EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Archivní fondy Knihovny Náprstkova muzea

Archiv Vojty Náprstka

Vojta Náprstek

Vojta Náprstek

zahrnuje listinný materiál vztahující se k domu U Halánků a k Náprstkovu muzeu, k rodině Novákových, Fingerhutových i Náprstkových, včetně rodokmenů a osobních dokladů a listin úřední i soukromé provenience. K zajímavým pramenům patří deníkové zápisky a vzpomínková vyprávění, které osobitým způsobem přibližují život v rodině i společnosti v 19.století. Podstatnou část fondu tvoří korespondence Vojty a Josefy Náprstkových, jak s českými, tak i zahraničními přáteli. Součástí fondu jsou rovněž materiály k osobnostem, které k rodině nebo muzeu měly úzký vztah, jako např. Jan Evangelista Purkyně, Antonín Bráf, Julius Zeyer, Jiří Kraemer, Bohumil Bauše, rodina Křížkova, Kottnerova a další. Celkem čítá Archiv Vojty Náprstka
149 archivních krabic.

Archiv Amerického klubu dam

Josefa Náprstková

Josefa Náprstková

Pivní plakát z USA

Pivní plakát z USA

MUDr.Emil Holub

MUDr.Emil Holub

je uložen v 10 archivních krabicích a spolu s Archivem Vojty Náprstka podává zajímavý pohled na českou pražskou společnost 2.poloviny 19.století.

Krajanský archiv

Kromě krajanské knihovny je v muzeu také velmi rozsáhlý Krajanský archiv, jež je tvořen převážně soukromou a úřední korespondencí krajanů a jejich spolků. Najdou se zde však také památníky, spolkové písemnosti a doklady, legitimace, plakáty, prospekty, programy, pozvánky, vizitky, rukopisy, prapory, odznaky, medaile, fotografie i kresby.

Tématické členění Krajanského archivu

Archiv cestovatelů

Vojtěch Náprstek pořádal v domě U Halánků pravidelná setkání s přáteli, která nazýval "dychánky". Scházeli se zde přední čeští politici, vědci, literáti a také cestovatelé, kteří v hostiteli poznali štědrého mecenáše. Vypomáhal nejen penězi, ale i zasíláním pošty, potravin, léků, alkoholu i kuřiva, kontaktními adresami, zprostředkováváním nejrůznějších služeb.

Jako poděkování přiváželi cestovatel různé trofeje a zajímavosti z dalekých krajin. V některých případech přiváželi předměty na objednávku pana Náprstka nebo přiváželi to, o čem se domnívali, že by mohlo být součástí Náprstkova průmyslového muzea. Kromě trojrozměrných exponátů zůstala v knihovně jejich koresponednce, ale často sem také odkázali své písemnosti a dokumenty, které tvoří Archiv cestovatelů.

Tématické členění Archivu cestovatelů

Sbírka výstřižkových knih

Zcela zvláštním fondem je Sbírka výstřižkových knih, tzv. Scarp-Books. Zahrnuje 350 silných velkých sešitů členěných tematicky a obsahujících na 180.000 výstřižků převážně z českého a německého tisku 2. pol. 19. století k daným tématům. Výjimkou však nejsou ani rukopisy, drobné tisky, korespondence, obrázky a výstřižky z časopisů anglicky či slovansky mluvících zemí. Pro badatele jsou neocenitelným zdrojem informací a dodnes jsou jedním z nejfrekventovanějších fondů.

Tématické členění Sbírky výstřižkových knih

Zpět na Knihovna Náprstkova muzea


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů