EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Mammalogie

Mammalogický referát zoologického oddělení PM NM (kurátor Petr Benda) zahrnuje rozsáhlé sbírky savců z celého světa získané během uplynulých 140 let (nejstarší exponát pochází z r. 1865). Ve sbírkovém fondu, tvořeném více než 24 000 položkami, jsou zastoupeny všechny řády savců v celkovém počtu přes 800 druhů.

Největší část - více než 21 000 kusů - tvoří materiál drobných savců (kožky, lebky), dále sbírky referátu zahrnují asi 1000 kusů dermoplastických preparátů ("vycpanin"), přes 800 kůží, 600 tekutinových preparátů, 200 loveckých trofejí a další položky jako modely, odlitky stopy, požerky apod. Geograficky je nejvíce zastoupena Evropa (přes 80 %) a dále Asie (asi 8 %), dále následují Afrika (1 %), zbývající kontinenty nepřesahují dohromady 0,6 %. Z regionů je nejvíce zastoupena střední Evropa (ČR asi 16 000 kusů, SR 1600 kusů), dále jihovýchodní Evropa (Rumunsko, Bulharsko, Řecko a státy bývalé Jugoslávie - asi 1200 ks) a Skandinávie (250 ks), z asijského území jsou ve sbírkách cenné kolekce např. z Turecka (80 ks), Iráku (60 ks), Íránu (120 ks), Indie (50 ks), Kyrgyzstánu (1000 ks) a zejména středoasijských velehor (Afghánistán, Pákistán a Nepál - asi 450 ks). Z bohaté sbírky kůží je třeba zmínit řadu afrických kopytníků z importů ZOO ve Dvoře Králové a početné doklady chovných linií koně Převalského ze ZOO Praha. Z ČR se ve sbírkách nachází řada důležitých dokladů výskytu méně běžných a vzácnějších druhů a zejména početný materiál získaný při mapování rozšíření našich savců (Atlas rozšíření savců ČR); cenné jsou např. kolekce rejsce černého (asi 1300 ks, zřejmě největší série na světě) či některých druhů šelem (liška obecná 320 ks). Dále jsou ve sbírkách uloženy typové exempláře poddruhů Sorex araneus bohemicus a Equus hemionus kulan a paratypoví jedinci poddruhu Apodemus microps cimermani.

K nejvzácnějším položkám rovněž patří vyhubený vakovlk (Thylacinus cynocephalus), rohy lyrorožce (Pseudonovibos spiralis) a řada ohrožených druhů savců uvedených v mezinárodním Červeném seznamu IUCN. Doplňování sbírkového fondu probíhá v současnosti vlastními sběry, dary a převzetím materiálů z našich zoologických zahrad. V minulosti obohatily sbírky i dary od známých cestovatelů - E. Holuba, E. S. Vráze, B. Machulky, J. Kořenského a dalších.

Kde se dozvíte další zajímavosti o savcích:

Pracovníci

Kurátor Benda Petr, Doc., RNDr., Ph.D. petr_benda@nm.cz 224 497 862
Asistent Kadeřábek Karel karel_kaderabek@nm.cz 224 497 803, 224 497 858

 

Zpět na Zoologické oddělení


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů