EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Staré tisky - fotogalerie

Fotografie -Pohled do jednoho ze sálů knihovny Kinských v paláci Golz-Kinských na Staroměstském náměstí v Praze. Interiér je vybaven empírovým mobiliářem pocházejícím z první poloviny 19. století

Pohled do jednoho ze sálů knihovny Kinských v paláci Golz-Kinských na Staroměstském náměstí v Praze. Interiér je vybaven empírovým mobiliářem pocházejícím z první poloviny 19. století.

 

 

Interiér Nostické knihovny, jedné z posledních dvou pražských palácových interiérových knihoven. Na pravé straně stojí dva holandské globy z počátku 17. stol. V pozadí skříňové hodiny z konce 16. stol. Interiér Nostické knihovny, jedné z posledních dvou pražských palácových interiérových knihoven. Na pravé straně stojí dva holandské globy z počátku 17. stol. V pozadí skříňové hodiny z konce 16. stol.

 

Upálení mistra Jana Husa - součástí bohatě zdobeného Jenského kodexu z druhé poloviny 15. století je rovněž kolorovaný a ornamenty zdobený utrakvistický dodatek k hagiografické knize Legenda aurea Jacoba de Voragine. Upálení mistra Jana Husa - součástí bohatě zdobeného Jenského kodexu z druhé poloviny 15. století je rovněž kolorovaný a ornamenty zdobený utrakvistický dodatek k hagiografické knize Legenda aurea Jacoba de Voragine.

 

Jednou z prvních tištěných knih na našem území byla Kronika trojánská Guidona de Columna, vytištěna po r. 1476 v Plzni. Úvodní iniciála "I" byla domalována dodatečně rukou. Jednou z prvních tištěných knih na našem území byla Kronika trojánská Guidona de Columna, vytištěna po r. 1476 v Plzni. Úvodní iniciála "I" byla domalována dodatečně rukou.

 

První tištěné knihy byly zdobeny zcela v intencích iluminace středověkých rukopisů. Rozvilinové a vegetativní bordury na první straně bible tištěné v Benátkách v letech 1487-1488 doplňují iluminovanou iniciálu s vyobrazením sv. Jeronýma. Na předsádce je otištěno razítko původního vlastníka, pražského arcibiskupa Václava Leopolda Chlumčanského</br> z Přestavlk. První tištěné knihy byly zdobeny zcela v intencích iluminace středověkých rukopisů. Rozvilinové a vegetativní bordury na první straně bible tištěné v Benátkách v letech 1487-1488 doplňují iluminovanou iniciálu s vyobrazením sv. Jeronýma. Na předsádce je otištěno razítko původního vlastníka, pražského arcibiskupa Václava Leopolda Chlumčanského
                                        z Přestavlk.

 
 

Portulánové mapy Středomoří a text instruující v navigaci a orientaci na moři tvoří rukopis Arte della vera navegatione monackého lékaře Giovanniho Francesca Monna z r. 1627, uložený dnes v Nostické knihovně na Malé Straně. Součástí knihy je celá řada funkčních papírových modelů astronomických a navigačních přístrojů, např. kvadrant, sextant atd. Portulánové mapy Středomoří a text instruující v navigaci a orientaci na moři tvoří rukopis Arte della vera navegatione monackého lékaře Giovanniho Francesca Monna z r. 1627, uložený dnes v Nostické knihovně na Malé Straně. Součástí knihy je celá řada funkčních papírových modelů astronomických a navigačních přístrojů, např.
                                        kvadrant, sextant atd.

 

Vzhledem ke kvalitě svého zpracování patřily knihy vycházející v 16. a na začátku 17. století z tiskárny Jednoty bratrské k vrcholu tehdejší tuzemské typografické produkce. Foto zachycuje titulní list bratrského Ivančického kancionálu, vytištěného v letech 1562-1564. Mezi zpívajícími českými bratry je ve třetí řadě uprostřed zachycen i biskup Jan Blahoslav. Vzhledem ke kvalitě svého zpracování patřily knihy vycházející v 16. a na začátku 17. století z tiskárny Jednoty bratrské k vrcholu tehdejší tuzemské typografické produkce. Foto zachycuje titulní list bratrského Ivančického kancionálu, vytištěného v letech 1562-1564. Mezi zpívajícími českými bratry je ve třetí řadě uprostřed zachycen i biskup Jan Blahoslav.

 

V roce 1998 byl od londýnského antikvariátu Sam Fogg odkoupen rukopis holandské modlitební knihy hodinek z počátku 16. stol. Skvostně iluminovaný rukopis byl až do r. 1910 součástí rukopisné sbírky Nostické knihovny, do níž se po nákupu opět navrátil. V roce 1998 byl od londýnského antikvariátu Sam Fogg odkoupen rukopis holandské modlitební knihy hodinek z počátku 16. stol. Skvostně iluminovaný rukopis byl až do r. 1910 součástí rukopisné sbírky Nostické knihovny, do níž se po nákupu opět navrátil.

 

Součástí fondu pražské palácové Knihovny knížat Kinských na Staroměstském náměstí je i tato dvoudílná, tzv. 48-řádková bible tištěná v Mohuči r. 1462 za pomoci zařízení a materiálu někdejší Gutenbergovy tiskárny. Ozdobná iniciála "F" byla doplněna po vytištění knihy ručně. Součástí fondu pražské palácové Knihovny knížat Kinských na Staroměstském náměstí je i tato dvoudílná, tzv. 48-řádková bible tištěná v Mohuči r. 1462 za pomoci zařízení a materiálu někdejší Gutenbergovy tiskárny. Ozdobná iniciála "F" byla doplněna po vytištění knihy ručně.

Zpět na Oddělení rukopisů a starých tisků


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů