EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Archiv

Lynx, nová série

Zobrazit články:

Ročník:      Číslo:     


Bartonička Tomáš, Benda Pavel, Juda Jakub (2017):
První nálezy a fenologie netopýra Saviova (Hypsugo savii) na Děčínsku (Chiroptera: Vespertilionidae) [First findings and phenology of Hypsugo savii in the Děčín District, Czech Republic (Chiroptera: Vespertilionidae)]
Lynx, nová série 48: 5–14. [Abstract] [PDF fulltext]

Benda Petr, Uhrin Marcel (2017):
First records of bats from four Dodecanese islands, Greece (Chiroptera) [První nálezy netopýrů ze čtyř Dodekaneských ostrovů, Řecko (Chiroptera)]
Lynx, nová série 48: 15–38. [Abstract] [PDF fulltext]

Bitušík Peter, Kocianová-Adamcová Marcela, Brabec Juraj, Malina Radovan, Tesák Jerguš, Urban Peter (2017):
The effects of landscape structure and road topography on mortality of mammals: A case study of two different road types in Central Slovakia [Vplyv štruktúry krajiny a topografie cesty na mortalitu cicavcov: prípadová štúdia z dvoch typov ciest na strednom Slovensku]
Lynx, nová série 48: 39–51. [Abstract] [PDF fulltext]

Červený Jaroslav, Bufka Luděk, Husinec Václav, Bešťák Jiří (2017):
Savci Plánického hřebene, jihozápadní Čechy [Mammals of the Plánický hřeben ridge, south-western Bohemia, Czech Republic]
Lynx, nová série 48: 53–77. [Abstract] [PDF fulltext]

Farfar Amrane, Bendjeddou Mohammed Lamine, Bouslama Zihad, Metallaoui Wassim, Korba Raouf Amara, Amr Zuhair, Baker Mohammad A. Abu (2017):
Bats of the El Kala Biosphere Reserve, northeastern Algeria (Chiroptera) [Netopýři Biosferické reservace El Kala v severovýchodním Alžírsku (Chiroptera)]
Lynx, nová série 48: 79–92. [Abstract] [PDF fulltext]

Kutal Miroslav, Belotti Elisa, Volfová Josefa, Mináriková Tereza, Bufka Luděk, Poledník Lukáš, Krojerová Jarmila, Bojda Michal, Váňa Martin, Kutalová Leona, Beneš Jiří, Flousek Jiří, Tomášek Václav, Kafka Petr, Poledníková Kateřina (2017):
Výskyt velkých šelem – rysa ostrovida (Lynx lynx), vlka obecného (Canis lupus) a medvěda hnědého (Ursus arctos) – a kočky divoké (Felis silvestris) v České republice a na západním Slovensku v letech 2012–2016 (Carnivora) [Occurrence of large carnivores – Lynx lynx, Canis lupus, and Ursus arctos – and of Felis silvestris in the Czech Republic and western Slovakia in 2012–2016 (Carnivora)]
Lynx, nová série 48: 93–107. [Abstract] [PDF fulltext]

Mansour Sameeh A., Soliman Sohail S., Soliman Kareem M. (2017):
Biomonitoring of persistent organic pollutants in Egypt using Taphozous perforatus (Chiroptera: Emballonuridae) [Biomonitoring persistentních organických škodlivin v Egyptě s využitím hrobkovce egyptského (Taphozous perforatus) (Chiroptera: Emballonuridae)]
Lynx, nová série 48: 109–124. [Abstract] [PDF fulltext]

Matějů Jan, Matějů Kristýna (2017):
Přehled poznatků o prostorové aktivitě a možnostech překonávání dopravních komunikací losa (Alces alces) a jelena lesního (Cervus elaphus) (Artiodactyla: Cervidae) [Spatial activity and road crossing abilities in Alces alces and Cervus elaphus: a review (Artiodactyla: Cervidae)]
Lynx, nová série 48: 125–154. [Abstract] [PDF fulltext]

Nováková Lucie, Vohralík Vladimír (2017):
Diet of Martes foina in Bohemia, Czech Republic (Carnivora: Mustelidae) [Potrava kuny skalní (Martes foina) v Čechách (Carnivora: Mustelidae)]
Lynx, nová série 48: 155–164. [Abstract] [PDF fulltext]

Riccucci Marco, Rydell Jens (2017):
Bats in the Florentine Renaissance: from darkness to enlightenment (Chiroptera) [Netopýři ve florentinské renesanci: z temnot ku osvícenosti (Chiroptera)]
Lynx, nová série 48: 165–182. [Abstract] [PDF fulltext]

Žampachová Barbora, Landová Eva, Frynta Daniel (2017):
Methods for measuring mammalian personalities: In which animals and how accurately can we quantify it? [Metody měření personality savců: U kterých zvířat a jak přesně ji dokážeme měřit?]
Lynx, nová série 48: 183–198. [Abstract] [PDF fulltext]

Csanády Alexander (2017):
An albino Arvicola amphibius from Czech Silesia (Rodentia: Cricetidae) [Albín hryzca vodného (Arvicola amphibius) z českého Sliezska (Rodentia: Cricetidae)]
Lynx, nová série 48: 199–200. [Abstract] [PDF fulltext]

Červený Jaroslav (2017):
První nálezy dvou druhů netopýrů, vrápence velkého (Rhinolophus ferrumequinum) a netopýra vroubeného (Pipistrellus kuhlii), v Pošumaví (Chiroptera) [First records of two bat species, Rhinolophus ferrumequinum and Pipistrellus kuhlii, in the foothills of the Šumava Mts. (SW Bohemia, Czech Republic) (Chiroptera)]
Lynx, nová série 48: 201–202. [Abstract] [PDF fulltext]

Hanzal Vladimír, Kříž Karel (2017):
Masové zimoviště netopýra hvízdavého (Pipistrellus pipistrellus) v obtokovém kanálu vodního díla Slapy (Chiroptera: Vespertilionidae) [Mass hibernaculum of Pipistrellus pipistrellus in a bypass tunnel of the Slapy water reservoir, Czech Republic (Chiroptera: Vespertilionidae)]
Lynx, nová série 48: 203–206. [Abstract] [PDF fulltext]

Michálek Břeněk, Šrámek Petr, Hotový Josef (2017):
První nález netopýra vroubeného (Pipistrellus kuhlii) v Čechách (Chiroptera: Vespertilionidae) [First record of Pipistrellus kuhlii in Bohemia, Czech Republic (Chiroptera: Vespertilionidae)]
Lynx, nová série 48: 207–210. [Abstract] [PDF fulltext]

Spitzenberger Friederike, Weiss Edmund (2017):
Conspicuous body markings in infant Myotis emarginatus (Chiroptera: Vespertilionidae) [Výrazné zbarvení srsti mláďat netopýra brvitého (Myotis emarginatus) (Chiroptera: Vespertilionidae)]
Lynx, nová série 48: 211×214. [Abstract] [PDF fulltext]

Tájek Přemysl, Tájková Pavla (2017):
Bělozubka bělobřichá (Crocidura leucodon) na hřebeni Krušných hor: výškové maximum pro Českou republiku (Eulipotyphla: Soricidae) [Crocidura leucodon in the Krušné hory Mts., northern Bohemia: highest altitude record in the Czech Republic (Eulipotyphla: Soricidae)]
Lynx, nová série 48: 215–217. [Abstract] [PDF fulltext]

Volf Jiří (2017):
Mimořádně úzká genetická základna chovu koní Převalského (Equus przewalskii) (Perissodactyla: Equidae) [An extremely low gene pool for breeding of Equus przewalskii (Perissodactyla: Equidae)]
Lynx, nová série 48: 219–224. [Abstract] [PDF fulltext]

Volf Jiří (2017):
Vzácné druhy savců v českých a slovenských zoologických zahradách [Rare mammal species in the zoological gardens of the Czech Republic and Slovakia]
Lynx, nová série 48: 225–228. [Abstract] [PDF fulltext]

Zejda Jan (2017):
Mammalogist Hans Martin Steiner passed away [Odešel mammaliolog Hans Martin Steiner]
Lynx, nová série 48: 229–230. [PDF fulltext]

Zpět na Lynx, nová série


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů