EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Sborníky mimo ediční řady

Sborníky mimo ediční řady

BRYCH, Vladimír - STEHLÍKOVÁ, Dana (editoři): 1000 let kláštera na Ostrově (999 – 1999).
Sborník příspěvků k jeho hmotné kultuře v raném a vrcholném středověku.

Praha: Národní muzeum, 2003. 136 s., obr., německé resumé. ISBN 80-7036-144-1.

Sborník k poctě Anežky Merhautové: Klára Benešovská, PhDr. Anežka Merhautová, DrSc. nositelkou medaile Františka Palackého za zásluhy ve společenských vědách. Ivo Hlobil, Anežka Merhautová a klenotnice katedrály sv. Víta. S poděkováním k autorčiným 80. narozeninám. Pavel Břicháček – Miroslav Richter – Petr Sommer, Archeologie k miléniu ostrovského kláštera. Anežka Merhautová, Ostrovský klášter a jeho výroba keramiky. Klára Benešovská, Poznámky k ostrovskému klášteru v době gotiky. Jan Sommer, Poznámky ke gotickým architektonickým detailům z ostrovského kláštera. Zuzana Všetečková, Zlomky nástěnných maleb z jižní kaple klášterního kostela v Ostrově u Davle. Dana Stehlíková, Ostrovské náhrobky a pečeti z let 1220 – 1520. Vladimír Brych, Železné předměty z Ostrova u Davle ve sbírce Národního muzea (k méně známým stránkám hmotné kultury středověkého kláštera). Hana J. Hlaváčková, Ostrovský žaltář. Pražská Kapitulní knihovna, A 57/1.

Zpět na Oddělení starších českých dějin


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů