EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Pokyny pro autory

Numismatické listy

Časopis NUMISMATICKÉ LISTY je recenzované vědecké a odborné periodikum zaměřené především na numismatické, hospodářské a archeologické studie, tematické a katalogové soupisy, publikaci nálezů a materialia. Své místo zde mají i upozornění na nové mince, papírová platidla, medaile a vyznamenání. Vždy vítané jsou recenze a zprávy o odborné literatuře a výstavách. Pevné místo mají v časopise zprávy ze života České numismatické společnosti.

Příspěvky do Numismatických listů zasílejte v elektronické podobě ve formátu MS Word. Pod nadpisem u svého jména uvádějte rovněž své tituly, název instituce, za kterou článek píšete, a kontaktní email.
Podklady pro abstrakt žádáme max. do 10 řádků, pro resumé do jedné normostrany. Fotografie dodávejte jasné a ostré, digitální v rozlišení minimálně 600 dpi ve formátech EPS, TIFF, JPG či PSD, tabulky ve formátu MS Excel. Obrázky, popisky a tabulky nevkládejte do textu, pouze v textu naznačte jejich idální umístění (obr. 1, tab. 1 apod.) a dodejte je jako samostatné soubory. Ke každé fotografii patří popiska, která také udává velikost předmětu: * Španiel, pamětní stokoruna 700 let hornických práv, 1949 / stříbro, 31 mm / foto Česká národní banka.
Poznámky v textu vkládejte pomocí příkazů Vložit a Poznámka pod čarou, čímž budou čísla poznámek v textu i pod čarou automaticky zařazena v podobě horního indexu. Poznámky vkládejte vždy za interpunkci. V textu rozepisujte slovy čísla od 1 do 9, čísla vícemístná pište číslicemi, uvozovky používejte „na počátku dole a na konci nahoře“, po počáteční a před závěrečnou závorkou nedělejte mezery. V textu nepoužívejte tabulátorů ani pevných mezer a slova nedělte.
Citace v poznámkách pište včetně dodržení uvedené interpunkce (při první citaci uveďte celé křestní jméno autora). U neperiodických sborníků je za názvem a čárkou zkratka in:, u periodických sborníků a časopisů se tato zkratka nepoužívá. Mezi více autory a místy vydání pište pomlčku. Mezi názvem a podtitulem (díla i sborníku) pište tečku (dohromady jde o jeden údaj). Jednotlivé části citace od sebe oddělujte čárkou, popřípadě dvojtečkou, nikoliv tečkou. Citace je jediný ucelený soubor (věta) skládající se z jednotlivých údajů; výjimkou jsou zkratky a řadové číslovky, za kterými pište tečku.

Forma citací
A. literatura
Monografie, článek v periodickém časopise či sborníku a v neperiodickém sborníku:
1. citace: NOVÁK, Josef: Dějiny Národního muzea, Praha 2001, s. 12. nebo NOVÁK, Josef: Dějiny Národního muzea, Český časopis historický 99, 2001, s. 12. nebo NOVÁK, Josef: Dějiny Národního muzea, in: Česká muzea, Praha 2001, s. 12. a další zkrácená citace: NOVÁK, J.: Dějiny, s. 12.
Více autorů, míst vydání a název s podtitulem:
1. citace: NOVÁK, Josef – NOVOTA, Petr: Dějiny Národního muzea. Historické muzeum, in: Museologica. Sborník k výročí založení Národního muzea, Praha - Brno 2001, s. 12. a další zkrácená citace: NOVÁK, J. – NOVOTA, P.: Dějiny, s. 12. Více dílů: 1. citace: NOVÁK, Josef: Dějiny Národního muzea I. 2. Hudební muzeum, Praha 2001, s. 12. 2. citace: NOVÁK, J.: Dějiny Národního muzea I. 2, s. 12. Citace od stejného autora (pouze, jsou-li v jedné poznámce): NOVÁK, J.: Dějiny, s. 12; TÝŽ, Národní divadlo, Praha 2001, s. 15.

B. prameny vydané
Kroniky:
1. citace: Die Chronik der Böhmen des Cosmas von Prag, ed. Bertold BRETHOLZ, Monumenta Germaniae historica – Scriptores rerum Germanicarum, Nova series II, Berlin 1923, (dále jen KOSMAS), I. 2, s. 12. a další zkrácená citace: KOSMAS I. 2, s. 12.
Legendy: 1. citace: Kristiánova legenda. Život a umučení svatého Václava a jeho báby svaté Ludmily, vyd. Jaroslav LUDVÍKOVSKÝ, Praha 1978, (dále jen KRISTIÁN), kap. 3, s. 24-25. a další zkrácená citace: KRISTIÁN kap. 3, s. 24-25.
Anály: 1. citace: Annales Sangallenses maiores, ed. Heinrich PERTZ, Monumenta Germaniae historica – Scriptorum I, Hannover 1820, (dále jen ANNALES SANGALLENSES MAIORES), ad a. 955, s. 79. a další zkrácená citace: ANNALES SANGALLENSES MAIORES ad a. 955, s. 79.

Ročníky přepisujte z římských číslic do arabských. Římské číslice zůstávají pouze u označení řad, dílů či jednotlivých knih pramenů. Kapitoly jsou označeny zkratkou kap., nenásleduje-li číslo kapitoly za číslem knihy (KOSMAS I. 2, s. 15), a jsou číslovány arabskými číslicemi (KRISTIÁN kap. 10, s. 12). Názvy časopisů se v první poznámce rozepisují.

C. prameny nevydané
Při citaci nevydaných pramenů uveďte plný název archivu, místo jeho sídla, název a označení fondu, signaturu nebo inventární číslo a folio nebo stranu: Moravský zemský archiv Brno, E 28 Jesuité v Olomouci, sg. P 379, f. 15a.

zpět


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů