EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Neperiodické publikace

Keltské, římské a raně byzantské mince – Národní muzeum, Chaurova sbírka X. (3. století před Kristem až 7. století po Kristu)

Militký Jiří, Vacinová Lenka

Keltské, římské a raně byzantské mince – Národní muzeum, Chaurova sbírka X. (3. století před Kristem až 7. století po Kristu)

Národní muzeum, Praha,

ISBN: 978-80-7036-358-4


Další svazek obsáhlé a ambiciózní ediční řady zasvěcené odborné prezentaci jedinečné numismatické kolekce starožitníka a sběratele Karla Chaury, dnes uložené v Národním muzeu. Ačkoli ohniskem Chaurova zájmu byly především ražby bohemikální, tvořil součást jeho pozůstalosti i soubor keltských, řeckých, římských a byzantských mincí. Právě kolekce keltská, byť nepříliš početná, obsahuje řadu velmi vzácných kusů a řadí se tak k nejzajímavějším a nejcennějším částem Chaurovy sbírky. Z původně podstatně rozsáhlejší kolekce mincí antických se však do Národního muzea dostal bohužel jen vybraný soubor, určený zřejmě Chaurou původně k prodeji a zahrnující stříbrné ražby římských císařů od Vespasiána po Traiana Decia a několik pozdně římských a raně byzantských zlatých mincí. Jakkoli se tedy nejedná o systematicky budovanou sbírku, je publikace tohoto materiálu bezpochyby přínosná jak z hlediska podrobnějšího poznávání římského a raně byzantského mincovnictví, tak v rámci kompletního zveřejnění Chaurovy sbírky jakožto unikátního celku. Katalog keltské části sbírky je rozšířen o analýzy složení kovu a barevnou obrazovou přílohu.

Navštivte náš internetový obchod: eshop.nm.cz

Zpět na Neperiodické publikace


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů