EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

S kým spolupracujeme

Domácí instituce

Katedra botaniky přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
Přednášíme zde části některých přednášek magisterského studia (Obecná mykologie, Speciální mykologie II), jsme konzultanty některých diplomových a doktorských prací, vedeme některé exkurze pro studenty a působíme v některých komisích přírodovědecké fakulty.

Botanické oddělení Moravského zemského muzea v Brně
Spolupracujeme s brněnskými mykology, kteří v botanickém oddělení působí.

Přírodovědné oddělení Jihočeského muzea v Českých Budějovicích
Spolupracujeme s mykologem Jihočeského muzea, příležitostně přednášíme pro Mykologický klub tohoto muzea.

Přírodovědné oddělení Okresního muzea v Rychnově nad Kněžnou
Spolupracujeme s lichenologem z muzea.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírovědecká fakulty
Spolupracujeme s lichenology z katedry botaniky.

Západočeské muzeum v Plzni
Spolupracujeme s lichenologem z muzea.

Botanický ústav AV ČR v Průhonicích Do sbírek přijímáme některé cenné položky, které nám mykologové z Botanického ústavu předávají. Jako spoluřešitelé jsme se v minulosti účastnili některých grantových projektů Botanického ústavu. Spolupracujeme s mykology, lichenology i botaniky z ústavu.

Česká vědecká společnost pro mykologii Někteří naši pracovníci jsou členové výboru společnosti. Spolupráce je dlouholetá a oboustranně velmi prospěšná.

Další spolupráce

Správy řady národních parků a chráněných krajinných oblastí (např. Šumava, České Švýcarsko, Krkonoše, Křivoklátsko, Jizerské hory, Blaník), některá ekologická centra (Dřípatka, Horní Maršov, Rýchory, Tereza, Chaloupky), některé další vysoké a střední školy.

Zahraniční instituce

Díky rozsahu našich sbírek, které obsahují položky ze všech kontinentů, spolupracujeme formou zápůjček, darů nebo výměny materiálu prakticky se všemi významnými světovými herbáři, což jsou instutuce jako univerzity, muzea a výzkumné ústavy (vládní i soukromé). Přehled světových herbářů (včetně českých) viz Index Herbariorum, rozšířený přehled českých slovenských herbářů viz Seznam herbářových sbírek v ČR . Vědecky spolupracujeme se zahraničními badateli, píšeme společné odborné publikace.

Zpět na Mykologické oddělení


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů