EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Bibliography of authors with regard to mycofloristic research in the Czech Republic

Bibliography of Czech mycologists is scattered in literature and that is the reason, why following survey was made.

The survey is intent mainly on mycofloristic papers and concerns all groups of fungi. Authors from other fields than mycology and authors from neighbouring states are included in case that they published any data with regard to mycoflora of the Czech Republic.

Following survey is not complete, additional references are gradually being added.

Any comments or additional informations from readers will be appreciated.

Author Reference on bibliography
Allescher A. Sydow H. (1903): Andreas Allescher. – Ann. Mycol., Berlin, 1: 258-261.
Baudyš E. (1) Špaček J. (1956): Prof. Dr. Eduard Baudyš sedmdesátníkem. – Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Opava, 17: 1-20.
Baudyš E. (2) Špaček J. (1961): Prof. Dr. Eduard Baudyš pětasedmdesátníkem. – Sborn. Klubu Přírod. Brno, 33: 121-123.
Baudyš E. (3) Špaček J. (1966): Prof. dr. ing. E. Baudyš DSc. – osmdesát let. – Pr. Kraj. Mus. Hradec Králové, 7: 97-99.
Benedix E. H. Kotlaba F. & Pouzar Z. (1984): Dr. E. H. Benedix (1914-1983) in memoriam. – Čes. Mykol., Praha, 38: 52-54.
Beneš A. Šebek S. (1980): K 100. výročí narození mykologa Rudolfa Beneše. – Čes. Mykol., Praha, 34: 231-235.
Blattný C. Pilát A. (1972): K 75. narozeninám akademika Ctibora Blattného. – Čes. Mykol., Praha, 26: 179-181.
Bolla J. Lizoň P. (1982): Johann Bolla (1806-1881). – Čes. Mykol., Praha, 36: 248-250.
Bubák F. Klika J. (1925): PhDr. František Bubák. – Příroda, Brno, 18: 342-345.
Bubák F. (biogr.) Cejp K. (1966): K 100. výročí narození prof. dr. Františka Bubáka. – Čes. Mykol., Praha, 20: 199-202.
Cejp K. (1) Pilát A. (1950): To the 50th Birthday of Professor Karel Cejp. – Stud. Bot. Čechosl., Praha, 11: 1-6.
Cejp K. (2) Pilát A. (1960): K šedesátinám prof. dra Karla Cejpa, doktora biologických věd. – Čes. Mykol., Praha, 14: 1-3.
Cejp K. (3) Pilát A. (1970): K sedmdesátinám prof. dr. Karla Cejpa, DSc. – Čes. Mykol., Praha, 24: 1-4.
Cejp K. (4) Holubová-Jechová V. (1975): K pětasedmdesátinám univ. prof. RNDr. Karla Cejpa, DrSc. – Čes. Mykol., Praha, 29: 1-4.
Charvát I. Herink J. & Pilát A. (1960): Ivan Charvát (1892-1959). – Čes. Mykol., Praha, 14: 138-142.
Corda A. C. J. Šebek S. (1984): August C. J. Corda a počátky mykologie v Čechách. – Čes. Mykol., Praha, 38: 129-136.
Corda A. C. J. (biogr.) Němec B. (1960): August C. J. Corda (1809-1949). – Čes. Mykol., Praha, 14: 3-6.
Čača Z. Kvíčala B. A. (1987): Profesor Ing. Zdeněk Čača, DrSc., šedesátníkem. – Čes. Mykol., Praha, 41: 238-242.
Černý A. Špaček J. (1989): Šedesátiny doc. inž. Aloise Černého, CSc. – Čes. Mykol., Praha, 43: 244-249.
Červinková H. Jančařík V. (1991): K šedesátinám Ing. Hany Červinkové, CSc. – Čes. Mykol., Praha, 45: 59-62.
Dermek A. (1) Lizoň P. (1975): Päťdesiatiny Aurela Dermeka. – Čes. Mykol., Praha, 29: 187-189.
Dermek A. (2) Lizoň P. (1985): Aurel Dermek šesťdesiatročný. – Čes. Mykol., Praha, 39: 173-176.
Dermek A. (2) Lizoň P. & Borja D. (1990): Aurel Dermek (1925-1989) in memoriam. – Čes. Mykol., Praha, 44: 111-114.
Diener J. Hlůza B. (1976): K 70. narozeninám profesora Jaromíra Dienera. – Zpr. Vlastiv. Úst. Olomouc, 179: 26-29.
Fábry I. (1) Dermek A. (1975): K sedemdesiatpäťke Igora Fábryho. – Čes. Mykol., Praha, 29: 124-126.
Fábry I. (2) Lizoň P. (1980): Igor Fábry osemdesiatročný. – Čes. Mykol., Praha, 34: 102-104.
Fassatiová O. Čatská V. (1985): K šedesátinám RNDr. Olgy Fassatiové, CSc. – Čes. Mykol., Praha, 39: 119-123.
Hazslinszký F. Repčák M. & Vozárová M. [ed.] (1996): 6. mykologické dni na Slovensku. Život a dielo Friedricha Hazslinszkého (1818 – 1896). Zborník referátov. – 38 p., Spoločnosť slovenských mykológov, Prešov.
Herink J. (1) Pilát A. (1966): K padesátinám MUDr. Josefa Herinka. – Čes. Mykol., Praha, 20: 111-116.
Herink J. (2) Kříž K. (1976): Šedesátiny MUDr. Josefa Herinka. – Čes. Mykol., Praha, 30: 58-61.
Herink J. (3) Svrček M. (1986): K sedmdesátinám MUDr. Josefa Herinka. – Čes. Mykol., Praha, 40: 101-104.
Herink J. (4) Kotlaba F. & Pouzar Z. (1999): The decease of Dr. Josef Herink. – Czech Mycol., Prague, 52: 93-96.
Hilberová-Podlahová R. Svrček M. (1988): In memoriam Růžena Hilberová-Podlahová. – Čes. Mykol., Praha, 42: 243-245.
Hilitzer A. Klika J. (1940): K úmrtí RNDr. Alfreda Hilitzera, docenta vys. školy zemědělského a lesního inž. při vys. učení technickém v Praze. – Preslia, Praha, 18-19: 3-11.
Hlůza B. (1) Hejtmánek M. & Lazebníček J. (1989): Docent RNDr. Bronislav Hlůza, CSc., šedesátiletý. – Čes. Mykol., Praha, 43: 110-114.
Hlůza B. (2) Lazebníček J. (1999): Professor RNDr. Bronislav Hlůza, CSc. – 70 years. – Czech Mycol., Prague, 52: 89-91.
Holubová-Jechová V. Fassatiová O. & Kotlaba F. (1993): In memoriam of Dr. Věra Holubová-Jechová (1936-1993). – Czech Mycol., Prague, 47: 81-88.
Horníček E. Herink J. (1986): Osmdesát let Emila Horníčka. – Čes. Mykol., Praha, 40: 251-254.
Hrubý J. Petrak F. 1964 (1965): Johann Hruby 1882-1964. – Sydowia, Horn, 18: 11-17.
Jančařík V. Soukup F. (1987): K šedesátinám Vlastislava Jančaříka. – Čes. Mykol., Praha, 41: 243-249.
Jedlička J. Špaček J. (1960): Vzpomínka na doc. dr. J. Jedličku. – Čes. Mykol., Praha, 14: 143.
Kalandra A. Urošević B. (1975): K pětasedmdesátinám prof. dr. techn. ing. Augustina Kalandry, DrSc. – Čes. Mykol., Praha, 29: 213-216.
Kavina K. Klika J. (1940): K padesátce profesora techniky Ph. Dra. Karla Kaviny. – Preslia, Praha, 18-19: 12-21.
Klika J. (1) Hilitzer A. (1939): Prof. Dr. Jaromír Klika padesátníkem. – Preslia, Praha, 16-17: 10-22.
Klika J. (2) Jeník J. (1957): Dílo prof. PhDr. Jaromíra Kliky. – Preslia, Praha, 29: 399-411.
Klika J. (3) Skalický J. (1988): Doplněk k seznamu prací prof. J. Kliky. – Preslia, Praha, 60: 375-376.
Kluzák Z. Kotlaba F. (1986): Šedesát let Zdeňka Kluzáka. – Čes. Mykol., Praha, 40: 247-250.
Kotlaba F. (1) Pouzar Z. (1987): RNDr. František Kotlaba, CSc. – 60 let. – Čes. Mykol., Praha, 41: 172-184.
Kotlaba F. (2) Pouzar Z. (1997): Dr. František Kotlaba septuagenarian. – Czech Mycol., Prague, 50: 143-150.
Krejčí J. Antonín V. (2000): Za ing. Jaroslavem Krejčím (13.3.1935 – 27.2.1999). – Mykol. Listy, Praha, 74: 25.
Krombholz V. J. (biogr.) Šebek S. (1982): Život a dílo zakladatele české mykologie V. J. Krombholze (K 200. výročí narození). – Čes. Mykol., Praha, 36: 193-205.
Kříž K. (1) Herink J. & Šmarda F. (1967): Ing. Karel Kříž šedesátníkem. – Čes. Mykol., Praha, 21: 247-250.
Kříž K. (2) Herink J. (1977): K sedmdesátým narozeninám ing. Karla Kříže. – Čes. Mykol., Praha, 31: 225-232.
Kubička J. (1) Svrček M. (1973): K šedesátinám MUDr. J. Kubičky. – Čes. Mykol., Praha, 27: 123-127.
Kubička J. (2) Svrček M. (1983): K sedmdesátinám MUDr. J. Kubičky. – Čes. Mykol., Praha, 37: 101-105.
Kubička J. (3) Kotlaba F. & Pouzar Z. (1985): Za MUDr. Jiřím Kubičkou. – Čes. Mykol., Praha, 39: 177-182.
Kult K. (1) Šebek S. (1977): K šedesátinám prof. Karla Kulta. – Čes. Mykol., Praha, 31: 183-184.
Kult K. (2) Šebek S. (1982): Významná výročí členů Čs. vědecké společnosti pro mykologii při ČSAV v r. 1982. – Čes. Mykol., Praha, 36: 179-180.
Kult K. (3) Kotlaba F. & Pouzar Z. (1998): Odešel profesor Karel Kult (1917-1998). – Mykol. Listy, Praha, 66: 23-26.
Kuthan J. Lazebníček J. (1989): Ing. Jan Kuthan šedesátiletý. – Čes. Mykol., Praha, 43: 115-121.
Lazebníček J. Hlůza B. (1994): Jiří Lazebníček – 60th birthday. – Czech Mycol., Prague, 47: 311-317.
Lizoň P. Gáper J. (1995): Pavel Lizoň fifty years old. – Czech Mycol., Prague, 48: 169-174.
Macků J. (1) Kříž K. (1961): K osmdesátinám Jana Macků. – Čes. Mykol., Praha, 15: 49-55.
Macků J. (2) Kříž K. (1964): Jan Macků (21.V.1881 – 13.III.1964) in memoriam. – Čes. Mykol., Praha, 18: 183-184.
Marvanová L. (1) Fassatiová O. (1991): K šedesátinám RNDr. Ludmily Marvanové, CSc. – Čes. Mykol., Praha, 45: 123-127.
Marvanová L. (2) Špaček J. (2002): Ludmila Marvanová – 70th birthday. – Czech Mycol., Prague, 53: 259-264.
Melzer V. (1) Pilát A. (1958): K osmdesátinám Václava Melzera. – Čes. Mykol., Praha, 12: 193-199.
Melzer V. (2) Herink J. & Kotlaba F. (1969): Život a dílo Václava Melzera (1878-1968). – Čes. Mykol., Praha, 23: 1-9.
Moravec J. Antonín V. (1998): Jiří Moravec fifty-five years old. – Czech Mycol., Prague, 50: 241-244.
Mrkos O. Skalický V. (1973): Prof. RNDr. Otto Mrkos – 70 let. – Preslia, Praha, 45: 369-373.
Müller J. Pospíšil V. (1990): RNDr. Jiří Müller – 65 let. – Acta Mus. Moraviae Sci. Nat., Brno, 75: 241-242.
Němec B. Pilát A. 1966 (1968): Bohumil Němec (1873-1966). – Sydowia, Horn, 20: 9-20.
Němec B. Pilát A. (1953): Prof. Dr Bohumil Němec osmdesátníkem. – Čes. Mykol., Praha, 7: 49-51.
Němec B. (1) Anonymus (1923): Bohumil Němec. – Preslia, Praha, 2: 5-12, 1 tab.
Němec B. (2) Iljin V. S. (1932): Bohumil Němec. – Preslia, Praha, 11: 3-10.
Neuwirth F. (1) Kříž K. (1963): K osmdesátinám Františka Neuwirtha. – Čes. Mykol., Praha, 17: 207-209.
Neuwirth F. (2) Čech J. (1968): Prof. František Neuwirth pětaosmdesátníkem. – Čes. Mykol., Praha, 22: 310-311.
Niessl G. (biogr.) Nožička J. (1964): Život a dílo zakladatele moravské mykologie Gustava Niessla. – Čes. Mykol., Praha, 18: 185-188.
Opiz F. M. Šebek S. (1989): Botanik F. M. Opiz a jeho přínos české mykologii v 19. století. – Čes. Mykol., Praha, 43: 129-137.
Paulech C. Brillová D. (1990): Životné jubileum Ing. Cypriána Paulecha, CSc. – Čes. Mykol., Praha, 44: 51-61.
Petrak F. Samuels G. J. (1981): An annotated index to the mycological writings of Franz Petrak: vol. 1, A-B / compiled by Gary J. Samuels. – 240 p., Wellington.
Picbauer R. Petrak F. 1957 (1958): Richard Picbauer. 1886-1955. – Sydowia, Horn, 11: 18-26.
Picbauer R. Baudyš E. (1957): Vzpomínáme našeho mykologa RNDr. Richarda Picbauera. – Čes. Mykol., Praha, 11: 56-60.
Pilát A. (1) Herink J. & Svrček M. (1953): K padesátinám Dr. Alberta Piláta. – Čes. Mykol., Praha, 7: 145-162.
Pilát A. (2) Cejp K. (1963): K šedesátým narozeninám dr. Alberta Piláta, doktora biologických věd, člena koresp. ČSAV. – Čes. Mykol., Praha, 17: 169-173.
Pilát A. (3) Svrček M. (1968): K 65. narozeninám Alberta Piláta DSc. – Čes. Mykol., Praha, 22: 241-246.
Pilát A. (4) Herink J. (1973): Sedmdesát let Alberta Piláta, DrSc., člena korespondenta ČSAV. – Čes. Mykol., Praha, 27: 193-200.
Pilát A. (5) (biogr.) Herink J. & Pouzar Z. (1983): Albert Pilát (2. 11. 1903 – 29. 5. 1974) – osobnost a dílo. – Čes. Mykol., Praha, 37: 193-205.
Podpěra J. Šmarda J. (1954): Akademik Josef Podpěra. – Preslia, Praha, 26: 315-328.
Podpěra J. (1) Suza J. 1928 (1929): K jubileu předsedy klubu univ. prof. Dra Jos. Podpěry. – Sborn. Klubu Přírod. Brno, 11: I-VIII.
Podpěra J. (2) Krist V. (1938): Universitní profesor Ph. Dr. Josef Podpěra šedesátníkem. – Čas. Vlasten. Mus. Spolku Olomouc, 51: 186-189.
Podpěra J. (3) Němec B. (1954): Akademik Josef Podpěra (7.I.1878 – 19.I.1954). – Věstn. Čs. Akad. Věd, Praha, 63: 116-120.
Podzimek J. Šebek S. (1982): Vzpomínka na českého mykologa a lichenologa dr. Jana Podzimka. – Čes. Mykol., Praha, 36: 57-60.
Pouzar Z. (1) Herink J. & Kotlaba F. (1993): Dr. Zdeněk Pouzar sexagenarian. – Czech Mycol., Prague, 47: 89-100.
Pouzar Z. (2) Kotlaba F. (2002): To the 70th birthday of Zdeněk Pouzar. – Czech Mycol., Prague, 54: 3-6.
Procházka A. Kříž K. (1963): Za Aloisem Procházkou. – Čes. Mykol., Praha, 17: 210-211.
Příhoda A. (1) Herink J. (1970): Doc. inž. Antonín Příhoda padesátníkem. – Čes. Mykol., Praha, 24: 12-20.
Příhoda A. (2) Leontovyč R. (1980): K šedesátinám doc. ing. Antonína Příhody. – Čes. Mykol., Praha, 34: 224-227.
Rypáček V. (1) Tichý V. (1960): K padesátinám prof. dr. Vladimíra Rypáčka. – Čes. Mykol., Praha, 14: 211-214.
Rypáček V. (2) Laštůvka Z. & Tichý V. (1970): Professor RNDr. et PhMr. Vladimír Rypáček, DrSc. – Folia Fac. Sci. Natur. Univ. Purkyn. Brun., Brno, 11 (6): 7-13.
Rypáček V. (3) Tichý V. (1975): K pětašedesátinám člena korespondenta ČSAV Vladimíra Rypáčka, DrSc. – Čes. Mykol., Praha, 29: 217-218.
Rypáček V. (4) Laštůvka Z. (1980): K sedmdesátinám člena korespondenta ČSAV Vladimíra Rypáčka, DrSc. – Čes. Mykol., Praha, 34: 222-223.
Rypáček V. (5) Tichý V. (1990): K osmdesátinám prof. RNDr. et PhMr. Vladimíra Rypáčka, DrSc., člena korespondenta ČSAV. – Čes. Mykol., Praha, 44: 179-182.
Semerdžieva M. Musílek V. (1989): RNDr. Marta Semerdžieva, CSc, šedesátnicí. – Čes. Mykol., Praha, 42: 233-239.
Skalický V. Pouzar Z. (1991): Dr. Vladimír Skalický šedesátníkem. – Čes. Mykol., Praha, 45: 54-58.
Skalický V. (1) Neuhäuslová Z. (1990): RNDr. Vladimír Skalický, CSc. – 60 let. – Preslia, Praha, 62: 265-274.
Skalický V. (2) Hrouda L. (1994): Vladimír Skalický (12.4.1930 – 6.7.1994) – pocta příteli. – Preslia, Praha, 66: 191-192.
Skyva F. Kříž K. (1961): František Skyva osmdesátníkem. – Čes. Mykol., Praha, 15: 27-28.
Smolák J. Novák J. B. (1962): K osmdesátinám prof. dr. Jaroslava Smoláka D. Sc. – Čes. Mykol., Praha, 16: 1-5.
Staněk V. J. Kotlaba F. & Pouzar Z. (1977): RNDr. Václav J. Staněk sedmdesátiletý. – Čes. Mykol., Praha, 31: 179-182.
Svrček M. (1) Kubička J. (1975): Padesátiny RNDr. Mirko Svrčka, CSc. – Čes. Mykol., Praha, 29: 219-228.
Svrček M. (2) Pouzar Z. & Urban Z. (1985): RNDr. Mirko Svrček, CSc., šedesátníkem. – Čes. Mykol., Praha, 39: 243-249.
Svrček M. (3) Urban Z. & Prášil K. (1996): To the 70th birthday of RNDr. Mirko Svrček, CSc. – Czech Mycol., Prague, 49: 53-58.
Šebek S. (1) Herink J. & Pouzar Z. (1986): Šedesát let mykologa Svatopluka Šebka. – Čes. Mykol., Praha, 40: 165-176.
Šebek S. (2) Kotlaba F. & Pouzar Z. (1997): Svatopluk Šebek (1926-1996) in memoriam. – Czech Mycol., Prague, 49: 245-248.
Šimr J. Jeník J. (1960): Jubileum Jana Šimra. – Preslia, Praha, 32: 271-275.
Šimr J. Příhoda A. (1960): Jan Šimr šedesátníkem. – Čes. Mykol., Praha, 14: 209-210.
Šmarda F. (1) Kříž K. (1962): Dr. František Šmarda. – Čes. Mykol., Praha, 16: 65-70.
Šmarda F. (2) Kříž K. (1972): František Šmarda – 70 let. – Čes. Mykol., Praha, 26: 182-188.
Šmarda F. (3) Kříž K. (1977): K nedožitým pětasedmdesátým narozeninám RNDr. Františka Šmardy (1902-1976). – Čes. Mykol., Praha, 31: 108-110.
Šmarda J. Smejkal M. & Vicherek J. (1965): Docent Jan Šmarda – 60 let. – Preslia, Praha, 37: 84-90.
Šmarda J. Špaček J. (1965): Doc. Dr. Jan Šmarda šedesátníkem. – Čes. Mykol., Praha, 19: 193-194.
Šmarda J. Smejkal M. & Vicherek J. (1970): Doc. Dr. Jan Šmarda in memoriam 27.12.1904 – 7.12.1968. – Preslia, Praha, 42: 274-281.
Urban Z. (1) Svrček M. (1973): Univ. docent RNDr. Zdeněk Urban padesátníkem. – Čes. Mykol., Praha, 27: 180-185.
Urban Z. (2) Šašek V. (2000): Prof. Dr. Zdeněk Urban, DSc. passed away. – Czech Mycol., Prague, 52: 181-188.
Urošević B. Anonymus (1981): K šedesátinám Ing. Branislava Uroševiće, DrSc. – Čes. Mykol., Praha, 35: 170-176.
Vacek V. Herink J. (1951): Zemřel Václav Vacek. – Čes. Mykol., Praha, 5: 89-95.
Velenovský J. Cejp K. (1928): K sedmdesátým narozeninám prof. dra Josefa Velenovského. – Mykologia, Praha, 5: 41-46.
Velenovský J. Kotlaba F. & Skalický V. (1958): Seznam prací prof. dr. Josefa Velenovského. – Preslia, Praha, 30: 327-336.
Veselský J. (1) Kříž K. (1973): K šedesátým narozeninám MUDr. Jaroslava Veselského. – Čes. Mykol., Praha, 27: 186-191.
Veselský J. (2) Kuthan J. (1981): Za zesnulým MUDr. Jaroslavem Veselským. – Čes. Mykol., Praha, 35: 165-169.
Veselý J. Šebek S. (1986): Vzpomínka na Jaroslava Veselého. – Čes. Mykol., Praha, 40: 190-192.
Veselý R. Kotlaba F. (1959): K pětasedmdesátinám Rudolfa Veselého. – Čes. Mykol., Praha, 13: 65-73.
Vlach V. Šmarda F. & Šmarda J. (1962): Vojtěch Vlach zemřel. – Čes. Mykol., Praha, 16: 142.
Zacha V. Špaček J. (1975): Ing. dr. techn. Vladimír Zacha, CSc., padesátníkem. – Čes. Mykol., Praha, 29: 237-240.
Zavřel H. Pospíšil V. (1974): Hynek Zavřel – 85 let. – Preslia, Praha, 46: 370-371.
Zobel J. B. (biogr.) Šebek S. (1985): Jan Křtitel Zobel a jeho místo v počátcích naší mykologie. – Čes. Mykol., Praha, 39: 65-69.

Important works dealing in botanical (incl. mycological) bibliography

  • Futák J. & Domin K. (1960): Bibliografia k flóre ČSR. – 883 p., Bratislava.
  • Kubát K. & Skalický V. (1999): Dodatky k "Bibliografii k flóre ČSR do roku 1952". – Severočes. Přír., Litoměřice, suppl. 10: 1-135.
  • Klášterský I., Hrabětová-Uhrová A. & Duda J. (1982): Dějiny floristického výzkumu v Čechách, na Moravě a ve Slezsku I. – Severočes. Přír., Litoměřice, suppl. 1982/1 (1): 1-132; 1982/1 (2): 133-242.
  • Bibliographia botanica Čechoslovaca, edited since 1967 by the Institute of Botany, CS AS (recently AS CR) in Průhonice; formerly in Preslia, Praha.

Last updated on March 23, 2003.

For any comments contact: marketa_sandova@nm.cz

Zpět na Mykologické oddělení


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů