EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Zoologické oddělení Národního muzea

MOLEKULÁRNĚ-GENETICKÁ LABORATOŘ

Molekulárně-genetická laboratoř zoologického oddělení NM v Praze 9 – Horních Počernicích (Václav Gvoždík) slouží k výzkumu diverzity a genetické populační struktury živočišných druhů za pomocí analýzy DNA.

Metodika a výstupy

DNA se zpravidla izoluje ze vzorků tkání, které se odebírají jako biopsie z jedinců buď přímo v průběhu terénních výzkumů, nebo ze sbírkových exemplářů. Alternativně lze DNA získat také například ze stěrů z ústní dutiny nebo popř. z trusu a podobných pobytových stop živočichů. Extrahovaná DNA se využívá k amplifikaci – namnožení – požadovaných úseků DNA (např. genů). Tyto úseky/fragmenty jaou namnoženy za pomocí polymerázové řetězové reakce (PCR), která se provádí ve speciálním přístroji termocykleru. Po patřičném laboratorním přečištění a úpravě studovaných fragmentů DNA může dojít k jejich sekvenování. Výsledkem jsou sekvence DNA v elektronickém formátu, které jsou dále zpracovávány například formou výpočetních fylogenetických či fylogeografických analýz. Tyto analýzy umožňují lépe pochopit příbuzenské vztahy různých živočišných druhů (či jiných organizmů), evoluční historii a šíření druhů či celých vyšších skupin a/nebo genetickou strukturu jednotlivých populací. S využitím metodického přístupu molekulární taxonomie a DNA barcodingu mohou tyto metody také pomoci odhalit doposud vědecky nepoznané nové druhy.

Projekty

V současné době jsou v laboratoři řešeny fylogenetické (příbuznost druhů či vyšších skupin) a fylogeografické (příbuznost populací v kontextu jejich rozšíření) projekty zabývající se především diverzitou ryb, obojživelníků, plazů a netopýrů.
Za pomocí molekulárně-genetického přístupu se podařilo odhalit nové druhy žab z Amazonie, střední Afriky nebo Arábie, lépe pochopit distribuci a příbuzenské vztahy ryb a žab ve Středomoří, odhalit genetickou strukturu slepýšů v měřítku celé Evropy, ale i detailně na území České republiky, podobně jako diverzitu gekonů na Blízkém východě nebo netopýrů celé západní Palearktidy.

Pracovníci

Laboratoř poskytuje zázemí pro výzkum pracovníků všech referátů zoologického oddělení NM.
Ústředním pracovníkem laboratoře je Václav Gvoždík.

Zpět na Zoologické oddělení


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů