EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Mineralogická sbírka

Z historického hlediska i počtem položek a kusů představuje mineralogická sbírka hlavní sbírku oddělení. Z počátečních 8.500 kusů se sbírka za následujících více jak 180 let postupně rozrostla téměř o dalších 100.000 kusů (přes 92.000 evidovaných položek).

Sbírka zahrnuje jak ukázky minerálů pocházejících z druhé poloviny 18. století (a některé patrně až ze 17. století), tak současné zcela nové nálezy z České republiky i celého světa. Od samého počátku do dnešních dní je sbírka budována tak, aby představovala úplný obraz nerostného bohatství českého státu, současně zahrnovala srovnávací ukázky minerálů ze zahraničních nalezišť a obsahovala co nejvíce známých nerostných druhů a variet světového mineralogického systému.

Mineralogická sbírka se tak neomezuje pouze na tvarově a barevně vynikající ukázky estetické hodnoty, ale soustřeďuje i ukázky vysokého dokumentačního a vědeckého významu (včetně typového materiálu) bez ohledu na jejich krásu a výraznost. Část mineralogické sbírky je vystavena v trvalé expozici ve třech výstavních sálech - světová systematická expozice (cca 4.500 kusů), expozice minerálů českých rudních ložisek a nerudních minerálů Čech uspořádaných podle stáří geologických útvarů (obojí po cca 1.500 kusech).

Mineralogická sbírka zahrnuje téměř 2.100 druhů a variet minerálů v různém morfologickém, barevném a paragenetickém vývoji, rozdílné geneze a z různých nalezišť u nás i ve světě. Některé vzácné minerály jsou zastoupeny jen v několika málo ukázkách, jiné hojnější pak ve stovkách až tisících kusů. Velikost mineralogických ukázek je také velice rozmanitá - od téměř mikroskopických zrn v nábrusech, přes několik mm velké krystaly (například z náplavů), decimetrové krystaly až přes metr velké drúzy krystalů křemene, kalcitu, fluoritu, galenitu apod. V rámci mineralogické sbírky jsou v současnosti vytvářeny i dílčí specializované kolekce - jedná se zejména o soubory nábrusů rudních minerálů, těžkých minerálů z náplavů a minerálů uranových ložisek České republiky a světa.

Kontakt

Mgr. Jiří Sejkora, PhD. - kurátor mineralogické sbírky

 

E-mail:

jiri_sejkora@nm.cz

Tel. 224 497 898

Zpět na Mineralogicko-petrologické oddělení


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů