EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Archiv

Musicalia. Časopis Českého muzea hudby / Journal of the Czech Museum of Music

Zobrazit články:

Ročník:      Číslo:     


Vojtěšková Jana (2017):
Editorial / By Way of Introduction
Musicalia. Časopis Českého muzea hudby / Journal of the Czech Museum of Music 9 (1-2): 4-5. [PDF fulltext]

Freemanová Michaela (2017):
Dílo Josepha a Michaela Haydna ve sbírce Ondřeje Horníka / The Works of Joseph and Michael Haydn in Ondřej Horník’s Collection
Musicalia. Časopis Českého muzea hudby / Journal of the Czech Museum of Music 9 (1-2): 6-23. [Abstract] [PDF fulltext]

Velek Viktor (2017):
Druhý život Mistra Jana Husa a husitství v české a světové hudbě – revoluční rok 1848 / The Second Life of Master Jan Hus and Hussitism in Music of Bohemia and Around the World – The Revolutions of 1848
Musicalia. Časopis Českého muzea hudby / Journal of the Czech Museum of Music 9 (1-2): 24-52. [Abstract] [PDF fulltext]

Mojžíšová Olga (2017):
Smetana a Shakespeare / Smetana and Shakespeare
Musicalia. Časopis Českého muzea hudby / Journal of the Czech Museum of Music 9 (1-2): 57-80. [Abstract] [PDF fulltext]

Utidjian Haig (2017):
Dvořákova Mše D dur („Lužanská“) pro sbor, varhany, violoncella a kontrabasy / The Dvořák Mass in D (“Lužanská”) for chorus, organ, violoncello and double-bass
Musicalia. Časopis Českého muzea hudby / Journal of the Czech Museum of Music 9 (1-2): 81-104. [Abstract] [PDF fulltext]

Vojtěšková Jana (2017):
Pamětní album s korespondencí Josefa Suka / A Commemorative Album with the Correspondence of Josef Suk
Musicalia. Časopis Českého muzea hudby / Journal of the Czech Museum of Music 9 (1-2): 109-124. [Abstract] [PDF fulltext]

Štefancová Dagmar (2017):
Neznámá varhanní tabulatura ze začátku 17. století / Unknown Organ Tablature from the Early Seventeenth Century
Musicalia. Časopis Českého muzea hudby / Journal of the Czech Museum of Music 9 (1-2): 125-148. [Abstract] [PDF fulltext]

Vejvodová Veronika, Viktorová Kateřina (2017):
Výstavní činnost Muzea Antonína Dvořáka a Muzea Bedřicha Smetany v letech 2009–2017 / Exhibitions at the Antonín Dvořák Museum and the Bedřich Smetana Museum from 2009 to 2017
Musicalia. Časopis Českého muzea hudby / Journal of the Czech Museum of Music 9 (1-2): 153-168. [PDF fulltext]

Zpět na Musicalia. Časopis Českého muzea hudby / Journal of the Czech Museum of Music


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů