EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Aktivity

Kromě vlastní muzejní práce , která spočívá v preparaci, odborném zpracování a evidenci herbářových sbírek se pracovníci oddělení podílejí na řešení několika významných výzkumných úkolů. K nejvýznamnějším patří zejména projekt Diverzita tropické flóry v českých herbářích- národní dědictví světového významu a následně Diverzita evropské flóry v českých a moravských herbářových sbírkách s přelomu 18. a 19. století. Tyto projekty jsou řešeny ve spolupráci s dalšími botanickým pracovišti (Katedra botaniky PřF UK Praha a Botanický ústav AV ČR). Jejich cílem je postupná odborná revize a digitalizace nejcennějších typových materiálů. Jako první byly podchyceny položky z herbáře T. Haenkeho, K. Domina i F. A. Waldsteina a P. Kitaibela. V současné době jsou zpracovávány typy z kolekcí dalších významných botaniků, uložených v botanickém oddělení - J. G. C. Lehmanna, K. F. W. Wallrotha, P. M. Opize. Konečným výstupem projektů je knihovna vysoce kvalitních digitálních obrazů herbářových položek a jejich databáze zpřístupněná na internetu.

Druhým významným projektem je Fylogeneze indických zástupců rodu Curcuma, který je řešen ve spolupráci s PřF UK Praha. Cílem je vyřešit některé taxonomické problémy indických zástupců rodu a vnést hlubší pohled do vnitrorodového členění a pomocí molekulárních technik rekonstruovat evoluci rodu.

Jednou z trvalých, ale velmi důležitých aktivit botanického oddělení je zpřístupnění sbírkového fondu badatelům. Materiál je zapůjčován všem botanikům nejen k prezenčnímu studiu, ale také prostřednictvím zápůjček botanickým institucím na celém světě.

V posledních letech 2003 - 2004 probíhá příprava a postupné stěhování sbírek do nových depozitářů v Horních Počernicích. Tato organizačně, časově i finančně náročná práce, která odčerpává mnoho času i sil, bude pokračovat i v dalších letech.

Zpět na Botanické oddělení


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů