EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Oddělení knižní kultury

Myšlenka založit samostatné oddělení knižní kultury, které by se zaměřovalo především na sbírání dokladů neknižní povahy 19. a 20. století, se objevila krátce po založení Muzea knihy ve Žďáru nad Sázavou v roce 1957. Za hlavního iniciátora této myšlenky je možno považovat dr. Miloslava Bohatce. K samotnému založení oddělení došlo v roce 1969, do jehož čela se postavil dlouholetý pracovník KNM dr. Karel Bezděk. Sbírky oddělení byly rozděleny do několika sbírkových fondů podle jejich obsahu. Základem oddělení se staly nejdříve nakladatelské pozůstalosti, které KNM získala spolu s knižními celky. Postupně se v oddělení soustřeďovaly další sbírky neknižní povahy, kterým zatím v Národním muzeu nebyla věnována systematická pozornost (kramářské písně, exlibris, novoročenky, ilustrace, grafika, štočky, hmotné památky, plakáty, svaté obrázky, modlitby), mnohdy v neobvyklém rozsahu. Sbírkové fondy se od založení oddělení postupně doplňovaly a doplňují i o nejnovějšími doklady k vývoji knižní kultury, aby tak mohl vzniknout ucelený obraz vývoje knižní kultury na našem území v moderní době.

Oddělení bylo též pověřeno správou dvou významných knižních celků KNM - Obrození a Bibliofilie, které byly promyšleně budovány již od poloviny 20. století.

Sbírky oddělení jsou pravidelně představovány na výstavách a jiných kulturních akcí za velké pozornosti široké veřejnosti. Sbírkové fondy oddělení jsou také přístupné badatelům po dohodě s odpovědnými kurátory, kteří rádi zodpoví veškeré dotazy.


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů