EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Knihovna Náprstkova muzea

Katalogy a fondy


Výpůjční doba

Studovna knihovny Náprstkova muzea je o letních prázdninách uzavřena. Běžný badatelský provoz začne v úterý 4. září 2018. Těšíme se na Vás!

Úterý: 9.00–12.00 13.00–16.00 
Středa: 13.00–18.00 (expedování do 16.00)
Čtvrtek: 9.00–12.00

Studovnu knihovny najdete vlevo v 1. patře budovy Náprstkova muzea (čp. 269 Halánkův dům), Betlémské nám. 1, Praha 1.
 
Knihovna NpM je prezenční: publikace si vyhledejte v našem katalogu, tj. npm.opac.nm.cz a objednejte on-line tamtéž. Objednané knihy vám rádi připravíme do studovny. Pokud je váš dotaz složitější, kontaktujte nás e-mailem.

logo - Ptejte se knihovny


Užitečné:

Komentované prohlídky historickým interiérem knihovny Náprstkova muzea jsou pouze na objednání, vstupné: 30 Kč.
Kontaktujte prosím oddělení vztahů s veřejností Náprstkova muzea, tel. 224 497 511

Archiv Náprstkova muzea je součástí sbírkového oddělení, viz www.nm.cz/Naprstkovo-muzeum/Oddeleni-NpM/archiv-naprstkova-muzea/


Kontakty

PhDr. Michaela Tydlitátová – vedoucí oddělení
michaela_tydlitatova@nm.cz
Tel.: 224 497 513

PhDr. Hana Popelová, CSc. – zástupce vedoucí oddělení, badatelské služby
E-mail: hana_popelova@nm.cz
Tel.: 224 497 514

Mgr. Dagmar Winklerová
Tel.: 224 497 514
 

Mgr. Karel Kotrlý
E-mail : karel_kotrly@nm.cz
Tel. 224 497 515

Lucie Honzáková Forštová
E-mail: lucie_forstova@nm.cz
Tel: 224 497 515Knihovnu začal Vojta Náprstek programově budovat po svém návratu ze Spojených států amerických v roce 1858.

Historický interiér knihovny

Historický interiér knihovny

Knihovna byla k dispozici všem zájemcům a také členkám Amerického klubu dam. Byl to první český ženský spolek, který svým členkám poskytoval vzdělání a jehož vznik inicioval sám Náprstek. Ve své době byla Náprstkova knihovna nejlépe zásobenou soukromou knihovnou v Praze. V čítárně, která se dodnes dochovala v původní podobě, se scházeli Náprstkovi přátelé, tedy přední čeští vědci, politici, literáti a cestovatelé na tzv. dýcháncích, často spojených s odbornými přednáškami. Také se zde plánovaly důležité akce (např. založení českých novin, Zemská jubilejní výstava apod.).

 

Historický interiér knihovny

Hlavičky devatenácti českoamerických časopisů

Historická Náprstkova knihovna neobsahuje jen knihy a časopisy, ale i další fondy, například sbírku fotografií a stereoskopických obrázků, výstřižkové knihy, exlibris, plakáty aj.

Badatelé mají rovněž k dispozici odbornou knihovnu shromažďující publikace a periodika o mimoevropských národech (národopis, archeologie, historie, geografie, umění apod.). Raritou knižních fondů je třetí, tzv. krajanská knihovna, zahrnující tisky (monografie, periodika, kalendáře) Čechů a Slováků vydávané v zahraničí zhruba od 60. let 19. století do současnosti. Byla založena již Náprstkem a dodnes se doplňuje především díky darům krajanů.

 

 

 

Zpět na Oddělení Náprstkova muzea


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů