EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Mykologické oddělení Národního muzea

Přehled minulých i probíhajících grantů, na jejichž řešení se podíleli a podílejí pracovníci mykologického oddělení

J. Kocourková, spoluřešitel: Některé faktory prostředí kritické pro společenstva půdních roztočů v extrémních podmínkách (mikromycety, lišejníky, mechy). (grant GAČR 526/96/0250, nositel: PřF UK Praha, období 1996-1998.

J. Holec, řešitel: Biodiverzita, ekologie a rozšíření hub (makromycetů) v málo prozkoumaných nebo v minulosti nepřístupných oblastech Šumavy (grant ministerstva kultury, RK96P01OMG024, období 1996-1998).

J. Kocourková, řešitel: Biodiversita lichenikolních hub [seznam.doc] České republiky s přihlédnutím k evropským druhům (grant GAČR 206/96/0709, období 1996-1998).

J. Holec, řešitel: Evropské druhy šupinovek (Pholiota, Agaricales) (grant GAČR 206/97/0273, období 1997-1999).

J. Holec, řešitel: Reliktní druhy hub na Šumavě - studium a vyhodnocení biodiverzity makromycetů na mykologicky málo známých lokalitách s přirozenou až pralesovitou vegetací (grant ministerstva kultury, RK99P03OMG002, období 1999-2001).

J. Holec, spoluřešitel: Diverzita a dynamika vegetace a půdních organismů ve smrkových porostech Národního parku Šumava (grant GAČR 206/99/1416, období 1999-2001)

J. Sejkora, řešitel: Vědecké zpracování přírodovědných sbírek Národního muzea - unikátního souboru dokumentujícího vývoj živé a neživé přírody středoevropské oblasti v kontextu civilizačních změn přírodního prostředí (Výzkumný záměr MK0CEZ99F0201, období 1999-2003). Řešitelé dílčí části: J. Holec, J. Kocourková, M. Suková.

J. Holec, řešitel: Rod Gymnopilus (houby, řád Agaricales) ve střední Evropě - biodiverzita, ekologie a rozšíření (grant GAČR 206/01/P050, období 2001-2003).

J. Kocourková, řešitel: Biodiverzita lišejníků a lichenikolních hub CHKO Křivoklátsko (grant MK ČR RK01P03OMG003, období 2001-2004).

J. Holec, M. Suková, řešitelé: Vědecké a muzejní zpracování vybraných skupin hub ze sbírek Národního muzea - katalog typů prof. J. Velenovského a komentovaný seznam druhů rodu Lachnum známých z území ČR (grant ministerstva kultury, RK04P03OMG010, období 2004-2005)

J. Holec, řešitel: Biodiverzita a ekologie hub (makromycetů) v Národním parku Šumava (grant GAČR 206/04/0356, období 2004-2006)

M. Suková, spoluřešitel: Interakcje pomiedzy grzybami i roslinami w obrebie gornej granicy zasiegu roslin, weryfikacja hipotezy dryftu symbiotycznego (grant Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, 2 PO4F 066 28, období 2005-2006)

J. Sejkora, řešitel: Vědecké zhodnocení a rozšiřování přírodovědeckého sbírkového fondu Národního muzea (Výzkumný záměr MK00002327201, období 2005-2011). Řešitelé dílčí části: J. Holec, J. Kocourková (v letech 2005-2009), M. Chlebická.

J. Holec, řešitel: Rozšíření a ekologie ohrožených druhů hub ve středních Čechách (interní grant NM, období 2007-2008)

F. Bouda, řešitel: Biodiversita lišejníků a lichenikolních hub CHKO Jizerské hory (grant MK ČR DE08P04OMG003, období 2008-2011; J. Kocourková, řešitel v letech 2008-2009, F. Bouda, řešitel v letech 2010-2011)

J. Holec, řešitel: Přehled nejvýznačnějších druhů hub střední Evropy (interní grant NM, období 2009-2010)

K. Zágoršek, řešitel: Typový a unikátní materiál ve sbírkách přírodovědeckých muzeí: metodika správy a zpřístupňování tohoto významného kulturního dědictví (Program NAKI Ministerstva kultury ČR, DF12P01OVV021, období 2012-2015). Řešitelé dílčí části: J. Holec, M. Šandová, F. Bouda, M. Kříž, K. Pešicová, M. Brožíková, L. Edrová, R. Zadinová.
 
F. Bouda, řešitel: Žluté druhy rodu Rhizocarpon v herbářových sbírkách Národního muzea – taxonomická studie, revize herbářů (interní grant NM, období 2013-2014)

Zpět na Mykologické oddělení Národního muzea: Co děláme?

Zpět na Mykologické oddělení


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů