EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Neperiodické publikace

Jen Náprstková, prosím. Neobyčejný život v dobových pramenech

Secká Milena

Jen Náprstková, prosím. Neobyčejný život v dobových pramenech

Národní muzeum, Prague, 308 stran

Kniha

ISBN: 978-807036-488-8

Monografie podrobně sleduje život ženy, která vstoupila do služby v osmnácti letech a zůstala v ní, v přeneseném slova smyslu, po celý život.
Pílí, houževnatostí a rozvíjením společenských styků se stala ženou, jejíž příspěvek k formování instituce, již dnes známe jako Náprstkovo muzeum, byl klíčový. Životopis Josefy Náprstkové čerpající z dobových pramenů doplňuje přehled její činnosti v různých spolcích, stejně jako v oblasti muzejních akvizic. Úryvky z dopisů dokumentují Josefinu činnost a život, zároveň však slouží jako pramen poznání kultury korespondence v 19. století. Knihu doplňuje množství obrázků, barevná příloha a rejstřík. Josefa Náprstková patří k výjimečným ženám 19. století: pomohla vybudovat významné české muzeum, pracovala na ženské emancipaci, rozvíjela kontakty mezi krajany a jejich původní vlastí a po boku manžela uváděla ideje národního obrození do praxe.

Zpět na Neperiodické publikace


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů