EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Podsbírka mimoevropské etnografie

Pečuje o sbírky - doklady lidských činností - z Afriky, obou Amerik a z Oceánie s Austrálií. Rozrůstaly se od konce 18.stol. díky sběratelské činnosti misionářů, cestovatelů, odborníků i turistů. Můžeme na ně uplatňovat hledisko etnografické ( měly by dokumentovat kulturu toho kterého národa), archeologické či historické ( měly by nás informovat o minulosti) i uměnovědné ( měly by dokumentovat estetické hodnoty a výtvarně ztvárněné představy o Universu).

Z mnoha souborů vám představujeme:

Afrika

Sbírka zahrnuje soubor "tradičního" etnického umění / tj. umění 19. a zač. 20.stol./, z něhož je třeba zvláště zmínit řezby národů Bété, Dan, Ngere, Fon, Joruba, Zande, Mangbetu, Kuba, Songe a Čokwe. Dále jsou zde zastoupeny soubory kulturního inventáře národů Fulbe a Mandingo /nasbíráno 1969/, Berti /nasbíráno 1965/, Núbijců /nasbíráno 1962-63/, Jorubů / nasbíráno v 60.letech 20.stol./ a Pygmejů /nasbíráno kolem 1935/, národů Pare a Džaga /nasbíráno 1900-1910/, Čvana a Sotho /nasbíráno v 70. a 80.letech 19.stol./. Z jednotlivých umělecko-řemeslných souborů je třeba zmínit kabylskou keramiku, ibské textilie a keramiku, kožené předměty ze Sahary a severní Nigérie a skleněnou bižuterii Zulů a Xosů.

Amerika

Americké sbírky indiánského původu čítají cca 20 000 ks, z toho nejpočetnější jsou jihoamerické a středoamerické soubory. Severoamerická sbírka obsahuje archeologický materiál ( hl. kamenná industrie z povrchových sběrů) a kolekce etnické hmotné kultury shromážděné v rozpětí od konce 18. stol. až do 20. stol. Etnografické sbírky zahrnují arktickou oblast ( Aleuty - sesbíráno v 2. pol. 19.stol., o. Nunivag - z přelomu 19. a 20. stol., Labrador - 30. léta 20. stol., Baffinova země - 70. léta 20. stol.), obl. Severozápadu ( Tlingitové - 90. léta 18. stol., Kwakiutlové, Nutkové, Sališové - poč. 20. stol., Britská Kolumbie - poč. 20. stol), obl. Kalifornie a Velké pánve (90. léta 18. stol., Hupové - 2. pol. 19. stol.), obl. Jihozápadu ( Hopi, Zuňi , Navaho - 30. léta 20. stol, Acoma poč. 20. stol.), obl. Velkých plání a prérií ( Teton Dakotové, Černonožci , Arapahové ad. - 19. stol., Santee Dakotové - pol. 19. stol.), obl. Východních lesů (19. stol.).
Středoamerická sbírka obsahuje soubory keramických nádob a kamenných skulptur starověké Mezoameriky (Monte Albán, Teotihuacan, Veracruz, Aztékové, Mayové) a početnou kolekci keramiky kultury Chiriquí z Panamy. Novověké akvizice zahrnují etnografické předměty současných nativních národů Nahuů, Mayů, Mixtéků, Zapotéků, Huicholů i lidovou produkci mestické kultury (textil, masky, keramika, hračky, obřadní předměty). Jihoamerická sbírka se skládá z archeologického i etnografického materiálu a významný celek představuje i koloniální umění. Archeologické soubory dokumentují starověký Ekvádor, Kolumbii, Venezuelu a Peru (kultury Tolita, Manabí, Bahía, Tíwanaku, Nazca, Moche, Chimú, Inka). Vědecky cenné etnografické předměty byly shromážděny především v tropické Jižní Americe – jádrem etnografické sbírky jsou kolekce cestovatelů E. St. Vráze z konce 19. století z povodí řek Orinoko a Amazonka a A. V. Friče z počátku 20. století z oblasti Gran Chaco. Významné jsou také sběry tehdejšího ředitele Náprstkova muzea V. Šolce u etnik Aymara a Mapuche v Bolívii a Chile v 70. a 80. letech 20. století a ucelená sbírka mapuchské kultury ze středního Chile, kterou pořídil antropolog M. Stuchlík během svého terénního výzkumu v 60. a 70. letech 20. století.

Austrálie a Oceánie

Základ australských sbírek tvoří soubory získané ve 2.pol.19.stol., v každém případě před 1.světovou válkou. Jsou v nich etnografika z Queenslandu, Nového Jižního Walesu a Viktorie. Jediný větší soubor ze 60.let vznikl díky výzkumnému pobytu Mgr. Stanislava Novotného v Arnhemské zemi. Z melanéských sbírek je třeba připomenout předměty z Nové Guineje (zejména Vrázovy sběry z pohoří Hattam) a z dalších ostrovů - Nového Irska, Nové Kaledonie, Šalamounových ostrovů. V polynéské sbírce tvoří zajímavý celek kolekce získaná malířem Bohumírem Lindauerem mezi Maory na Novém Zélandu. Reprezentativní přehled uměleckých předmětů i dokladů každodenního způsobu najdou návštěvníci ve stálé expozici, která je umístěna ve III. patře výstavní budovy.
 

Kontakty:

 
Mgr. Gabriela Jungová, kurátorka
(Austrálie a Oceánie, Severní Amerika)
E-mail: gabriela_jungova@nm.cz
Tel.: 224 497 508
 
Mgr. Ludmila Škrabáková, kurátorka
(Střední a Jižní Amerika)
E-mail: ludmila_skrabakova@nm.cz
Tel.: 224 497 510
 
MgA. Martina Tesařová, dokumentátorka
E-mail: martina_tesarova@nm.cz
Tel.: 224 497 516
 
Mgr. Kristýna Blechová, dokumentátorka
E-mail: kristyna_blechova@nm.cz
Tel.: 224 497 516

 


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů