EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Oddělení péče o sbírky

Oddělení péče o sbírky systematicky řeší veškeré potřeby související s péčí a ochranou sbírkových předmětů Historického muzea NM, včetně jejich vhodného uložení, preventivní péče a fyzické konzervace a restaurování. Přímou péči o sbírkové a archivní fondy zajišťují specializovaní restaurátoři se zaměřením na malířská a sochařská díla, papír, silikátové materiály, kovy, textil a nábytek. Ve vědě a výzkumu se restaurátoři zaměřují na aplikovaný výzkum v oblasti technologie a historie restaurování movitého kulturního dědictví, materiálové analýzy a chemicko-technologický průzkum.

Do kompetence oddělení spadá také správa depozitářů Historického muzea v Ústředních depozitářích Terezín I a II. Oddělení dále poskytuje metodickou pomoc ostatním muzeím a nabízí služby v oblasti konzervováni a restaurování sbírkových předmětů.

Historie oddělení

V červenci 2010 byli ze sbírkových oddělení Historického muzea převedeni do nově zřízeného Oddělení správy, evidence a péče o sbírky všichni konzervátoři a restaurátoři, aby činnost oddělení mohla komplexně a systematicky pokrývat veškeré potřeby související s odbornou péčí a ochranou sbírkových předmětů. Současně byli do oddělení přeřazeni také správci depozitářů, fotograf a nově bylo obsazeno místo programového a kulturně výchovného pracovníka. Od května 2011 začaly v Ústředním depozitáři v Terezíně fungovat nové restaurátorské dílny a digitalizační pracoviště. V rámci centralizace přešlo od února 2014 digitalizační pracoviště v Terezíně do nově zřízeného Odboru náměstka pro strategický rozvoj. Od listopadu 2014 byla také z činnosti oddělení vyčleněna muzejně-pedagogická činnost a pracovní pozice programového a kulturně výchovného pracovníka převedena pod ředitelství Historického muzea. Poslední reorganizační změnou v březnu 2016 došlo k vyčlenění oblasti evidence sbírek do samostatného oddělení a stávající oddělení získalo nový název Oddělené péče o sbírky.

Kontakt

Nová budova Národního muzea, Vinohradská 1, 110 00 Praha 1
Vedoucí: Ing. Martina Ohlídalová, Ph.D.
Email: martina_ohlidalova@nm.cz
tel.: + 420 224 497 370

Konzervátoři a restaurátoři:

Ing. Martina Ohlídalová, Ph.D. - vedoucí oddělení, chemik-technolog, hlavní konzervátor-restaurátor Historického muzea
e-mail: martina_ohlidalova@nm.cz
 

Mgr. art. Dana Szemályová - restaurátorka textilu
e-mail: dana_szemalyova@nm.cz
 

Martin Fořt, DiS. - restaurátor kovů
e-mail: martin_fort@nm.cz
 
Pavla Glauningerová - restaurátorka silikátových materiálů
e-mail: pavla_glauningerova@nm.cz
 
Petra Káďová, DiS. - restaurátorka silikátových materiálů
e-mail: petra_kadova@nm.cz
 
Jaroslav Kalous - restaurátor kovů
e-mail: jaroslav_kalous@nm.cz
 
Bc. Michaela Knězů Knížová - restaurátorka silikátových materiálů (na rodičovské dovolené)
e-mail: michaela_knizova@nm.cz
 
MgA. Libor Kocanda - restaurátor malířských děl
e-mail: libor_kocanda@nm.cz
 
Mgr. Romana Kozáková  - restaurátorka silikátových materiálů (na rodičovské dovolené)
e-mail: romana_kozakova@nm.cz
 
MgA. Eva Míčková - restaurátorka polychromovaných sochařských děl ze dřeva a nepolychromovaných sochařských děl z kamene, sádry a keramiky
e-mail: eva_mickova@nm.cz
 
Mgr. Art. Květa Pavlíčková - restaurátorka textilu (na rodičovské dovolené)
e-mail: kveta_pavlickova@nm.cz
 
Adéla Skoupá, DiS. - restaurátorka papíru a konzervátorka dřeva
e-mail: adela_skoupa@nm.cz
 
Bc. Veronika Šulcová, DiS. - restaurátorka textilu
e-mail: veronika_sulcova@nm.cz
 
akad. Mal. Olga Trmalová - restaurátorka malířských děl
e-mail: olga_trmalova@nm.cz
 
Martin Vinš - restaurátor nábytku
e-mail: martin_vins@nm.cz
 
Ing. Jitka Vykouková - konzervátorka kovů
e-mail: jitka_vykoukova@nm.cz

Správci depozitářů:

Růžena Drugdová
e-mail: ruzena_drugdova@nm.cz
 
Zuzana Matoušovská
e-mail: zuzana_vranova@nm.cz
 
Vlasta Saurová
e-mail: vlasta_saurova@nm.cz


 

fotografie rukou restauratorky
Restaurátorka sochařských děl ze dřeva při práci

pohled do restauratorské dílny
Pohled do restaurátorské dílny papíru

pohled do restauratorské dílny
Pohled do restaurátorské dílny keramiky a skla

 


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů