EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Průvodce

Průvodce - podrobné anotace

Památník Palackého a RiegraDROBNÁ, Zoroslava - PŘENOSILOVÁ, Věra: Památník Františka Palackého a Františka Ladislava Riegra. Průvodce.

Praha: Národní muzeum, 1999. 33 s., 29 fotogr. (aut. fotogr. Jarmila Kutová). IV. pozměněné a doplněné vydání. ISBN 80-7036-055-0.(též v anglické a německé verzi)

Průvodce unikátně dochovaným měšťanským bytem 19. století i s původním interiérovým vybavením, který je zpřístupněn jako jedna z expozic Národního muzea (Praha 1 - Nové Město, Palackého ul. č.7), přibližuje životní prostředí, rodinné památky, dobu a dílo významných představitelů českého kulturního a politického života.

Zámecký park ve Vrchotových JanovicíchKUTOVÁ, Jarmila – VOKOLEK, Jan.: Zámecký park ve Vrchotových Janovicích. Průvodce.

Praha: Národní muzeum, 1999. 70 s., 16 archivních vyobrazení a plánů, 39 souč. fotogr. (aut. J. Kutová). Vložená příl.: mapa parku s vyznačením 109 druhů dřevin. ISBN 80-7036-064-X. (též v anglické a německé verzi)

Popis a historie parku. Několik set let starý zámecký park ve Vrchotových Janovicích na Benešovsku (ve správě Národního muzea) je ve své současné podobě z velké části dílem baronky Sidonie Nádherné z Borutína. Park dnes představuje unikátní spojení zajímavé historie s přírodní krásou, jež jsou zachyceny i v evropské literatuře 20.století.

Expozice Historických lékárenMÁDL, Martin : Expozice historických lékáren. Průvodce.

Praha: Národní Muzeum 1999. 70 stran, 89 fotografií (Jarmila Kutová). ISBN 80-7036-054-2. (též v anglické a německé verzi)

Průvodce po Expozici historických lékáren, která je návštěvníkům přístupna na adresa Nerudova 32, Praha 1 – Malá Strana. Zde se také nachází nejstarší, na původním místě zachovaná pražská lékárna, tzv. Dittrichova lékárna „U zlatého lva“ z počátku 19. století. V dalších prostorách jsou pak vystaveny exponáty ze sbírky Národního muzea, které dokumentují kulturu lékárnictví v českých zemích od 16. do 19. století. Průvodce nabízí informace o historii Dittrichovy lékárny, o dějinách lékárnictví, o zařízení starých lékáren a o vývoji lékárenských nádob. Publikace je doplněna řadou barevných ilustrací, dokumentujícími část sbírky, která obsahuje předměty z více než čtyřiceti českých a moravských lékáren a je jednou z nejbohatších svého druhu v Evropě.

SRŠEŇ, Lubomír: Architektura, výzdoba a původní vybavení hlavní budovy Národního muzea v Praze. Průvodce.

Praha: Národní muzeum 1999. 82 s., 68 barevných a 43 černobílých reprodukcí, 3 orientační plánky. 2. opravené, mírně pozměněné a doplněné vydání publikace téhož autora, kterou vydalo NM v roce 1991 pod názvem „Budova Národního muzea v Praze 1891-1991“. ISBN 80-7036-051-8. (též v anglické a německé verzi)

Publikace je zatím nejpodrobnějším průvodcem po neorenesančním paláci Národního muzea. Průvodce seznamuje čtenáře či návštěvníka nejen s architekturou vnějšku a vnitřku této budovy, ale i s její uměleckou výzdobou a poprvé také s originálním vybavením uměleckořemeslnými doplňky. Jádrem publikace je faktograficky velmi bohatý popis všech pozoruhodností budovy, s přesnými údaji o jejich názvech, motivech či námětech, autorech a době vzniku. Začíná exteriérem budovy a pokračuje prohlídkou interiérů, od vstupního vestibulu, přes zasedací síň, skvostné schodiště a jeho ochozy, výstavní sály a slavnostní Panteon. Užitečnými doplňky průvodce jsou podrobné přehledy a rejstříky. Patří sem detailní dějiny budovy v datech, přehled zajímavých čísel, vystihujících mnohé rekordní údaje spjaté s touto stavbou, rejstřík jednotlivých umělců a tvůrců, ale i dodavatelských firem, podílejících se na zbudování, výzdobě a vybavení paláce, samostatný rejstřík všech ostatních osob, v průvodci připomenutých, a dále soupis pramenů a obsáhlý výběr z literatury. Popisky k publikovaným obrázkům mají charakter podrobných katalogových hesel. V závěru jsou tři plánky, pomáhající při orientaci po výzdobě budovy.

Mexické dobrodružstvíSRŠEŇ, Lubomír – STEHLÍKOVÁ, Dana: Mexické dobrodružství Maxmiliána Habsburského.

Průvodce výstavou uspořádanou ve dnech 8. července až 31. října 1999 v Lobkovickém paláci na Pražském hradě, Jiřská 3, Praha 1.
Praha: Národní muzeum, 1999. 112 stran, 128 barevných a 5 černobílých reprodukcí, vložená resumé v angličtině, španělštině, němčině a francouzštině. ISBN 80-7036-071-2.

Průvodce po výstavě, kombinovaný s katalogem a fotografiemi vystavených předmětů. Seznamuje s velmi cennou kolekcí starožitností, již Národnímu muzeu odkázal na počátku 20. století dr. František Kaska, český lékárník v Mexiku. Soubor více než 1200 předmětů je tvořen převážně z osobních předmětů Maxmiliána Habsburského, který se stal císařem v Mexiku a byl v r. 1867 povstalci popraven. Císaře a jeho choť Charlottu připomínají portréty, krajinomalby s mexickými náměty, stolní soupravy ze stříbra, alpaky a mědi, porcelánu a skla, osobní řády a medaile atd.

Zpět na Oddělení starších českých dějin


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů