EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Antropologické oddělení

 • Historie

  Antropologické oddělení patří k nejmladším oddělením přírodovědné složky Národního muzea. Snahy o jeho zřízení se sice datují již do minulého století, ale teprve v roce 1967 se Emanuelu Vlčkovi podařilo vznik samostatného oddělení prosadit. Více informací…

 • Co lze chápat pod slovem antropologie?

  Název antropologie je odvozen od řeckého slova anthropos - člověk. Je to věda o člověku v nejširším slova smyslu, o jeho tělesných i psychických vlastnostech, o funkcích jeho těla od narození až do dospělostí, jejich ovlivnění dědičností, tělesnou aktivitou, chorobami a stárnutím. Na rozdíl od medicíny, která studuje lidský organizmus ve vztahu k nemocem a jejich léčení, je antropologické pozorování zaměřeno na rozlišení zdravého člověka a chorobných odchylek. Antropologie tedy pomáhá objasňovat otázky vývinu jednotlivce a populací, zabývá se variabilitou člověka a jeho přizpůsobením různým životním podmínkám v různých dobách a v různých částech světa. Více informací…

 • Co skrývají depozitáře antropologického oddělení

  Antropologická podsbírka Národního muzea je již od svého vzniku rozčleněna do čtyř základních sbírkových celků. Více informací…

 • Expozice v hlavní budově Národního muzea "Antropologie - lidské kosti vyprávějí"

  Z rozsáhlých antropologických sbírek je vystavena pouze malá část. Expozice, nazvaná "Antropologie - lidské kosti vyprávějí...." je umístěna v jednom z rohových sálů druhého patra. Jsou v ní ve čtyřech oddílech ukázány postupy, které antropologové používají pro získání obrazu o lidech, jímž nalezené kosti patřily. Více informací…

 • Co dělají kurátoři vedle péče o sbírky…

  Aktivity antropologických kurátorů lze dělit do čtyř oblastí: již zmíněná sbírkotvorná činnost, dále potom badatelská (vědecká) činnost, pedagogická činnost, výstavní činnost.  Více informací…

 • Kontakty

Zpět na Oddělení Přírodovědeckého muzea


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů