EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Časopisy

V knihovně mykologického oddělení Národního muzea je zastoupeno 33 domácích a 126 zahraničních časopisů. Ze zahraničních časopisů jsou v současné době odebírány Bibliography of Systematic Mycology, Cryptogamie - Mycologie, Index of Fungi, Karstenia, Mycologia, Mycologia Balcanica, Mycological Progress, Österreichische Zeitschrift für Pilzkunde, Persoonia,Sydowia a Zeitschrift für Mykologie. Z domácích jsou odebírány časopisy Czech Mycology, Časopis českých a slovenských houbařů, Časopis Národního muzea (řada přírodovědná), Mykologické listy a Sborník Národního muzea (řada B - přírodní vědy).

Seznam časopisů uložených v knihovně mykologického oddělení Národního muzea

Název časopisu Seznam ročníků s čísly
Acta botanica bohemica 8(1929), 9(1930), 11(1936)
Acta Botanica Croatica 52 (1993)
Acta Botanica Fennica 142, 160, 161, 166, 168
Acta Horti Botanici Pragensis 1962
Acta Musei Nationalis Pragae, ser. B – Historia Naturalis viz Sborník Národního muzea, řada B – Přírodní vědy
Acta Mycologica 1-7(1), 8-18(1), 19-45(2)
Acta Mycologica Hungarica 1-3
Acta pro Fauna et Flora Universali, ser. II: Botanica 2 (1935-1938)
Acta Societatis Botanicorum Poloniae 6(1929), 23(1-4)1954
Acta Societatis Botanicorum Poloniae  
Acta Societatis Scientiarum Fennicae – nova series B 1(1) 1931
Acta Universitatis Carolinae, Biologica, supplementum 1964 (2)
Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas paedagogica, Biologica 6(1990)
Amtliche Pflanzenschutzbestimmungen 11(7),12(2,3,7), 13(1-3, 5-6), 14(3-4)
Anais da Sociedade de Biologia de Pernambuco 13 (2) 1955, 14(1-2) 1956, 15(2) 1957
Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien 50 (1939)
Annales Biologicae Universitatis Budapestiensis 1 (1) 1950
Annales de Cryptogamie Exotique 1(1928)-8(1935)
Annales de la Société Linnéenne de Lyon, nouvelle série 71(1924)-73(1927)
Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici 33-34(1940-1941), 37(1944), 53(1961)
Annales Mycologici 1-13, 15-25, 27-42(1-2)
Annales Mycologici, Beihefte viz Beihefte zur Sydowia Annales Mycologici
Annales Societatis Zoolog.-Botanicae Fennicae Vanamo 3(8) 1926
Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio C – Biologia 55 (2000), 56(2001)
Annals of the Missouri Botanical Garden 1-18, 25(2), 27-28(2), 28(4)-31(1), 31(3-4), 32(3)-50
Annual Report Missouri Botanical Garden 12 (1901)
Annual Report of the Forest Insect and Disease Survey 1962-1963
Annual Report of the New York State Museum of Natural History 22(1869)-39(1886), 40 (část?), 41(1888)-48(1894), 1898-1905, 1907, 1909, 1912, 1913, 1915, 1916, 1918, 1921
Annual Report The New York Botanical Garden 1971-72, 1973-74, 1974-75, 1975-76, 1977-78
Annual Reports of the Michigan Academy of Science, Arts and Letters 23(1924)-46(1946)
Anthurus – Zpravodaj jihočeských houbařů 2(1-4)1995, 3(1,3)1996
Applied Entomology and Phytopathology, dříve Entomologie et Phytopathologie Appliquees (do Vol. 56) dříve viz Entomologie et Phytopathologie Appliquees, 57-58, 60-61, 66, 68-70(2), 71(2), 72(1)
Arkiv för Botanik 20 A (11), 24 A (3), 25 A (1), 30 A (13)
Atas do Instituto de Micologia 1 (1960)
Australasian Mycologist 24 (3) 2006
Beiheft Feddes Repertorium specierum novarum regni vegetabilis 137 (1957)
Beihefte zur Nova Hedwigia 29 (1969), 43 (1973), 44 (1973), 51 (1975), 96(1989), 97(1989)
Beihefte zur Sydowia Annales Mycologici 1-8, 10
Beihefte zur Sydowia Annales Mycologici viz Beihefte zur Sydowia Annales Mycologici
Beihefte zur Zeitschrift für Mykologie 2 (1980) - 7 (1987)
Beihefte zur Zeitschrift für Mykologie viz Beihefte zur Zeitschrift für Mykologie
Beihefte zur Zeitschrift für Pilzkunde 1 (1976)
Beiträge zur Kenntnis der Pilze Mitteleuropas 5(1989), 7(1991)-14(2005)
Berichte der Arbeitsgemeinschaft sächsischer Botaniker Neue Folge, Band 16 (1998)
Berichte der Bayerischen Botanischen Geselschaft 43 (1972)
Berichte des Naturwissenschaftlich-Medizinischen Vereins in Innsbruck 82 (1995)
Bibliografie Botaniczne 2(1-3)1988, 4(1990)
Bibliographical Bulletin – Instituto Forestal Latino-Americano de Investigation y Capacitacion 2(36), 4(40), 5(42), 6(44), 7(46), 8(48), 9(50), 10(51), 11(52)
Bibliography of Systematic Mycology 1955-1959, 1961-1970 + suppl. 1969, Vol. 5(1971)-12(10)2010> > >
Biológia 16(3) 1961, 18(8) 1963
Biologia, Lahore 2-5,  6(2), 7-11(1), 16, 19, 21-26
Bohemia centralis 10(1981), 11, 14, 18, 19, 21, 26-29(2009)
Boletim da Sociedade Broteriana, ser. 2a 63 (1990)
Boletin – Instituto Forestal Latino-Americano de Investigacion y Capacitacion 22-23, 27-28, 30-31, 33-34, 43-49, 52-53
Boletin de la Sociedad Mexicana de Micologia 2-4, 7-19
Boletus 10(1), 11(1,2), 12(1,2)
Bolletino del Gruppo Micologico G. Bresadola - Nuova serie 12(2) 1969, 27(3-4)1984, 28(1-2) 1985, 40(2-3) 1997, 41(3) 1998
Bollettino del Circolo Micologico "Giovanni Carini" viz CM - Bollettino del Circolo Micologico "Giovanni Carini"
Borbásia, a Magyar Növénytani Társaság Folyóirata viz Borbásia, Acta Societatis Botanicorum Hungaricae
Borbásia, Acta Societatis Botanicorum Hungaricae 1(2) 1938, 2(3-10) 1940, 3(4-7) 1941
Bothalia 3-4, 6-7
Braunschweiger Naturkundliche Schriften 2 (1, 2)
Bryonora 33, 37-42
Budapesti Tudományegyetem Biológiai Intézeteinek Évkönyve viz Annales Biologicae Universitatis Budapestiensis
Buletin Stiintific Sectiunea de Stiinte Biologice, Agronomice, Geologice si Geografice 3(1) 1951
Bulletin československé společnosti mikrobiologické při ČSAV 1967 (2-4, 6), 1968 (2, 4), 1969 (1-4, 6), 1970 (1, 3-5), 1971 (1-4, 11), 1972 = vol. 12 (1-5), 1973 = vol. 13 (1-5), 1974 (1-6)
Bulletin de la Société des Naturalistes d'Oyonnax 1(1947)-13(1959), 16(1966)-21(1972)
Bulletin de la Société des Sciences Naturelles et Physiques du Maroc 42(1-2,3) 1962
Bulletin de la Societe Mycologique de France 9-11, 14,  17, 19-20, 22, 26, 27-53, 54-91(1), 96(3)
Bulletin du Jardin Botanique de Kyiv 16 (1933)
Bulletin du Jardin Botanique de l'Etat 29 (2)
Bulletin du Jardin Botanique National de Belgique viz Bulletin du Jardin Botanique de l'Etat
Bulletin Missouri Botanical Garden 53(1-2), 53(4)-55(5), 55(7), 56(1-6), 57(1-6), 58(1-5), 59(1-5), 60(2,3), 62(6), 62(8-10), 62(20)-63(3), 63(5-10), 63(12)-72(6), 73-75, 76(2-5), 77-79(1), 79(3)-82(3), 82(5), 84-88, 89(2-4)
Bulletin of the Botanic Gardens of Toyama 1 (1996)
Bulletin of the British Mycological Society 1(1967)-7(1973)
Bulletin of the Torrey Botanical Club 76-78, 83-84, 85(1-3, 5-6), 86-91(5), 92(2)-96(4), 96(6)-99(1), 99(3)-102(3), 102(5)-111(3), 112-118
Bulletin Romand de Mycologie – Le Pecheur Romand 1984(10)-1985(9), 1986
Bulletin University of Illinois 786 (1989)
Bulletin van de Nationale Plantentuin van Belgie viz Bulletin du Jardin Botanique de l'Etat
Bulletin van de Rijksplantentuin viz Bulletin du Jardin Botanique de l'Etat
Carolinea – Beiträge zur Naturkundichen Forschung in Südwestdeutschland 47(1989), 49(1991)
Catathelasma 1(2001)-9(2007), 11(2009)
CM – Bollettino del Circolo Micologico "Giovanni Carini" 1, 16/17
Comptes Rendus des Séances Mensuelles de la Société des Sciences Naturelles et Physiques du Maroc 27 (1-8 bis) 1961
Coolia 36(1) 1993, 38(3) 1995, rejstřík k ročníkům 26-35 (1995)
Cryptogamie – Mycologie 1-7, 8(2)-11(2), 11(4)-12(3), 13-31(1,2, 4), 32(1) > > >
Czech Mycology dříve viz Česká mykologie, 47-61(2), > > >
Časopis československých houbařů 1(1919)-70(1993), dále viz Časopis českých a slovenských houbařů
Časopis českých a slovenských houbařů dříve viz Časopis československých houbařů, 71(1994)-79(2002), pak Časopis českých houbařů > > >
Časopis českých houbařů dříve viz Časopis českých a slovenských houbařů, 80(2003)-88(1)2011
Časopis Národního musea, oddíl přírodovědný viz Časopis Národního muzea, řada přírodovědná
Časopis Národního musea, oddíl věd společenských 115(1-2), 121(2), 122(1-2), 123(2), 124(1), 127(2), 134-138, 140-158, 160, 164-170, > > >
Časopis Národního muzea (dříve musea), řada přírodovědná (dříve oddíl přírodovědný) 91, 98-99, 108(3-4), 109(3-4), 110(4), 112(2), 114(2), 121(2), 122(1,2), 123(2), 124(1), 125(1), 126(2), 127(1,2), 128(1), 129(1), 134-175 (1-4), dále viz Journal of the National Museum, Natural History Series> > >
Časopis Národního muzea, oddíl přírodovědný viz Časopis Národního muzea, řada přírodovědná
Česká mykologie 5-20, 33-46, dále viz Czech Mycology
Československé botanické listy 1-5
De Champignon  – Cultur 7(10), 8(10), 9(7)
Department of Botany, Iran 23 (1995): The Fiftieth Anniversary of "Herbarium Ministerii Iranici Agriculturae"
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab skrifter 4 (1975)
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab Skrifter 4 (1975)
Deutsche Blätter für Pilzkunde 1(1939)-4(1942)
Dividends from Wood Research 1982, 1984, 1988, 1992, 1993, 1994
Englera 8(1988), 13 (1990)
Entomologie et Phytopathologie Appliquees, později Applied Entomology and Phytopathology (od Vol. 57) 54, 56, od Vol. 57 viz Applied Entomology and Phytopathology
Estudios del Museo de Ciencias Naturales de Álava 13 (1998), 14 (1999)
Farlowia 3(1-3, 4), 4(1,2,3)
Feddes Repertorium (Zeitschrift für Botanische Taxonomie und Geobotanik) 107(3-4) 1996
Feddes Repertorium specierum novarum regni vegetabilis 59(3) 1957
Flora North America Report 71 (1973)
Folia Cryptogamica 1927, 1928, 1930
Folia Cryptogamica Estonica 1-25, 27-34, 36-40
Folia Geobotanica dříve viz Folia Geobotanica et Phytotaxonomica, 33-34
Folia Geobotanica et Phytotaxonomica 10-12(1), 12(3)-19, 20(2)-32, dále viz Folia Geobotanica
Folia Musei Rerum Naturalium Bohemiae Occidentalis, Botanica 3 (1973), 7(1976), 24 (1986)
Fragmenta Floristica et Geobotanica / Materialy Florystyczne i Geobotaniczne 1(2) 1954
Friesia 1-6, 7(2, 4), 8-10(3)
Fritschiana 2 (Fasc. 1, Nr. 1-20) 1995, 4 (Fasc. 2, Nr. 21-40) 1995, 65 (2009), 67 (2010)
Funghi e Ambiente 68 (1995)
Göteborgs Kungl. Vetenskaps  – och Vitterhets – Samhälles Handlingar 1(7, 12)
Göteborgs Swampklubb 1971, 1972-1973, 1974, 1975-76, 1977-78, 1979, 1980, 1981, dále viz Windahlia
Hamdard Medicus 39(1) 1996
Hedwigia 40 (4, 5), 53 (3, 4/5), 54-56, 58-71, 73-75 + Beiblatt zur Hedwigia Band 54-56, 58-71, 73-75
Hindustan Antibiotics Bulletin 6(3), 7(1), 8(2-4), 16(1)
Iconographia Mycologica viz Mycopathologia et Mycologia Applicata
Index of Fungi 1920-1939 (Petrak's list), 1-5(12), 5(15)-7(20), > > >
Informationdienst Naturschutz Niedersachsen 3 (1987), 4 (1990)
Instituto de Micologia / Universidade do Recife 170, 202, 247, 248, 325, 326, 328, 340, 341, 343
Iranian Journal of Plant Pathology 13, 14,17, 19, Index Vol. 1-20, 21, 22, 24-27, 29 (1-2), 30-34, 36-38, 40(3-4), 41(1)
Journal of Mycology 10(69-74), 11(75-80), 12(82-86), 13(87, 89-91), 14(94)
Journal of the Elisha Mitchell Scientific Society 56-61, 64-67, 68(2), 69(2)-70(1), 71-76, 77(2)-79(1), 80(2)
Journal of the Faculty of agriculture Hokkaido imperial university 43 (1, 2) 1938
Journal of the National Museum, Natural History Series dříve viz Časopis Národního muzea (dříve musea), řada přírodovědná (dříve oddíl přírodovědný), 176-179(2010)
Journal of the National Museum, Natural History Series viz Časopis Národního muzea, řada přírodovědná
Journal of the New York Botanical Garden 50(592) 1949
Karstenia 1-13, 15-16, 17(1), 18(1, 2, suppl.), 19(1)-26(1), 27-28, 29(suppl.), 29(2)-50(2), > > >
Kew Bulletin 1947(1,2), 1948(1,2,3), 1949(1,2,3,4), 1950 (1,3), 1951(1,3), 1952(1,2,3,4), 1953(1,2,3), 1954 (1,3,4), 1955(1,2,3,4), 1956(1,2,3), 1957(1,2,3), 1958-59(No.1,2,3; Vol.13), 1960(No.2;Vol.14), 1961(No.1;Vol.15), 1962(No.3-Vol.15; No.1-Vol.16), 1977(Vol.31,N
Krypto – Special Catalogue 1982 (1, 2)
Kryptogamische Forschungen 1(1916)-5(1920)
Lejeunia 2 (1938) - 5 (1941)
Letter, C. G. Lloyd (=Puff Ball Letters, C. G. Lloyd) 2-56, 58-65, 67-69
Lilloa 1-26
Lloyd - (Synopsis)  
Lloyd - Synopsis  
Lloyd: Bulletin of the Lloyd Library of Botany, Pharmacy and Materia Medica, mycological series 32 (7) 1933
Lloyd: Index of the Mycological Writings of C. G. Lloyd 1-6
Lloyd: Mycological Notes by C. G. Lloyd 1-19, 21-60, 61-65, 66-75
Lloyd: Mycological Notes by C. G. Lloyd, Old Species Series  
Lloyd: Mycological Notes by C. G. Lloyd, Polyporoid Issue 1-3 (1908-1910)
Lloyd: Mycological Writings  
Lloydia 1-18(3), 19(2-4), 20(2)-23, 24(2,3), 25-28(4)
Lunds Botaniska Förening 100 (1958)
Magyar Nemzeti Múzeum Természettudományi Múzeum Évkönyve viz Annales Historico-naturales Musei Nationalis Hungarici
Malpighia, Rassegna Mensuale di Botanica 14 (1900)
Mededelingen van het Botanisch Museum en Herbarium van de Rijksuniversiteit te Utrecht 175 (1961)
Memoirs of the New York Botanical Garden 22, 34, 65, 66
Memoirs of the Torrey Botanical Club 21(3) 1960
Micologia Italiana, Rivista di sistematica, ecologia, fisiologia, biochimica, tossicologia e coltivazione dei funghi 28(1999)-29(2000)
Michigan Academy of Science, Arts and Letters viz "Papers of the Michigan Academy of Science, Arts and Letters" a "Annual Reports of the Michigan Academy of Science, Arts and Letters"
Mikológiai Közlemények 1963 (2), 1964-1965, 1966-1967 (2), 1968-1969, 1970 (2, 3), 1971 (2)-1972 (2), 1973 (3), 46[2007](1)
Mitteilungen der Thüringischen Botanischen Gesellschaft 1(1) 1949
Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Museums der Stadt Aschaffenburg 17 (1998)
Monographiae Botanicae 8(1959), 10(1960: 2), 15(1963), 73(1991)
Muzejní a vlastivědná práce 8, 11(4), 20(1)-21(2), 21(4)-22(3), 23, 24(1, 3), 25(1, 3-4), 26(2-4), 27(1, 3-4), 28(2-4), 29(2, 4), 30(1, 4), 31(1, 3-4), 32(1-2)
Mycologia 1-85(5), 86(1)-103(1), > > >
Mycologia Balcanica 1(1,2-3), 2(1,2,3), 3(1,2-3), 4(1-2, 3), 5(1-2, 3), 6(1-2, 3), 7(3)> > >
Mycologia Bavarica (Bavarian Journal of Mycology) 1(1996)-11(2010)
Mycologia Montenegrina 1(1) 1998
Mycological Progress 1(1) 2002 - 10(3) 2011> > >
Mycopathologia et Mycologia Applicata 5 (1950) - 69 (1979)
Mycopathologia et Mycologia Applicata – suppl. Iconographia Mycologica I (vol. 11, 1959) - XIV (vol. 24, 1965), XVIII (1967) - XXIX (1971)
Mycoscience 35(1, 3, 4) 1994
Mykologia 1(1)-5(10)
Mykologické listy 1-116, +příloha k č. 23(1986), +Index č. 1-50 + Supl. 2009> > >
Mykologický sborník viz. Časopis čs. houbařů
Mykologický zpravodaj 1960 (1), 1970 (1-3), 1971 (1, 2), 1973 (1, 3)
Mykologisches Mitteilungsblatt 1-3(2), 4(1), 5-9(2), 10(1-2), 11(1-2), 12-13(2), 14(1), 15, 17(1), 35(1)
Mykosen 1967 - 1970, 14 [1971] - 15(6), 15(8)-27 [1984]
Nachrichtenblatt für den Pflanzenschutz in DDR 35(1981)-36(6), 36(8)-38(10), 39(4)-41(11), 42(1), 42(3)-44(1990)
Natur und Museum 126(2,3) 1996, 127(5-8) 1997, 128(1-4) 1998
Natur und Museum 126(5-8) 1996
Natura Pragensis 4 (1985), 15(2004), 18(2007), 19(2009)
Neues von Krypto 41, 43
Neuheiten auf dem Gebiete des Pflanzenschutzes 29(2), 34(1-2), 37(2-5)
Notiziario della Societa Lichenologica Italiana 18(2005)-23(2010)
Nova Hedwigia 11-25, 26(2-3, 4), 27-30, 31(4)-75(3-4)
Nova Hedwigia, Beihefte viz. Beihefte zur Nova Hedwigia
Novitates Botanicae Universitatis Carolinae 7 (1991-1992), 8 (1993-1994), 19 (2008)
Ochrana přírody 47(3)-51(2), 51(4)-56(5), 56(7)-64(6 +zvláštní číslo), > > >
Ochrana rostlin 7(1-2), 10(1-2,3), 11(3-4,5,6),12-20, 38-57(3), 58(2)-64
Österreichische Zeitschrift für Pilzkunde 2 (1938)
Österreichische Zeitschrift für Pilzkunde, Austrian Journal of Mycology 1, 5-19> > >
Památky a příroda 16(10) 1991
Papers of the Michigan Academy of Science, Arts and Letters (Part 1: Botany and Forestry) 31(1945), 33(1947)-37(1951), 40(1955)-41(1956), 44(1959)-45(1960)
Papers of the Michigan Academy of Science, Arts and Letters (Part 1-4) 1(1921)-33(1947), 35(1949)-37(1951)
Papers University of Queensland 3 (8-15, 17-18, 25)
Persoonia 1(1,3,4), 2(2), 5-6(3), + Suppl. Vol. I. (1967), 7-19(2), 20-25> > >
Petrak, Pilze, Literatur 1922-1928, 1928, 1930, 1935; poté Index of fungi
Phytopathology 13 (1923), 14 (1924)
Polabská příroda 2(1989), 3(1990), 4(1993)
Prace Instytutu Badawczego Lesnictwa 615 (1983), 810 (1995)
Preslia 13-15 (1934-1936), 58 (1986), 59 (1987), 71(4), 79(2)
Proteus 32-33(8), 34-36(2), 36(4-8), 37(2)-39
Příroda, Sborník prací z ochrany přírody 1(1994), 5, 6, 10, 14, 18, 23(2005)
Přírodovědecký časopis jihočeský – Jihočeské muzeum České Budějovice 13 (1, 2, suppl. 1, 3)
Přírodovědecký sborník, Societas scientarum naturalium Ostrava 25(1972)
Quaderno 27, 31, 32
Report of the State Botanist (New York State Museum) viz Annual Report of the New York State Museum of Natural History
Review of Applied Mycology 35(1-12) 1956
Revista Mexicana de Micologia 1 (1985)
Revista Sudamericana de Botanica 8(6), 9(3-5), 10(3)
Revue de Mycologie 1-24, 25(3)-37(3), 38-40(2), 40(4)-43(2), 43(4)
Rickia 1 (1962), suppl. 1 (1963), 2 (1965), suppl. 2 (1967)
Rivista di micologia 30(1-2) 1987, 32(1-6) 1989, 34(1,3) 1991, 36(3) 1993, 50(2) 2007
Rostaniha (Botanical Journal of Iran) 1 (2000), 2 (2001), 3(2002) +Supl. No. 2 (2001)
Rozpravy Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích 2, 5-6, 8, 10
Saccardoa, Monographiae Mycologicae 1 (1960), 2 (1963)
Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích 4-5(1), 5(3)-7(2), 8-11(2), 11(suppl.), 12(1, 3, suppl. 1, suppl. 3), 14(suppl. 1), 15(1-3, suppl. 1), 16-17, 18(2)-24(2), 25-26, 27(2)-32(2)
Sborník Krajského vlastivědného muzea v Českých Budějovicích – Přírodní vědy 1 (1958), 2 (1959), 3 (1961)
Sborník Národního musea, řada B – Přírodní vědy viz Sborník Národního muzea, řada B – Přírodní vědy
Sborník Národního muzea (dříve musea), řada B – Přírodní vědy 1-2, 7(1), 9(2), 13(5), 15-16, 18(3), 21-66(3-4), > > >
Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 24 (1986) - botanika; 66 (1988), 71 (1989), 97(1998)
Severočeskou přírodou 1, 5, 7, 10-19, 21-22, 26, + přílohy 1983/1, 1984, 1985,1987, +obsahy roč. 6-10 a 11-15
Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde 11(6-7), 28(3,4,7,10-12), 29(2), 31(3), 33(3,11), 34(11-12), 35(3), 40(12), 41(12), 42(4,10), 43(2), 44, 45(4,6,10), 46(4,6,7), 47(2,3,6,8), 48(1-6,8-12), 52 (10-12), 53(2)-56(5), 56(10)-57(3), 57(5-9), 57(11)-62(1), 62(3-8), 63-65(5), 65(7)-66(3), 66(5)-
Silva Gabreta 1(1996)-3(1999), 5(2000)-9(2003), 14(2,2008)
Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften Wien, Math.-Naturwiss. Klasse 116(1) 1907
Smithsonian Contributions to Botany 16, 25-26, 31-33, 38, 40, 66-67, 69-73, 76-79, 81-82
Spisy Přírodovědecké fakulty Karlovy University 103(1930)-123, 125-135, 137-160(1938)
Spravodajca Slovenskej mykologickej spoločnosti dříve viz Spravodajca slovenských mykológov, č. 24(2000)-37(2008)
Spravodajca slovenských mykológov 1(1)1993-7(23)1999, poté viz Spravodajca Slovenskej mykologickej spoločnosti
Studia Biologica Hungarica 12 (1973), 13 (1974), 15 (1978)
Studia Botanica Čechica viz Studia Botanica Čechoslovaca
Studia Botanica Čechoslovaca 1-5, 7-12
Studia Forestalia Suecica 104 (1973), 115 (1974), 117 (1974)
Studie ČSAV 13 (1972)
Südwestdeutsche Pilzrundschau 11(1) 1975, 32(1,2) 1996, 33(1) 1997
Supplement to Transactions of the British Mycological Society 1960
Svensk Botanisk Tidskrift 1 (1907) - 69(3) (1975)
Svensk Mykologisk Tidskrift 27 (2) 2006
Svět hub 1 (1-6) 2010
Sydowia 1-15, 17-62(2), > > >
Syesis 8 (1975)
Syllogeus 61 (1987)
Taxon 3(1-8, 1954), 4(1955)-6(1957)
The Lichenologist 6(1), 7-10, 34-41, 42(2)
The Michigan Academy of Science, Arts and Letters viz. "Papers of the Michigan Academy of Science, Arts and Letters" a "Annual Reports of the Michigan Academy of Science, Arts and Letters"
The New York Botanical Garden – Cary Arboretum 1971-75, 1978-79
The Plant Press 2(3), 3(1-3), 4(4)-5, > >
Transactions of the British Mycological Society 8, 10-66(1), 66(3)-73, + Index 1-30, +Trans. suppl. 1960
Transactions of the British Mycological Society, Supplement viz Supplement to Transactions of the British Mycological Society
Travaux de l'Institut de botanique de l'Université de Neuchatel 13(1966), 15(1968)-16(1969)
Travaux mycologiques Tchécoslovaques 1(1924)-14(1931)
Travaux Scientitiques du Parc National de la Vanoise 17 (1990)
Vesmír dopsat do přehledu staré roč.; 70(12), 84(5,7-10)
Věstník klubu přírodovědeckého v Prostějově 16(1913)
Vlastivědný sborník Podbrdska 13 (1978), 21 (1982), 23 (1980), 28/29 (1985), 30 (1986), 31, 32/33 (1987)
Vlastivědný sborník Vysočiny, oddíl věd přírodních 8 (1987)
Westfälische Pilzbriefe 2(3-7), 3(7), 5(6), 6(7-8), 7(1, 5-8), 8(1-7), 9(1,3-5,6-7,8), 11(3/4) [1959...1977]
Windahlia, Göteborgs Swampklubb dříve viz Göteborgs Swampklubb, 14 (1984)-18 (1988-89)
Yesca, Revista de Micologia 6(1994)-10(1998), 11(1999)-20(2008)
Zaščita Rastenij 1964(12)-1968
Zeitschrift für Mykologie dříve viz Zeitschrift für Pilzkunde, 47(1), 69(1)-76(2) > > >
Zeitschrift für Pilzkunde Alte Folge 8-23(1), 24-25 = Neue Folge 3-18(1), 19-20 [1924-1939, 1940-1941]; Nr. 1-4, 6-17 [1948...1954]; Neue Folge 1-2 (1922-1923), 23, 24(1,2), 25-33(2), 34-39 [1957...1973]; později viz Zeitschrift für Mykologie
Zeitschrift für Pilzkunde, Beihefte viz Beihefte zur Zeitschrift für Pilzkunde
Zpravodaj CHKO Šumava 3(1966), 5(1967)-15(1973)
Zpravodaj ochránců přírody okresu Praha západ 8(1,5) 1987, 9(1) 1988, 13(1992)-22(2001)
Zprávy Krajského vlastivědného muzea v Olomouci 225 (1983)
Zprávy muzeí jihočeského kraje 1963 (2), 1965 (2), 1966 (1-2)
Živa 1853-1857, 1859, 1860, 1863, 1864, 1957-1958, 1960, 1961(3)-1972, 1973(1-2, 4), 1974(5), 1979(4), 1982(1,5), 1983(2,5,6), 1984(6), 1985(4), 1986(2), 1987(3), 1988(6), 1989(2), 1990 (4,5), 1991(3), 1992(2), 1996(1), 1997(3, 4), 1998-2011(1,4)

 

Zpět na Mykologické oddělení


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů