EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Mykologické oddělení - Co děláme?

Naše práce má 3 hlavní směry:

 1. Péče o sbírku hub a lišejníků Národního muzea
 2. Vědecká a pedagogická práce v oboru hub (mykologie) a lišejníků (lichenologie)
 3. Popularizace poznatků o houbách a lišejníkách

Tvorba sbírek

 • terénní sběr hub a lišejníků, většinou v rámci práce na výzkumných úkolech a grantech
 • výměna herbářových položek s domácími i zahraničními herbáři
 • přijímání darů sbírkových předmětů, většinou od blízkých spolupracovníků (profesionálních a amatérských mykologů)

Odborná správa sbírek

 • preparace, dezinsekce, evidence, vědecká revize, inventarizace, stěhování sbírek (ročně několik tisíc položek)
 • pomoc badatelům z domova i ze zahraničí při studiu sbírek přímo na místě
 • zapůjčování herbářových položek domácím i zahraničním badatelům (ročně 20-30 domácích a 20-30 zahraničních zápůjček)
 • zadávání dat o herbářových položkách do počítačových databází

Prezentace sbírek

 • pořádání samostatných výstav, účast na větších výstavách Národního muzea, spolupráce s tiskem, rozhlasem a televizí během těchto akcí

Vědecká práce v oboru hub (mykologie) a lišejníků (lichenologie)

 • studium systematiky, rozšíření a ekologie všech skupin hub a lišejníků, většinou v rámci grantových projektů a výzkumných záměrů nebo smluvních úkolů
 • průzkum druhového bohatství (biodiverzity) hub a lišejníků různých území v ČR, v současnosti např. národních parků , České Švýcarsko a Krkonoše, chráněných krajinných oblastí Šumava, Křivoklátsko, Český kras, Jizerské hory, Blaník, některých rezervací a dalších zájmových území
 • průzkum biodiverzity lišejníků reliktních borů v povodí Otavy a dále v různých oblastech ČR, v současnosti České Švýcarsko, Šumava a oblast kolem JE Temelín, ale také determinace nasbíraného materiálu z exkurze PřF UK do Albánie a Černé Hory. Publikace z těchto výsledků jsou v domácích a zahraničních vědeckých časopisech.

Přednášky, vedení exkurzí, vedení diplomových a doktorských prací

Pořádání a účast na odborných setkáních

 • pořádání a účast na kongresech, konferencích, seminářích a workshopech z oboru mykologie a lichenologie (doma i v zahraničí)

Konzultace

 • pro badatele navštěvující herbář a knihovnu oddělení, studenty mykologie a lichenologie

Členství v redakčních radách, komisích a vědeckých společnostech

 

Zpět na Mykologické oddělení


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů