EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Výpůjční

Výpůjční

Registrace

Uživatelem knihovny se stává fyzická či právnická osoba vydáním čtenářského průkazu na základě vyplněné čtenářské přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů. U fyzických osob je podmínkou dosažení 15 let věku. Za právnickou osobu jedná jí pověřený zaměstnanec. Průkaz čtenáře se vystavuje na 5 návštěv nebo jeden kalendářní rok a platí do všech studoven KNM (Nová budova NM, ÚDT II. v Terezíně, Oddělení časopisů a zámek Zbraslav). Poplatky za vystavení průkazu jsou uvedeny v Ceníku KNM.

Výpůjčky

  • Prezenční - Dokumenty ze základního fondu knihovny se půjčují registrovaným uživatelům do studovny KNM v Nové budově NM nebo v ÚDT II. v Terezíně. Objednávky je možné poslat elektronicky, viz Katalogy a databáze nebo podat osobně ve výpůjčním protokole v Nové budově NM. Dokumenty lze objednat do studoven i bez předchozí registrace. Vzhledem k umístění fondů mimo studovnu je nutné poslat objednávky vždy předem.

  • Sbírkové a vzácné fondy (rukopisy, staré tisky) se půjčují pouze do studovny v Terezíně registrovaným uživatelům, kteří vyplní tzv. badatelský list jako doklad o potřebnosti studia žádaného dokumentu k určitému vědeckému záměru. Rukopisy a staré tisky se objednávají elektronicky pomocí formuláře na stránkách Oddělení rukopisů a starých tisků.
     
  • Výpůjčky z fondů Oddělení knižní kultury KNM se objednávají elektronicky pomocí formuláře na stránkách Oddělení knižní kultury. Sbírkové předměty se půjčují po předchozí domluvě s odpovědným kurátorem do studoven KNM. Vedle řádné uživatelské registrace KNM musí vždy badatel vyplnit tzv. badatelský list.

MVS ˜– Meziknihovní výpůjční služba

Pro uživatele: jestliže žádaný dokument není ve fondech KNM, zprostředkuje knihovna na žádost svého uživatele výpůjčku tohoto dokumentu prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby z jiné knihovny v ČR nebo za pomoci Národní knihovny ČR    ze zahraničí.

  1. půjčování monografií v rámci knihoven ČR (bezplatná služba)
  2. pořizování kopií v rámci knihoven ČR (placená služba)
  3. výpůjčka nebo pořízení kopie ze zahraničí (placená služba)

Pro knihovny: všechny dokumenty z KNM se půjčují knihovnám pouze pro prezenční studium. Dokumenty ze sbírkových a vzácných fondů, z 19. století, časopisy nebo poškozené dokumenty se nepůjčují.

 

Studovny Knihovny Národního muzea:

Dokumenty ke stažení

Odkazy - katalogy

 

Zpět na Služby Knihovny NM


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů