EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Pokyny pro autory

Lynx, nová série

Časopis Lynx, n. s. publikuje v jazyce českém, slovenském, polském či anglickém. Uveřejňuje původní práce, krátké zprávy, přehledové články, bibliografie, recense a ostatní sdělení, s mammalogickou tematikou. Rukopisy jsou přijímány ve formátech DOC (příp. RTF) na běžných médiích (CD), raději však elektronickou poštou (v přiloze zprávy). Požadavky na text: Zarovnání doleva, jediný standardní font písma (např. Times New Roman), velikost písma 10 nebo 12 bodů, bez dělení slov a vložených obrázků či tabulek. Citace prací jiných autorů musejí být psány kapitálkami (nikoli versálkami), např. Vachold (1959), (Pearch et al. 2001), Gaisler & Hanák (1972a, b). Kursivní zápis by se kromě jmen taxonů skupiny druhu a rodu neměl vyskytovat. Rukopis by měl obsahovat: (1) titul práce (měl by obsahovat odkaz na řád a čeleď dotčeného taxonu, např. Artiodactyla: Bovidae), (2) celá jména a adresy autorů, (3) anglický abstrakt (v rozsahu menším než normostrana, maximálně 1500 písmen), (4) klíčová slova v angličtině (maximálně 15 slov). Hlavní text (6) by měl být následován (7) českým, slovenským nebo polským souhrnem, je-li rukopis psán v angličtině, (8) seznamem literatury, a pokud jsou součástí, tak (9) poznámky a apendixy, (10) tabulky se záhlavím, (11) popisky obrázků. Odkazy na obrázky a tabulky následovně: obr. 1; obr. 1, 2; tab. 1; tabulka 1. Soupis literatury musí obsahovat všechny publikace citované v textu, v abecedním a chronologickém pořádku, uspořádané podle níže uvedených příkladů. Citace prací publikovaných v nelatinských písmech by měly být transliterovány do latinky pomocí některého běžně užívaného způsobu (např. viz příklad D). Autor musí také detailně popsat citaci elektronického časopisu nebo webové stránky, nikoli jen uvést webovou adresu (příklad E). Upřednostněno je použití kompletních titulů časopisů, nikoli jejich standardních zkratek.
(A) Pearch M. J., Bates P. J. J. & Magin C., 2001: A review of the small mammal fauna of Djibouti and the results of a recent survey. Mammalia, 65: 387–409.
(B) Harrison D. L. & Bates P. J. J., 1991: The Mammals of Arabia. Second Edition. Harrison Zoological Museum, Sevenoaks, 354 pp.
(C) Horáček I. & Hanák V., 1989: Distributional status of Myotis dasycneme. Pp.: 565–590. In: Hanák V., Horáček I. & Gaisler J. (eds.): European Bat Research 1987. Charles University Press, Praha, 718 pp.
(D) Rossolimo O. L. & Pavlinov I. Â., 1979: Katalog tipovyh èkzemplârov mlekopitajuŝih, hranâŝihsâ v Zoologičeskom muzee MGU [Catalogue of type specimens of mammals in the collection of the Zoological Museum of the Moscow State University]. Sbornik Trudov Zoologičeskogo Muzeâ Moskovskogo Gosudarstvennogo Universiteta, 18: 5–43 (in Russian).
(E) Nylander M. A. A., 2002: MrModeltest. Version 2.2. Evolutionary Biology Centre, Uppsala University. URL: http://www.ebc.uu.se/systzoo/staff/nylander.html.
Všechny symboly v obrázcích musí být jasně rozeznatelné, tj. ve velikosti alespoň 1,5 mm při tiskové velikosti a obrázky nesmějí být menší než je konečná tisková velikost, nejlépe dvakrát větší. Kresby jsou přijatelné buď počítačově zpracované (v rozlišení nejméně 600, raději však 1200 dpi) anebo jako ruční pérovky. Pérovky musejí být kresleny černou tuší na klíženém bílém papíře. Grafy jsou přijímány ve formátu XLS (obsahujících i zdrojová data), TIFF nebo EPS, tabulky v samostatných souborech DOC nebo XLS (např. “tab1.doc”, “tab2.xls”...). Fotografie jsou preferovány v elektronické formátu, černobílé anebo barevné, s minimálním rozlišením 300 dpi (600 dpi či více je však vhodnější), anebo na papíře o rozměrech
větších, než tiskové, dostatečně kontrastní. Měřítko a posice všech fotografií musejí být uvedeny a zřejmy. Měřítko je nejvhodnější uvést jako čáru, v popisku náležitě vysvětlenou. Rukopisy odpovídající těmto požadavkům budou podrobeny recensnímu řízení, o přijetí rukopisu do
tisku rozhoduje redakční rada. Autor či autoři obdrží 30 separátních výtisků a PDF soubor své práce, každý autor obdrží jeden výtisk časopisu. Publikované rukopisy, CD a originály ilustrací nejsou vraceny autorům, pokud o to nepožádají.
Rukopisy zasílejte an adresu redaktora: Dr. Petr Benda, zoologické oddělení, Národní muzeum, Václavské nám. 68, 115 79 Praha 1, tel.: (+420) 281 029 162; e-mail: petr_benda@nm.cz

zpět


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů