EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Sbírka klasické archeologie – historie

Po emancipaci prehistorické sbírky, sestavené z nálezů v Čechách a na Moravě, se dostal pod správu prehistorického oddělení, avšak k těmto sbírkovým fondům neměl žádnou přímou vazbu. Proto byl v témže oddělení ve 20. letech minulého století založen Josefem Schránilem samostatný inventář, který kromě předmětů z Řecka, Malé Asie, Itálie a Černomoří, převážně uměleckého a uměleckořemeslného charakteru, obsahoval i staroegyptské památky.

K založení samostatné evidence přispělo nepochybně i to, že se kolekce rozrostla po vzniku samostatného československého státu. To bylo počátkem systematického budování samostatné sbírky, třebaže v rámci prehistorického oddělení. Jádro tvořily převážně suvenýry z cest, mezi nimiž převažovala řecká, etruská a římská keramika, drobné bronzy a terakoty, postupně se objevují i ojedinělé kusy antické plastiky. Již první svazek inventáře, čítající více než 800 položek, uvádí také řadu velmi zajímavých a cenných ukázek práce starověkých mistrů. Je to například známá skleněná lahvička s rytým pohledem na římské lázeňské město Puteoli, korintské a attické vázy, dále sochařský portrét mladé římské ženy a několik dalších plastik, zlaté šperky aj.

Poslední akvizice jsou spojeny se jménem Františka Zapletala ( Mehdi ben Zapletal), starožitníka, který nabízel Národnímu muzeu velmi kvalitní práce antického umění hlavně před druhou světovou válkou a ještě několik let po ní.> V té době byl kustodem sbírky Bedřich Svoboda, jemuž patří zásluhy o utřídění stávajícího sbírkového fondu a vytvoření základní koncepce sbírky. Za působení B. Svobody byly předměty klasické archeologie Národního muzea poprvé představeny veřejnosti na výstavách, z nichž největší uvedla antické památky ze sbírek poválečného Československa v r. 1950. Ohlasem výstavy bylo mimo jiné i výrazné obohacení sbírky Národního muzea. Po B. Svobodovi se stal jejím správcem Roman Haken, zanícený badatel, který nastoupil cestu systematického publikování antického fondu, ale předčasná smrt jeho úsilí přerušila.

Od r. 1969, kdy bylo zřízeno specializované pracoviště klasické archeologie při oddělení prehistorie a protohistorie, je sbírka systematicky spravovaná, její obsah se obohatil nejen početně, ale také pokud jde o kvalitu. Oddíl egyptských starožitností, obsahující řadu velmi cenných příkladů, byl v témže roce převeden pod správu Náprstkova muzea NM. Po realizaci několika výstav, zejména souborné výstavy Antické umění v československých sbírkách v r. 1978, je možné zaznamenat narůstající počet nových přírůstků.

Od r. 1995 do r. 2010 byla sbírka pod správou samostatného oddělení klasické archeologie. V této době se uskutečnily největší akvizice, které ji významně obohatily a přinesly některé dosud nezastoupené ukázky antické tvorby. Po sloučení oddělení prehistorie a protohistorie s oddělením klasické archeologie spadá sbírka pod správu oddělení pravěku a antického starověku.

Zpět na Sbírka klasické archeologie


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů