EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Expozice v hlavní budově Národního muzea "Antropologie - lidské kosti vyprávějí"

Z rozsáhlých antropologických sbírek je vystavena pouze malá část. Expozice, nazvaná "Antropologie - lidské kosti vyprávějí...." je umístěna v jednom z rohových sálů druhého patra. Jsou v ní ve čtyřech oddílech ukázány postupy, které antropologové používají pro získání obrazu o lidech, jímž nalezené kosti patřily.

Expozice Antropologie, lidské kosti vyprávějí...

Expozice Antropologie, lidské kosti vyprávějí...
Autor fotografie: Jiří Paunkovič

První dva oddíly (po pravé straně od vstupu) informují návštěvníka o metodách práce kosterních antropologů. Jsou tu předvedeny především dva nejdůležitější postupy používané při vyšetřování, t.j. osteometrie (měření kostí) a osteomorfoskopie (popis kostí). S jejich pomocí pak je možné podle rozměrů a tvarů jednotlivých částí kostry určovat pohlaví zemřelého a porovnáním stavu studované kostry se změnami nacházenými na kostech v různých etapách života lze určit stáří, a to u dětí i dospělých. Některé znaky sledované na lebce je možné použít i k rekonstrukci vzhledu člověka, jemuž patřila.

Třetí oddíl demonstruje speciální pozorování vedoucí k porovnávání populací nebo zjišťování příbuzenských vztahů, které může vést až k individuální identifikaci osoby. Je tu možno využít drobných tvarových odchylek, jež jsou do jisté míry dědičné, sérologických znaků a v poslední době i metod molekulární biologie.

Čtvrtý oddíl seznamuje návštěvníky s chorobami, které je možné na kostře zjistit, se zraněním, které dotyčný nepřežil (ostré okraje ran), nebo které se zhojilo (oblé okraje ran). Zhojená zranění dokumentují výši ranhojičských dovedností našich dávných předků a nalezené stopy nemocí postihujících kostru zase ukazují zastoupení různých chorob v různých časových obdobích. Kosti vyprávějí o tom, jak se lidé k sobě chovali navzájem, najdeme svědectví o násilí a zločinech, ale i o příkladech obětavé péče o osoby, které nemohly samostatně přežít.

Převážná většina exponátů v této expozici pochází z archeologických výzkumů raně středověkých lokalit, tedy z doby zhruba před 1000 let; jsou tu však i nálezy starší a ve výjimečných případech jsou vystaveny kosterní pozůstatky i mladší, t.j. novověké.

Zpět na Antropologické oddělení


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů