EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Periodické publikace

Annals of the Náprstek Museum

ISSN: 0231-844X

Annals of the Náprstek Museum je odborný recenzovaný časopis vydávaný Národním muzeem, kde jsou publikovány výsledky vědeckého bádání z oboru etnologie, archeologie, historie, které ještě nebyly zveřejněny a které jsou tematicky zaměřeny na oblast materiální a duchovní kultury a sociálních vztahů v mimoevropských kulturách. Od roku 1962, kdy byl založen, vycházel jednou ročně, od roku 2013 vychází dvakrát ročně. Každé číslo je strukturováno do čtyř oddílů: 1. Studie, 2. Zprávy z výzkumu, 3. Materialia, 4. Recenze literatury zabývající se mimoevropskými kulturami. Časopis je zařazen do databáze EBSCO s fulltextovým vyhledáváním ve skupině Central & Eastern European Academic Source (CEEAS) a do databáze ERIH PLUS.

Vedoucí redaktor: Mgr. Kristýna Blechová
Tel.: 224 497 516
E-mail: kristyna_blechova@nm.cz
Redakční rada: PhDr. Jana Mynářová, PhD.; doc. PhDr. Jitka Malečková, CSc.; Mgr. Markéta Hánová, Ph.D.; Mgr. Michaela Pejčochová, Ph.D.; PhDr. Tomáš Winter, Ph.D; PhDr. Vlastimil Novák, Ph.D.; doc. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D.; prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc.; PhDr. Petr Skalník, CSc.; PhDr. Josef Ženka, Ph.D.; PhDr. Pavel Onderka

Pokyny pro autory

Předplatné periodik NM
Objednávejte na emailu publikace@nm.czZpět na publikace NM


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů