EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Restaurování kramářských tisků a špalíčků

Jak nám můžete pomoci:

 

  • přispějte finančně na restaurování jednotlivých kramářských tisků
  • přispějte finančně na restaurování vybraného špalíčku

Odpovědi na Vaše otázky:

 

Proč je nutné restaurování kramářských tisků a špalíčků?

 

Drobné tisky kramářských písní a modliteb z 18. a 19. století byly často tištěny na nekvalitním papíře nebo trpěly špatným uložením, mnohé jsou ve velmi špatném stavu. Rozsáhlá sbírka, která čítá kolem 50 000 jednotlivých tisků, je nyní postupně přesouvána do nových ochranných obalů, mnoho z nich ale potřebuje také ošetření v konzervátorské dílně.

 

Jak probíhá restataurování kramářských tisků a špalíčků?

 

Součástí restaurátorských prací jsou tyto úkony:

  • fotodokumentace stavu předmětu před restaurováním
  • mechanické čištění dle stavu, potřeby a charakteru předmětu
  • případné odkyselení papíru
  • opravy mechanicky poškozených míst
  • v případě špalíčků výroba ochranného obalu z archivní lepenky
  • fotodokumentace po restaurování

 

Kramářské tisky a špalíčky před restaurátorským zásahem a po něm

 

Při restaurování dlouhodobě spolupracujeme se studenty a učiteli Střední průmyslové školy grafické v Praze.

Nerestaurovaný špalíček - desky i jednotlivé tisky jsou v kritickém stavu.

 

Tisk kramářské písničky těžce poškozený kyselostí papíru. Nerestaurovaná modlitba
ke sv. Kateřině.

 

Špalíček kramářských písní po restaurování. Okraje listů jsou zpevněny, vazba je očištěna a citlivě konzervována, aby se neztratil původní ráz svazku. Je vyroben také ochranný obal z nekyselého papíru.

Kontaktujte nás

 

Pokud Vás projekt zaujal a chtěli byste jej podpořit, případně o něm získat více informací, kontaktujte nás na tel. č.: 224 497 333, nebo na emailu:

pavel_muchka@nm.cz

).


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů