EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Podmínky zápůjček

Národní muzeum - Mykologické oddělení
Herbář PRM

Cirkusová 1740
193 00 Praha 9 - Horní Počernice

Tel: 224 497 833 (853, 877, 850)
E-mail: jan_holec@nm.cz ; frantisek_bouda@nm.cz ; marketa_sandova@nm.cz

Podmínky zápůjček sbírkového materiálu z herbáře mykologického oddělení Národního muzea (PRM)

Zavazuji se, že zajistím vypůjčenému předmětu (předmětům) následující podmínky:

1) Na předmětu nebudou prováděny žádné úpravy s výjimkou těch, které byly během uzavírané výpůjčky sjednány a jsou přílohou této výpůjčky. Je nepřípustné psát na schedy a obálky jakékoliv poznámky.

2) Žádáme o vložení revizních lístků do všech studovaných položek (nelze je lepit na obálky). Revizní lístky obsahují: číslo PRM, výsledek revize, jméno badatele a datum revize; volně se vkládají dovnitř obálky.

3) Předměty budou umístěny v prostředí odpovídajícím jejich stavu, především položky nebudou dlouhodobě vystaveny přímému slunečnímu záření a budou uloženy na místě s co nejmenším kolísáním teplot (nepřípustné je např. místo v blízkosti topení, okenní parapet apod.).

4) Předměty budou na náklad vypůjčitele ve stanoveném termínu neporušené vráceny jednou z následujících cest: 1) osobně do herbáře PRM, 2) poštou. V případě zaslání poštou budou položky pečlivě zabaleny, aby nedošlo k jejich poškození (nelze je zasílat v měkkých obálkách či krabicích, které se rychle deformují, ale vždy v pevných krabicích odpovídající velikosti – nejlépe v originálním obalu, pokud zůstal nepoškozený).

5) Prodloužení zápůjčky je možné pouze v opodstatněných případech na základě písemné žádosti. Žádost musí být zaslána před uplynutím výpůjční lhůty.

6) Budou učiněna všechna opatření, aby nedošlo k poškození nebo ztrátě předmětu.

7) Případné ztráty či poškození sbírkových předmětů vypůjčitel uhradí v plné výši.

8) Předměty nebudou použity pro jiný než sjednaný účel a nebudou v době výpůjčky půjčeny jinému uživateli.

9) Nebude porušeno reprodukční právo půjčitele, bez jeho souhlasu nebudou předměty fotografovány, filmovány a bez jeho souhlasu z předmětů nebudou pořizovány jakékoli kopie.

10) Půjčovatel (herbář PRM) si vyhrazuje právo žádat v odůvodněných případech o vrácení předmětu před uplynutím výpůjční lhůty.

11) K využití materiálu pro analýzy DNA nebo jiné laboratorní analýzy je nutná písemná žádost badatele. Půjčovatel poté vydá stanovisko a případně upřesní podmínky (zejména množství použitého materiálu). V žádném případě nelze bez svolení půjčovatele oddělovat části materiálu pro analýzy.

12) Případné další podmínky budou stanoveny ve zvláštní příloze, která se pak stává nedílnou součástí reverzu.

Zavazuji se, že v případě publikačního využití půjčeného materiálu poskytnu Národnímu muzeu (konkrétně jeho mykologickému oddělení) zdarma publikaci či kopii publikačního výstupu, pro kterou jsem použil materiál zapůjčený ze sbírky Národního muzea. V publikaci uvedu inventární číslo zapůjčeného materiálu (tj. číslo PRM) a ve všech výstupech studia bude uvedeno, že materiál je součástí sbírkového fondu Národního muzea, mykologického oddělení (herbáře PRM).

Pokud Národní muzeum poskytne zároveň se studijním materiálem jeho obrazovou dokumentační přílohu (fotografii, kresbu), poskytuje tímto také ke sjednanému účelu reprodukční práva na tuto přílohu.

Podmínky zápůjčky ke stažení

Zpět na Mykologické oddělení


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů