EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Petrologická sbírka a Sbírka geologických ukázek

Zlato, Sedmihradsko, Rumunsko

Zlato, Sedmihradsko, Rumunsko

Petrologická sbírka představuje dnes k 25.000 evidovaných a zpracovaných vzorků tuzemských i zahraničních hornin; vzhledem k nedostatečným expozičním prostorům je v trvalé expozici vystavena jen jejich velmi malá část. Dílčí kolekce leštěných dekoračních kamenů (1.201 kusů) je velmi významná i z kulturně - historického hlediska, neboť prezentuje použití řady typů dekoračních kamenů v různých dobách. Samostatná kolekce výbrusů hornin (asi 21.000 kusů) vedle doplnění petrologické sbírky představuje zejména unikátní dokumentační materiál ke studiu petrologie řady geologických oblastí České republiky.

Sbírka geologických ukázek dokumentuje na 3.752 evidovaných kusů zejména petrologického charakteru působení vnějších (voda, vítr, ledovce apod.) i vnitřních (vulkanismus, tektonická činnost apod.) geologických činitelů. Sbírka je dosud až na vyjímky (bazaltové a pískovcové sloupy v expozici meteoritů a tektitů) uložena v depozitářích a je prozatím využívána zejména při přípravě krátkodobých výstav nejrůznějšího charakteru.

Kontakt

RNDr. Blanka Šreinová (Kurátorka Petrologické sbírky a Sbírky geologických ukázek)
E-mail: blanka_sreinova@nm.cz
Tel.: 224 497 872

 

Zpět na Mineralogicko-petrologické oddělení


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů