EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Starší doba železná (doba halštatská)

Starší doba železná představuje období, ve kterém ve střední Evropě dochází k významným sociálním proměnám. Tehdejší společenské uspořádání se projevuje výraznou diferenciací zejména na pohřebištích, kde nalézáme vedle chudých žárových hrobů také hroby bohaté a hroby se zbraněmi. Zvláštní kategorií jsou „knížecí“ komorové hroby pod mohylami, vybavené čtyřkolovými vozy, jejich součástmi, koňskými postroji a keramickými nebo i bronzovými nádobami, zbraněmi a šperky (Lovosice, Horákov). Uvedená diferenciace svědčí o tom, že ve společnosti tohoto období hrají výraznou roli vojenské družiny, soustředěné kolem vedoucí osobnosti-náčelníka. Základním typem obydlí se staly domy částečně zahloubené do země – polozemnice. Součástí osad bývají opevněné dvorce pro výše postavené jedince. „Knížata“ pohřbívaná ve velkých mohylách si jako svá sídla budovala malá opevněná hradiště. Objevují se však i rozsáhlá hradiště s mohutnými kamennými hradbami. Na některých z nich nalézáme i doklady kontaktů s jižními nebo jihovýchodními oblastmi. Tím je např. hradiště v Minicích u Kralup n/Vlt. s nálezy výhonků středomořského korálu či zlomkem amforovité nádobky snad z Karpatské kotliny, která představuje nejstarší doklad nádoby točené na hrnčířském kruhu u nás.

V technologii výroby dochází k rozvoji železářství. Nicméně bronz je v této době nadále používán k výrobě nejrůznějších druhů artefaktů. Základem ekonomiky halštatského období je však nadále zemědělství a chov dobytka. Pro náboženské obřady lidé stavěli svatyně, uctívali stromy a nápadné přírodní útvary (Burkovák u Nemějic), ve zvýšené míře užívali jeskyně (Habrůvka-Býčí skála).

Pozdně halštatské období je zároveň charakteristické výraznějším výskytem importovaných výrobků středomořského původu. Některé importy jižní provenience známe sice již ze starších fází (Hánov), avšak nově se setkáváme např. s výraznějším výskytem některých typů bronzových etruských tzv. zobákovitých konvic či s athénskou černofigurovou nebo červenofigurovou keramikou. Přejímání některých módních prvků dokládají např. artefakty (závěsky, nádoby) ve tvaru „etruské“ boty se vzhůru vytaženou špičkou (Jikev).

Zpět na Archeologická sbírka


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů