EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Podsbírka mimoevropské numismatiky

Numismatická sbírka Náprstkova muzea má poměrně mladou historii ve srovnání s jeho dalšími kolekcemi, zejména etnografickými. Od dob Náprstkových zde figurovaly již mince darované krajany či paní J. Náprstkovou, nebylo však možno je považovat za systematickou sbírku.

Kontakt:

PhDr. Vlastimil Novák, Ph.D., kurátor sbírky
E-mail: (vlastimil_novak@nm.cz)
Tel.: 224 497 530
 

Teprve v roce 1962 bylo v muzeu zřízeno specializované oddělení, do kterého přešla část neevropských fondů Národního muzea spolu s částí jeho příruční knihovny. Vedoucím oddělení byla jmenována PhDr. Jarmila Štěpková, CSc. (1926-1997), která vystudovala arabistiku na Filozofické fakultě Karlovy univerzity a později pracovala jako numismatička v Národním muzeu. Její specializací bylo islámské mincovnictví, zejména pak mincování umajjovských chalífů. V roce 1963 se podařilo realizovat zakoupení sbírky ing. Bedřicha Augsta (1889-1972), prvního velkého sběratele neevropských mincí na půdě českých zemí, jehož celoživotním sběratelským dílem byla systematická sbírka od antiky po současnost, zahrnující všechny oblasti od Blízkého po Dálný východ. Získáním materiálu ing. Augsta byl položen základ k rozsáhlé systematické sbírce Orientu a kolonií a současně byl sběrný program rozšířen na ostatní mimoevropské oblasti. Typologický systém sbírky, vypracovaný později dr. Štěpkovou na historicko-geografickém principu, vyniká svou přehledností a detailním zpracováním. Během jejího působení v Náprstkově muzeu se počet sbírkových předmětů rozrostl na téměř šestnáct tisíc kusů.

V roce 1989 nastoupil na místo dr. Štěpkové její žák, PhDr. Vlastimil Novák, PhD. (1964), rovněž arabista. Za jeho působení byly získány další významné akvizice, zejména v roce 1996, kdy byla pro Náprstkovo muzeum ze státních prostředků zakoupena kolekce více než tisíce islámských mincí ing. P. Ševčíka, nebo v roce 2004, kdy byla získána sbírka J. Endrycha.

Numismatická sbírka Náprstkova muzea představuje ucelený, chronologicky a teritoriálně reprezentativní soubor mincí a ostatního numismatického materiálu, který sám o sobě je svědectvím o historicko-ekonomickém, kulturním a politickém vývoji mimoevropských civilizací. Třebaže je numismatický materiál na jedné straně nezastupitelným korigujícím historickým pramenem, na straně druhé dokumentuje estetické normy, vyspělou techniku tváření kovu i umělecké cítění doby. Z těchto důvodů je numismatická sbírka Náprstkova muzea intenzívně vědecky a badatelsky využívána a byla v minulosti vícekráte veřejně prezentována. Jmenujme například výstavy "Mincovnictví Předního východu" (1959, ještě v rámci sbírek NM), "2500 let íránského mincovnictví" (1971), "Španělské koloniální mince a kolumbovské medaile" (1994), "Mincovnictví USA" (1996), "Mincovnictví egyptských Ptolemaiovců" (1997), "Mincovnictví Mexika" (1998) nebo "Bankovky celého světa" (2000) či "Korejské tradice" (2006) a "Z pokladů Národního muzea. The Treasures of the National Museum. III. Islámské unikáty z Náprstkova muzea. Islamic Coins from the Náprstek Museum" (2007). Materiál sbírky byl rovněž prezentován v zahraničí - "World Bank Note and Czech Coins Expo" (Spojené Arabské Emiráty 2001).

Zásluhou odborné erudice dr. Štěpkové získala sbírka v průběhu více než tří desetiletí následující systematické historicko-geografické a věcné členění:

 • Antický Orient (Asie, Afrika)
 • II Blízký východ neislámský (středověk a novověk)
 • III Sásánovci a ražby sásánovského typu
 • IV Islámský Východ a indické islámské ražby
 • V Neislámská Indie
 • VI Dálný východ
 • VII Kolonie a državy (Asie, Afrika, Amerika, Austrálie a Oceánie)
 • VIII Mimoevropské státy (Asie, Afrika, Amerika, Austrálie a Oceánie)
 • IX Papírová platidla
 • X Platidla, tokeny, soukromé ražby
 • XI Medaile
 • XII Řády a vyznamenání
 • XIII Vitra, závaží, jetony
 • XIV Amulety, chrámové mince, votivní ražby, suvenýry
 • XV Falsa
 • XVI Krajanské ražby
 • XVII Mince kontramarkované

V první kategorii vynikají soubory mincí fénických a judejských, jakož i početný korpus partských, elamských a baktrijských ražeb. Výjimečná je svým průřezem i kolekce ptolemaiovských mincí. Druhá kategorie je zastoupena zejména mincemi raženými na území Zakavkazí a dnešní Etiopie. Dynastickým přehledem i celkovým počtem je pozoruhodný soubor více než tří set drachem perských Sásánovců. Připojují se k nim dirhamy arabo-sásánovského typu, ražby tabaristánské a tzv. buchárhudátské, mince indo-sásánovské a heftalitské. Téměř polovinu sbírky představuje produkce islámského světa. Za vývojově nejdůležitější lze považovat soubory mincí arabsko-byzantského typu a ražby umajjovské, na ně pak historicky navazují svým mincováním Abbásovci a další dynastie spojené s pozdějším rozpadem chalífátu. Vzhledem k reprezentativnosti výběru a kompaktnosti celků lze vyzdvihnout sbírku mincí jemenských Rasúlovců, dále pak soubory ražeb sámánovských, ajjúbovských a mamlúckých. Z odborného hlediska typologického je si třeba povšimnout konvolutu fátimovských skleněných žetonů. Absolutně největším celkem jsou pak ražby mongolské, mince osmánských sultánů a dalších svým původem tureckých dynastií. Zejména současnými akvizicemi byly získány unikátní soubory mincí krymských chánů, janovských kolonií tamtéž, jakož i významné ražby středoasijské. Za zmínku stojí i hodnotná kolekce ražeb indických islámských dynastií (sultáni z Dillí, Velcí Mughalové).

Islámská sbírka nevyniká pouze svou uceleností a reprezentativností, ale může se pochlubit i řadou rarit. Jmenujme například nevšední násobný dirham sarbadárovský, figurativní bronzy bagrátovské či vzácné měděné ražby abbásovské. Indická sbírka v páté kategorii představuje průřez mincovní produkcí subkontinentu od puncovaného kovu po ražby nezávislých indických knížectví pod britskou suverenitou.

Čína, dynastie Ming, Hong wu (AD 1368-1398), kuan - papírové platidlo v hodnotě 250 liangů stříbra

Šestá kategorie je věnována čínskému a japonskému mincovnictví, jakož i produkci států na východ od indického poloostrova. Sedmá kategorie obsahuje mince, které ve své podobě charakterizují spojení evropského vlivu s autentickými projevy zemí, na které se zaměřila koloniální expanze. Moderní mimoevropskou produkci pak soustřeďuje sbírka v osmé kategorii. Početně nejméně je zastoupena kategorie papírových platidel, neboť ta odráží historicky nejmladší etapu numismatického vývoje. Zajímavým je konvolut předmincovních platidel, která jsou začleněna do desáté kategorie. V následující kategorii jsou mimo jiné také zařazeny medaile, které se váží k historii tureckých válek. Ve zbývajících kategoriích je nutno upozornit na předměty nemincovní povahy, které se váží k činnosti krajanů v mimoevropském zahraničí.

Numismatická sbírka Náprstkova muzea je jedinou kolekcí v českých zemích specializovanou na mimoevropský numismatický materiál. Přestože je svou tradicí mladší a počtem sbírkového inventáře menší než řada světových muzeí, je šířkou záběru, uceleností fondu, reprezentativností výběru a systematickým zpracováním materiálu srovnatelnou s mnohými významnými mincovními kabinety na evropském kontinentu.

Všechny mince jsou zpracovány na papírových kartách, ruční ražby jsou fotografovány. Počítačová databáze (Microsoft Access) obsahuje více jak 7.000 vstupů. V rámci stálé expozice amerických indiánů se obměnou vystavují mince obou amerických kontinentů.

 

Sásánovci, Ardašír I. (AD 224-241), stříbrná drachma, avers/revers

Heftalité v Kábulu a Zábulu, “Napkí Malik” (AD 475-576), stříbrná drachma, avers/revers

Sarbadárovci, Alí al-Muajjad (AH 766-783/ AD 1364-1381), stříbrný donační multidirham, mincovna Sabzawár, AH 770, avers/revers

Mexická republika – stříbrné peso, mincovna Culiacán, AD 1870, avers/revers

Korea, Kojong (AD 1864-1907), stříbrný warn, AD 1888, avers/revers

 

 


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů