EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Oddělení časopisů Knihovny Národního muzea

Do roku 1992 (s výjimkou 1939-1944) jsou ve sbírce zastoupena také periodika vydávaná na Slovensku, v letech 1919 - 1938 byl fond obohacován novinami a časopisy z Podkarpatské Rusi. Zvláště cenné jsou, kromě unikátních a jinde nezachycených titulů, dlouhé řady českého i německého denního tisku různého politického zabarvení. Různými způsoby se ve sbírce ocitly periodické tisky zahraniční provenience - především z evropských zemí, ale také z Ameriky.

První české noviny u nás se objevily v Praze na počátku 18. století. Jmenovaly se Český postilion neboližto Noviny české a od 4. února roku 1719 je vydával vzdělaný pražský knihtiskař Karel František Rosenmüller. Vycházely dvakrát týdně a dočteme se v nich o událostech v zahraničí i o životě pražské společnosti. Knihovna Národního muzea opatruje řadu ročníků nejstarších českých novin, včetně toho nejvzácnějšího prvního.

Sbírka novin a časopisů Knihovny Národního muzea je živá, nejstarší noviny pocházejí z druhé poloviny 17. století, hranice nejmladších periodických tisků je vždy "dnes" a posunuje se každým novým dnem. Oddělení má ze zákona právo obdržet od vydavatelů v České republice jeden exemplář každého vydání úředně evidovaného titulu. Ročně přibývá ve sbírce více než 3000 položek - tj. dalších svazků novin a časopisů. Budova zámečku obrovské množství svázaných ročníků periodik už není schopna pojmout, proto má oddělení detašované depozitáře v Terezíně a v Radonicích nad Ohří.

V zaplaveném Terezíně v roce 2002 ztratilo oddělení cca 5,5 tisíce svazků periodik

V zaplaveném Terezíně v roce 2002 ztratilo oddělení cca 5,5 tisíce svazků periodik, převážně z období osmdesátých až devadesátých let 20. století. Na obrázku tzv. polomáčené vazby, které se po usušení, odstranění plísní a převazbě podařilo zachránit.

Sbírka periodik je konzervační, jejím úkolem je uchovat všechny noviny a časopisy v dobrém stavu pro budoucí generace. Jako ostatní sbírky Národního muzea patří k národnímu kulturnímu dědictví. Novinový papír titulů vydávaných od druhé poloviny 19. století však vlivem vysoké "kyselosti" podléhá zkáze, rozpadá se a v mnoha případech hrozí, že své obsahové sdělení neudrží déle než v časovém horizontu několika let. Z toho důvodu je nutné podnikat opatření k ochraně ohrožených ročníků, nebo alespoň kroky k obrazovému záznamu listů, které podléhají destrukci nejrychleji a současně jsou i badateli nejčastěji žádány ke studiu. Převod do digitálního záznamu je však značně zdlouhavý, vlastní pracovní síly oddělení jsou k této činnosti minimální, proto se snaží zapojit od roku 2005 do reformátovacího programu Kramerius, koordinovaného Národní knihovnou. Dalším cílem je vybudovat vlastní reformátovací pracoviště Knihovny Národního muzea, které by posílilo již dosud existující reformátovací centra v republice.

Digitalizace novin je jedna z cest, jak zachovat z originálního tisku alespoň jeho obraz.

Digitalizace novin je jedna z cest, jak zachovat z originálního tisku alespoň jeho obraz.

Noviny a časopisy jsou vyhledávané historické prameny, protože bezprostředně zaznamenávají události jednotlivých dnů naší minulosti. Veřejnosti je fond přístupný ke studiu jen jeden den v týdnu, a to jednak pro ochranu fyzického stavu periodik (konzervační fond), jednak pro dlouhodobě nedostatečné pracovní kapacity. V návštěvní den (středa 9.00 - 18.45) bývají před zámečkem fronty na místo ve studovně. Přesto badatelé považují služby "zámečku" za nejlepší mezi knihovnami, které sbírky periodik spravují. Bez nadstandardního servisu zaměstnanců zámečku by např. těžko mohl vznikat Lexikon české literatury v Ústavu pro českou literaturu AV ČR, různé bibliografie, zvláště historické bibliografie periodik v českých zemích připravované pod vedením Moravské zemské knihovny, vědecké a diplomové práce ze společenských věd. Jeden nedostatek oddělení je však závažný a zatím bohužel těžko odstranitelný - mnoho titulů nebo ročníků od cca osmdesátých let 20. století nelze expedovat, neboť je knihovníci dosud nezvládli postavit na regály, anebo jsou zatím nesvázané a nejsou peníze na vazbu.


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů