EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Fond kramářské písně

Kontakty:

Mgr. Iva Bydžovská (tel. 224 497 331, iva_bydzovska@nm.cz)
Michal Klacek (tel. 224 497 332, michal_klacek@nm.cz)
Mgr. Matěj Měřička (tel. 224 497 331, matej_mericka@nm.cz)

Tento fond je největší sbírkou svého druhu v České republice. Obsahuje přes 40 000 sbírkových předmětů ve formě samostatných tisků nebo tzv. špalíčků, což jsou soubory kramářských tisků
v lidové vazbě. V těchto tiscích nacházíme většinou kramářské písně (literární útvar na pomezí lidové tvorby a umělecké poezie). Sbírka kramářských písní zahrnuje tisky většinou z období
18. až 20. století. Kromě českých tisků jsou zde v menším počtu také tisky slovenské, německé
a polské. V roce 1989 byl fond obohacen o významnou sbírku sběratele Rudolfa Hlavy ze Semil (1911–1988).

Ke stažení:

Objednávka z fondu ke studiu ve studovně KNM 
(odkaz vede na elektronickou objednávku na hlavní stránce oddělení)

Špalíček kramářských písní z 19. století

Špalíček kramářských písní z 19. století.

Sbírka kramářských písní je zpracována v abecedním katalogu podle incipitů (první verš písně). Hlavní katalog doplňují pomocné rejstříky - názvový, tiskařů, míst a roků tisku, nápěvů, autorů
a podrobný předmětový katalog.

Knihovna Národního muzea je od roku 1969 pověřena prací na části národní retrospektivní bibliografie 19. století - kramářské písňové tisky.

Sbírku doplňují také rukopisné zpěvníky, kuplety a populární písně z 20. století, předsádkové
a ruční papíry.

Kuplet ze sbírky Rudolfa Hlavy – dvacátá léta 20. století

Kuplet ze sbírky Rudolfa Hlavy – 20. léta 20. století

Kramářská píseň z první poloviny 19. století

Kramářská píseň z první poloviny
19. století

Špalíček - projekt internetové knihovny kramářských tisků

V Národním muzeu probíhá v letech 2008 - 2011 grantový projekt MK ČR Vytovření otevřeného badatelského prostředí pro kramářské tisky (Více o projektu na webových stránkách www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=DC08P02OUK002), jehož cílem je vytvoření digitální knihovny a databáze kramářských tisků, která bude sdružovat digitální kopie tisků s databázovými záznamy.

Zpracování katalogizačních záznamů kramářských tisků

Pro zpracování bibliografických záznamů používáme XML formát, založený na práci mezinárodní iniciativy TEI. V rámci projektu je pod GNU licencí vyvíjeno rozhraní Ignis pro zpracování XML záznamů pro databázi. Program včetně zdrojových kódů je dostupný na adrese http://code.google.com/p/ignis/ . V případě zájmu o další informace o rozhraní prosím kontaktujte Ivu Bydžovskou (tel. 224 497 331, iva_bydzovska@nm.cz).

Obrázek - ukázka vzhledu programu při katalogizaci

Ukázka vzhledu programu při katalogizaci
(pro větší zobrazení klikněte na obrázek)

Obrázek - náhled na katalogizovaný tisk

Náhled katalogizovaného tisku

 

Zpět na Oddělení knižní kultury


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů