EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

FOND SVATÉ OBRÁZKY

FOND SVATÉ OBRÁZKY

Kontakt: PhDr. Pavel Muchka (tel. 224 497 333, 774 530 828, pavel_muchka@nm.cz)

Fond svatých obrázků Knihovny Národního muzea obsahuje téměř 4.000 drobných náboženských lístků ze 17. až 20. století. Základem fondu je sbírka svatých obrázků především z 18. a první poloviny 19. století, kterou získalo Národní muzeum odkazem od pražského magistrátního úředníka a významného sběratele Bedřicha Přibila (25. 8. 1876, Kolín – 11. 10. 1940, Praha). Největší část fondu ale tvoří původní, rozsáhlé a kvalitní sbírky svatých obrázků Literárního archivu Knihovny Národního muzea. Sbírku doplňují dále menší soubory svatých obrázků věnované jednotlivci ve 20. a 21. století. Unikátem ve fondu jsou rovněž nerozřezané archy se svatými obrázky z pražské tiskárny Josef Koppe. Fond je zpracován podle obsahu (svatí, poutní místa, náboženské symboly).
 
Část sbírky svatých obrázků Bedřicha Přibila je v digitální podobě s podrobným popisem přístupná online na portálu eSbirky.
 
Objednávka z fondu ke studiu ve studovně KNM  
(odkaz vede na elektronickou objednávku na hlavní stránce oddělení)
 
 
Co jsou svaté obrázky a jejich historie
 
Svaté obrázky jsou drobné devoční grafiky, jejichž kořeny sahají až do starověku. Ve středověku byly vkládány z „ochranných“ důvodů i do brnění rytířů. Svaté obrázky dnešního typu se objevují v 16. století v souvislosti s nástupem protireformace, měly šířit katolictví mezi nejširší lidové vrstvy. K jejich největšímu rozšíření došlo v 19. století. Tehdy se významným a vyhlášeným centrem jejich vzniku stala po Augsburgu Praha, kde se svaté obrázky tiskly v zavedených firmách nejen pro celou habsburskou monarchii.
 
Dvorské dekrety z konce 18. století ukládaly povinnost předkládat předběžné cenzuře předlohové kresby ke svatým obrázkům a obtahy mědirytin. Zákaz dovozu svatých obrázků ze zahraničí z února 1801 přinesl mohutný nárůst počtu nově zakládaných tiskařských dílen, které se cíleně zaměřovaly na drobnou devoční grafiku. S tím se zvýšila i aktivita cenzury, kterou prováděla pražská arcibiskupská konzistoř. Kontrolovala se ikonografická a dogmatická správnost výjevů, ale také jazyková a pravopisná kvalita doprovodných textů. Státní předběžná cenzura i svatých obrázků byla zrušena v březnu 1848, v průběhu druhé poloviny 19. století však byla obnovena.
 
Svaté obrázky byly nabízeny v místech slavných náboženských poutí, v kostelích, klášterech apod. Sloužily ale i jako dárek ke křtu, prvnímu svatému přijímání, rovněž k Novému roku a Velikonocům. Vytvářeny byly nejčastěji technikou mědirytu, dřevořezu, leptu, od 19. století litografií a ocelorytinou, a byly často ručně kolorované. Tisklo se na papír, někdy na pergamen, nebo hedvábí. Jsou i různě zdobeny, rozšířené jsou ručně vypichované nebo strojově ražené krajky papírové nebo z pergamenu, doplňovány jsou formou koláže/mozaiky nalepenými zlatými plíšky, textilem, zvlášť tištěnými a vystřiženými (někdy kolorovanými) částmi obrázku. Později jsou vyráběny pomocí zinkografie, hlubotiskové fotografie, autotypie. Jejich kvalita byla velmi různorodá, od špičkových grafických lístků až po nedokonalé, podomácku vyráběné napodobeniny.
 
Nejčastějším námětem svatých obrázků jsou Panna Maria, Ježíš a biblické scény, častí jsou i další světci, zvláště patroni rozšířených řemesel, přímluvci za uzdravení různých neduhů a ochránci před přírodními katastrofami. Doprovázely je i modlitby – přímluvy ke světci.Na svatých obrázcích jsou velmi rozšířená dobová vyobrazení poutních míst a zázraků, které se na nich odehrály. 
 
Základní literatura k fondu Svaté obrázky
 
Tiskaři svatých obrázků v Praze
 
Zkratky v adrese svatých obrázků
 
 

Pražské Jezulátko

Pražské Jezulátko. Koláž – vypichovaná
papírová krajka, na ní obrázek sestavený
z vystřihovánky tištěné leptem a z textilu,
kolorováno.
Polovina 19. století.
 

Ukřižování Ježíše

Ukřižování Ježíše. Mědiryt
(ryl L. F. Fleischl).
Polovina 17. století.
 

 

Ježíš – Spasitel světa

Ježíš – Spasitel světa (poutní místo Chrudim).
Kolorovaný lept.
Počátek 19. století.

Ježíšovo utrpení

Ježíšovo utrpení. Mědiryt
(ryl Martin Engelbrecht). První polovina 18. století.

Sv. Barbora

Sv. Barbora. Lept se vsazenými barvenými
zlatými plátky.
18. století. 
 

Čeští patronové

Čeští patronové. Mědiryt
(ryli Michael Rentz a Johann de Montalegre).
První polovina 18. století. 

 

Blahoslavený Hroznata

Blahoslavený Hroznata.
Mědiryt (ryl Josef Klauber).
1760.
 
 

Narození Ježíše

Narození Ježíše. Kolorovaný lept
(tiskl Jan Pachmajer).
První polovina 19. století. 

 

 Panna Maria

Panna Maria (poutní místo Bezděz).
Mědiryt – tečkovací manýra
(ryl Johann Balzer).
Polovina 18. století.
Panna Maria
Panna Maria (poutní místo Stará Boleslav).
Kolorovaný mědiryt.
První polovina 19. století.
 

Zpět na Oddělení knižní kultury


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů