EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Omezení provozu mykologického herbáře Národního muzea (PRM)

Jak asi víte z tisku, Národní muzeum musí do roku 2011 (včetně) uvolnit svou hlavní budovu na Václavském náměstí, aby v dalších letech mohla proběhnout její generální oprava. Týká se to i mykologického oddělení, které své sbírky pozvolna stěhuje do nových depozitářů v Horních Počernicích už od roku 2001 (herbář J. Herinka, sbírka hlenek, kusová sbírka, tekutinové preparáty a modely hub, některé rody parazitických hub, část pracovního herbáře dr. M. Svrčka, hlavní herbář lišejníků, herbář lišejníků V. Kuťáka, J. Suzy, J. Servíta, O. Klementa). Mykologická i lichenologická obec to zatím téměř nepocítila a zaměstnanci mykologického oddělení byli schopni normální „herbářové“ služby poskytovat prakticky obratem.

To se od jara roku 2009 mění. Přípravy na stěhování a stěhování samotné nás zaměstnává natolik, že není v našich silách reagovat na požadavky badatelské obce okamžitě. Vzájemnou spolupráci budeme muset organizovat ve velkém předstihu a etapovitě. S dobrou vůlí na obou stranách si jistě bude možné vyhovět a provoz herbáře sladit se zájmy badatelů tak, aby herbář i během stěhování mohl poskytovat své služby dále, i když ne „na počkání“. Jako správci sbírky rozhodně nechceme udělat to, co např. naši kolegové v pařížském herbáři (Muséum National d'Histoire Naturelle - PC), kteří své sbírky z důvodu stěhování a reorganizace na rok až dva zcela uzavřou a nebude v nich možné studovat vůbec.

Vyhlašujeme tedy toto nové pravidlo pro spolupráci s badatelskou veřejností:
Své požadavky a přání (na studium v herbáři, zápůjčky, fotografie etiket, kopie literatury, udělení evidenčních čísel položkám atd.) nám posílejte nejlépe mailem (nebo telefonujte) s předstihem nejméně 2 týdnů. Domluvíme se pak individuálně na nejbližší možný termín (v horizontu 2-3 týdnů), kdy budou sbírky přístupné nebo kdy budeme schopni váš požadavek uspokojit. Přání typu „zítra jedu do Prahy a stavím se u vás“ nebude možné plnit a budeme je bohužel muset odmítat ze zcela praktických důvodů – během příprav na stěhování jsou uličky mezi herbářovými skříněmi zaplněné připravovaným materiálem a do skříní se nedá dostat nebo jsou pracovníci oddělení stěhovacími přípravami tak vytíženi, že se badatelům nemohou věnovat.

V roce 2009 ještě nebudeme vyhlašovat krátká období úplného uzavření přístupu do sbírek z důvodu většího stěhování - to občas nastane až v roce 2010. Už nyní ale upozorňujeme, že větší badatelské práce v našem herbáři si na období březen-listopad 2010 neplánujte – tehdy bude stěhování sbírek do H. Počernic vrcholit.

Za pochopení děkují pracovníci mykologického oddělení Národního muzea.

Zpět na Mykologické oddělení


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů