EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Neperiodické publikace

Ex libris... Ex bibliotheca… Knižní sbírky Knihovny Národního muzea a jejich dřívější majitelé

Kašparová Jaroslava , Šípek Richard, Vaculínová Marta

Ex libris... Ex bibliotheca… Knižní sbírky Knihovny Národního muzea a jejich dřívější majitelé

National Museum, Praha 2015, 294 stran

Kniha

ISBN: ISBN 978-80-7036-468-0

Monografie Ex libris... Ex bibliotheca… Knižní sbírky Knihovny Národního muzea a jejich dřívější majitelé představuje jeden z výstupů projektu „Metodika výzkumu knižních proveniencí PROVENIO“, podpořeného grantovým Programem aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI). Hlavním cílem projektu bylo vytvoření obecné metodologie pro záznam a katalogizaci knižních proveniencí s ohledem na specifika českých a moravských knižních fondů a vytvoření samostatné textově-obrazové autoritní databáze vlastníků knih a knižních celků „PROVENIO“. Databáze obsahuje autoritní biogramy dřívějších majitelů knih (osob, rodin i institucí), charakteristiku jejich sbírek a užívání typických provenienčních značek. Vychází z rozsáhlého provenienčního průzkumu knižních fondů Knihovny Národního muzea, který tvoří její pramenný a informační základ. I když komplexní a podrobná analýza osobních knihoven a knižních celků nebyla hlavním cílem (a v časovém limitu vyměřeném trváním projektu nebyla ani reálná), podařilo se řešitelům nashromáždit sdostatek materiálu a zmapovat historický vznik a vývoj těchto sbírek tak, že je možné podat alespoň základní charakteristiku jednotlivých celků, které se v Knihovně Národního muzea – ale nejen v ní – nacházejí.
Tato publikace ve stručnosti představuje a do jisté míry kodifikuje aktuální stav online databáze PROVENIO, která je otevřenou, průběžně doplňovanou textově-obrazovou informační bankou a která je již dnes v mnohém obsažnější (už teď obsahuje některé informace o fondech neknižní povahy a informace o knižních i archivních dokumentech či sbírkových předmětech dochovaných nejen v Národním muzeu, ale i mimo ně). Je a bude informačním a pramenným odrazovým můstkem pro další provenienční bádání sbírek Národního muzea. Další informace pro případné zájemce o knižní celky evidované v této knize a osoby či instituce s nimi spojené jsou dostupné na internetové adrese http://www.provenio.net.

Zpět na Neperiodické publikace


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů