EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Periodické publikace

Numismatické listy

ISSN: 0029-6074

Časopis NUMISMATICKÉ LISTY založila v roce 1945 Československá numismatická společnost, od roku 1963 jej vydává Národní muzeum. Časopis uveřejňuje jak delší recenzované vědecké a odborné studie z oblasti numismatiky, hospodářských dějin a archeologie, tematické a katalogové soupisy, publikaci nálezů a materialia, tak i kratší články o mincích, medailích, bankovkách i vyznamenáních jak domácích tak zahraničních. Dále přináší recenze a aktuální zprávy z oboru.

Numismatické listy jsou zařazeny v seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů a vychází 4x ročně.

Vedoucí redaktor: PhDr. Luboš Polanský
Redakční rada: prof. PhDr. Jiří Sláma, CSc. (FF UK, Praha), prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. (UP, Pardubice a VČM, Pardubice), prof. dr. Borys Paszkiewicz (UW, Wroclaw), PhDr. Eduard Šimek, CSc. (PMJAK, Praha), PhDr. Vlastimil Novák, Ph.D. (NpM NM, Praha), Mgr. Dagmar Kašparová, Ph.D. (MZM, Brno), doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D. (UHK, Hradec Králové a Asociace medailérů), MUDr. Michal Mašek (předseda ČNS), MUDr. Zdeněk Petráň (předseda ČNS, Praha a ČMS, Kutná Hora), PhDr. Jiří Militký, Ph.D. (NM, Praha), Ing. Jan Videman (ČNS, Kroměříž), Ing. Jiří Šimůnek (ČNS, Praha), Marek Cajthaml (ČNS, Chomutov), Ing. arch. Petr Haimann (ČNS, Brno).   Recenzní řízení: Do recenzního řízení se přijímají příspěvky odpovídající zaměřením, odbornou úrovní i po formální stránce obsahu časopisu. V recenzním řízení posuzují příspěvek dva nezávislí recenzenti, z nichž ani jeden není zaměstnancem stejného pracoviště jako autor článku, ani není spoluautorem předkládaného textu, ani u něj nehrozí konflikt zájmů ohledně recenzovaného rukopisu. Jsou-li oba posudky kladné, je příspěvek přijat k publikování. Jestliže má některý z recenzentů k textu připomínky, je příspěvek vrácen autorovi k přepracování. V případě, že jeden z posudků je zamítavý a druhý kladný, rozhoduje se o přijetí příspěvku na základě třetího nezávislého posudku. Pokud jsou oba posudky zamítavé, je rukopis navrácen autorovi.

Pokyny pro autory

Předplatné periodik NM
Objednávejte na emailu publikace@nm.czZpět na publikace NM


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů