EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Indonéská sbírka

Indonéská sbírka Náprstkova muzea se začala utvářet již za života Vojty Náprstka. (Pospíšilová, D., The Náprstek Museum´s Indonesian Collections and their Collectors. Indonesia and the Malay World (published by Routledge, London),Vol. 37, No. 108, July 2009, pp. 125-146. ISSN 1363-9811.)  Jednak náhodnými sběry, jednak ucelenými sbírkami darovanými cestovateli a přáteli Vojty Náprstka. k nim patřili i dva čeští lékaři, František Czurda (1844–1886) a Pavel Durdík (1843–1903), kteří pracovali v 70. a 80. letech 19. stol. na Celebesu, Sumatře a Niasu. (Pospíšilová, D., Pavel Durdík. Life and Work. Ethnological Collection from the Island of Nias. Praha, Národní muzeum 2010. 120 s. ISBN 978-80-7036-272-3)Další předměty indonéské sbírky pocházejí ze sběrů Josefa Kořenského, který muzeu věnoval soubor kožených loutek k javánskému stínovému divadlu. Od cestovatele E. Stanko Vráze (1860–1932) muzeum získalo významnou sbírku indonéských dýk, zv. kris. Sbírku textilií obohatila malířka Růžena Charlotta Urbanová (1888–1978), která před 2. světovou válkou a pak nedobrovolně i během 2. světové války žila v Indonésii a sběru textilu před válkou věnovala mimořádnou pozornost. Další přírůstky do sbírky představují dary a nákupy od jednotlivců. k posledním velkým nákupům z 90. let 20. století patří ucelená sbírka dajacké kmenové kultury z Kalimantanu, zakoupená od cestovatele a podnikatele Miloslava Šulce (1922–?) a sbírka Bedřicha Formana (1919 – 1985), která muzeum obohatila především o textil a umělecké řemeslo. (viz monografické číslo Annals of the Náprstek Museum, Praha, 26, 2005).

Dřevořezba. Skupina tří figur předků (dvě ženy, jeden muž) adu zatua. Dřevo. Indonésie, Nias.<br />Rozměry: v. 30 cm.<br />Inv. č. NpM5/9267abc

Dřevořezba. Skupina tří figur předků (dvě ženy, jeden muž) adu zatua. Dřevo. Indonésie, Nias.
Rozměry: v. 30 cm.
Inv. č. NpM5/9267abc

Podstatnou část indonéské sbírky tvoří předměty denní potřeby i dekorativního charakteru představující kmenové kultury indonéských ostrovů. Díky Pavlu Durdíkovi se dostala do muzea řada předmětů z ostrova Nias jako např. dřevěné sošky předků, zv. adu, čelenky, nástroje na rozdělávání ohně, různé schránky z přírodních materiálů, kabátce ze stromové kůry, zbraně a válečnické štíty. štíty (Pospíšilová, D. (ed.): Nias. Ostrov předků a mýtů. The Island of Ancestors and Myths (Jezberová, A. + Hladká, I.). CD-ROM, Praha, Národní muzeum 2008. ISBN 978-80-7036-252-5)

Ke kulturně vyspělým patří kmeny Bataků na střední Sumatře, ve sbírce zastoupené např. čarodějnickými hůlkami a knihami zv. pustahy. Tyto knihy jsu psané batackým písmem, které je patrně indického původu. K téže kultuře se řadí tkané textilie, zvláště ikaty, a dýky zv. kris s dřevěnými či kostěnými jílci zdobenými řezbou stylizované figury předka v zoomorfní či antropomorfní podobě.

Boty. Dřeváky, bakiak, se zvýšenou podrážkou, povrch tvoří mosazná destička zdobenou rytými ornamenty. Indonésie, Jáva. Okolo r. 1900.<br />Rozměry: d. 24 cm, š. 10, 5 cm, v. 4 cm.<br />Inv. č. NpM5/21247

Boty. Dřeváky, bakiak, se zvýšenou podrážkou, povrch tvoří mosazná destička zdobenou rytými ornamenty. Indonésie, Jáva. Okolo r. 1900.
Rozměry: d. 24 cm, š. 10, 5 cm, v. 4 cm.
Inv. č. NpM5/21247

Dajakové, lovci lebek z Kalimantanu, jsou zastoupeni rozsáhlou sbírkou zbraní, např. foukaček na otrávené šípy, mečů s asymetrickou čepelí, válečnických štítů, ale i textilií, bederních roušek zdobených korálkovou výšivkou, nosítek na děti a hudebních nástrojů. k mimořádným ukázkám jejich mistrovství patří monumentální sochy předků v nadživotní velikosti a masivní mísy z tvrdéh dřeva s reliéfně provedenými motivy mytických zvířat. (Remešová, B. M.:

Dayek´sArt (Tribal Art from the Indonesian collections of the Náprstek Museum.

In: Annals of the Náprstek Museum, Praha, 25, 2004, ss. 17-28.)

Stínová loutka. Pergamen, rohovina. Indonésie, Jáva.<br />Rozměry: v. 4 cm.
Inv. č. NpM5/9298

Stínová loutka. Pergamen, rohovina. Indonésie, Jáva.
Rozměry: v. 4 cm.
Inv. č. NpM5/9298

Z tradičních indonéských řemesel je v muzejní sbírce zastoupeno indonéské kovotepectví, kovolijectví a zbrojířství celou škálou zbraní – dýk, nožů, mečů a sekáčů. Nejreprezentativněji je zastoupen kris – typická indonéská dýka. k tradičním řemeslům patří také výroba textilií dovedená právě v Indonésii k vysokému stupni dokonalosti. Muzejní sbírka obsahuje ukázky proslulých indonéských textilních technik – batiky a ikatů.

Nedílnou součástí indonéské sbírky jsou kožené loutky k javánskému a balijskému stínovému divadlu zv. wajang purva či wajang kulit. Sbírka obsahuje také ukázky dřevěných loutek s koženými končetinami zv. wajang klitik. Tradiční indonéské divadlo rovněž používá loutky spodové. Loutkové představení doprovází gamelanový orchestr tvořený různými hudebními nástroji. v r. 1990 Náprstkovo muzeum získalo darem osmnáct hlavních gamelanových nástrojů.

Zpět na Podsbírka asijských kultur


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů