EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Fotosbírka

Fotosbírka Náprstkova muzea

I když bývá fotosbírka Náprstkova muzea prezentována jako jeden celek, administrativně ji tvoří dvě podsbírky: podsbírka č. 836 Negativy a diapozitivy a podsbírka č. 837 Fotografie, filmy, videozáznamy a jiná média. Vznikla shromážděním cenného fotografického materiálu primárně s etnografickou tematikou a je nadále doplňována nákupy i dary. Mezi autory snímků je řada významných cestovatelů, vědců i fotografů. Tematicky je velmi rozmanitá - zachycuje architekturu, krajiny, lidské typy i lidské činnosti v mimoevropských oblastech i reportážní snímky českých cestovatelů z celého světa.

Negativy a diapozitivy

Podsbírka negativů a diapozitivů obsahuje přes 37 000 inventárních čísel. Zhruba dvě třetiny tvoří fotografické negativy. Právě negativy pořízené přímo v terénu jsou tím největším pokladem, neboť zachycují obraz přímo tak, jak jej autor zachytil - v nejvyšší kvalitě a bez dodatečných úprav. Nejstarší negativy ve sbírce pořídil cestovatel E. S. Vráze v roce 1887 na území dnešní Ghany, nejmladší vznikly až na sklonku 20. století. Reprezentují tak i technický vývoj, kterým prošla fotografická technika – od rozměrných skleněných fotografických desek přes různé formáty skleněných i plastových podložek až k barevnému kinofilmu. Nejrozsáhlejší soubory pochází z činnosti E. S. Vráze, Václava Šolce, Bedřicha Machulky, Viktora Mussika, Věry Šťovíčkové, Dany Heroldové či J. L. Erbena. Méně rozsáhlé, ale neméně důležité jsou soubory negativů A. V. Friče či J. V. Daneše.
Diapozitivy představují unikátní doklad o způsobu, jakým byly mimoevropské kultury u nás prezentovány. Sloužily totiž jako doprovod cestopisných přednášek. Zejména na konci 19. století a v první polovině 20. století byly přednášky doprovázené „světelnými obrazy“ (promítáním diapozitivů), velmi oblíbené. Pro širokou veřejnost představovaly jedinečnou možnost, jak poznat vzdálené země, pro cestovatele to byl zase vítaný přivýdělek. Nejstarší diapozitivy byly skleněné, ručně kolorované. Jako zdroj obrazu mohly sloužit vlastní autorské snímky přednášejícího, ale běžnou praxí bylo používání nakoupených fotografií, pohlednic či ilustrací z knih a časopisů. V řadě případů se ve sbírce dochoval zdrojový negativ, takže je možné určit zdroj obrazu. Nejvíce diapozitivů ve sbírce pochází z činnosti cestovatele E. St. Vráze, ale zastoupeni jsou i další významní čeští cestovatelé:    Bedřich Machulka, Josef Ladislav Erben, A. V. Novák, Barbora Markéta Eliášová, A. V. Frič či J. V. Daneš. Zajímavé srovnání k osobním fondům nabízí rozsáhlý soubor diapozitivů z Vysoké školy zemědělské, které byly využívány při výuce.

Fotografie, filmy, videozáznamy a jiná média

Fotografie, filmy a další média tvoří menší část fotosbírky, jen kolem 5000 inventárních čísel. V drtivé většině jde o fotografie na papírové podložce, filmy a další média tvoří jen malou část. Některé fotografie jsou zhotovené z negativů uložených ve sbírce (např. fotografie B. Machulky, E. St. Vráze či J. V Daneše), ale mnoho dalších je ve sbírce unikátních. Mezi nejcennější a nejvíce rozsáhlé soubory patří kolekce suvenýrových fotografií, které shromáždil cestovatel Josef Kořenský při svých cestách kolem světa 1893–1894 a do Austrálie a Asie 1900–1901. Kořenský sám nefotografoval, ale nakupoval dostupné velkoformátové fotografie, které byly v té době oblíbeným suvenýrovým artiklem. Spolu se snímky Kořenského společníka Karla Řezníčka, které jsou součástí sbírky historických fotografií, dnes tyto snímky představují unikátní soubor světové fotografické produkce konce 19. století.

Využití a zpřístupnění

Fotosbírka Náprstkova muzea nabízí mnoho unikátního obrazového materiálu, který dalece přesahuje vymezení mimoevropské etnografie. Kromě vlastní obrazové informace má řada snímků vazby na významné osobnosti. V řadě případu s fondy archivu NpM a sbírkovými předměty z dalších podsbírek tvoří ucelenou osobní pozůstalost (např. E. St. Vráz, Josef Kořenský, Bedřich Machulka a další).
Snímky z fotosbírky slouží jako doprovod publikací i výstav, ale jsou také s úspěchem prezentovány na samostatných výstavách. Díky probíhající digitalizaci jsou dostupné také on line na portálech Národního muzea Vademecum a vybrané fondy také na portále eSbírky.
 
 
Fotosbírka Náprstkova muzea na portále Vademecum
 
Vybrané fondy fotosbírky Náprstkova muzea na portále eSbírky
 
 

Kontakt

Bc. Jan Šejbl, DiS.
Kurátor sbírky
E-mail: jan_sejbl@nm.cz
Tel.: 224 497 520 


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů