EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Oddělení správy, evidence a péče o sbírky

Oddělení provádí (ve smyslu zákona 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy), veškeré činnosti zajišťující péči o mimoevropské sbírky uložené v Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur (NpM).

Tato péče zahrnuje kromě preventivní konzervace, restaurování a konzervace sbírkových fondů rovněž dokumentaci a program digitalizace sbírek. Spolupracuje s Vědecko-výzkumným centrem kulturního dědictví ČR na průzkumu stavu sbírkových předmětů, vyhodnocuje jej a hledá optimální postupy v procesu jejich uchovávání, navrhuje systémová a preventivní opatření a hledá nové metody k ochraně sbírkových souborů. Stálou pozornost věnuje také stavu prostředí, ve kterém se sbírky nachází. Klima v expozicích a v depozitářích je trvale monitorováno měřícími systémy Comet a Hanwell.

Společně s kurátory sbírek, oddělení spolupracuje na realizaci výstav pořádaných NpM. Spolupodílí se na vybraných projektech v oblasti vědecko-výzkumných záměrů, spoluorganizuje odborné semináře a poskytuje konzultace a metodické vedení při ochraně sbírkových předmětů mimoevropských kultur. Úzce spolupracuje s Centrálním oddělením péče o sbírky NM.

Kontakty:

Pověřena řízením:

Irena Straková
Specializace: restaurování a konzervace mimoevropských sbírek z papíru
E-mail: irena_strakova@nm.cz
Tel: 224 497 506

Další členové oddělení:

Ing. Jana Kadeřábková 
Specializace: restaurování a konzervace mimoevropských kovových sbírkových předmětů 
E-mail: jana_kaderabkova@nm.cz
Tel: 224 497 506, 606 639 892

Vendula Skřivánková, DiS.
Specializace: restaurování a konzervace mimoevropských sbírkových historických a archeologických předmětů z keramiky, skla, procelánu, dřeva a polychromovaného dřeva
E-mail: vendula_skrivankova@nm.cz
Tel: 224 497 506

Markéta Klímová
Specializace: restaurování a konzervace mimoevropských sbírek z textilu
E-mail: marketa_vankova@nm.cz
Tel.: 224 497 506

Jiří Vaněk

fotodokumentace a digitalizace sbírek
E-mail: jiri_vanek@nm.cz
Tel: : 224 497 527

 

  

Zpět na Oddělení Náprstkova muzea


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů