EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Herbářové sbírky botanického oddělení

V úvodu je třeba připomenout základní informace o herbářích, jejich zpracování a uspořádání. Základní jednotkou každého herbáře je herbářová položka, což je usušena, do plochy vylisovaná rostlina nebo její část, která je buď volně položená nebo připevněná k papírové čtvrtce. I když se může zdát, že rostlina sušením ztratila svůj tvar i barvu, všechny zásadní rozlišovací znaky zůstanou zachovány. Nezbytnou součástí každé herbářové položky je etiketa. Je to více méně malý lístek, na kterém je napsáno naleziště, jméno sběratele a datum sběru.

K těmto základním údajům bývají ještě připojeny další informace -jméno rostliny,
název vlastníka herbáře, popis stanoviště apod. Text býval dříve psán latinsky, aby byl srozumitelný badatelům na celém světě, dnes se často píše anglicky. Položky stejného rodu (či druhu) se třídí podle rostlinného systému a vkládají do papírových složek, které se skládají na sebe a vytvářejí herbářový balík.

V balících jsou také ukládány mechorosty, které jsou však uzavřeny v menších papírových obálkách.

Herbářové sbírky botanického oddělení Národního muzea obsahují v současné době téměř 2 miliony herbářových položek cévnatých rostlin, mechorostů a řas. Herbář cévnatých rostlin je rozdělen na tzv. československý a světový.

Pro české badatele je nejdůležitější československý herbář, který obsahuje více než 600 000 položek. Z historických důvodů je ponechán dohromady se Slovenskem i Podkarpatskou Rusí. Jednotlivé rody jsou srovnány abecedně podle svých latinských jmen a stejně abecedně jsou řazeny i jednotlivé druhy uvnitř rodů. Rostliny i etikety jsou většinou nalepeny.

Materiál ve světovém neboli generálním herbáři obsahuje téměř 1 milion položek. Je řazen číselně podle botanického systému uveřejněného ve známém systému Dalla-Torreho a Harmse. Světový herbář není nalepený a pro nedostatek prostoru je dosud uchováván ve více méně původních herbářových papírech. Umožňuje kromě taxonomického studia také srovnání i určení u nás neznámých druhů, atˇuž zavlečených nebo získaných při zahraničních cestách. Velmi bohatě je zastoupen materiál z Balkánu, Iráku, Íránu, Mongolska, Austrálie i z území bývalého Sovětského svazu. Cenné sběry některých významných, dosud nejmenovaných botaniků z 19. století jako byli H. Cuming, J. F. Drege, C. F. Ecklon, J. M. Hildebrandt, C. G. T. Kotschy, J. Lhotsky, P. M. Opiz, J. S. Pringle, F. R. R.Schlechter, F. W. Sieber, P. E. E. Sintenis, K. P. J. Sprengel, I. Tausch, G. A. Zenker, C. L. P. Zeyher obsahují velké množství typového materiálu různé taxonomické hodnoty.

Separátně je uložen herbář kapraďorostů, ve kterém je seřazen český i světový materiál abecedně podle rodů.

Ve speciálních krabicích je zcela odděleně uchovávána již dříve zmíněná sbírka typů a historicky cenných položek, která obsahuje více než 7000 kusů. Tento mimořádně významný a žádaný materiál je v současné době zpracováván digitální kamerou a bude postupně zprostředkován ke studiu v digitální formě badatelům z celého světa.

Některé významné kolekce z určitých geografických oblastí jako Dominův australský herbář, havajský materiál Vladimíra Krajiny, Hadačova irácká a Sojákova íránská sbírka jsou ponechány samostatně.

Herbář mechorostů, který obsahuje více než 300 000 položek je v České republice největší. Je srovnán abecedně podle latinských rodů bez ohledu na to, zda se jedná o náš nebo zahraniční materiál.

Poněkud opomíjený je herbář řas s více než 15 000 položkami, který byl v minulosti často studován významnými badateli. Posledním větším přírůstkem byl předválečný nákup sbírky Silvestra Práta.

Významnou součástí botanických sbírek je také tzv. kusová sbírky, obsahující semena, plody, vzorky dřev, která dosahuje počtu 14 000 kusů. Je uložena v krabicích různých velikostí. Do této sbírky patří i náš jediný výstavní exponát- příčný řez kmene obrovského dubu, umístěného v 1. patře hlavní budovy NM.

Zpět na Botanické oddělení


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů