EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Doba bronzová

Doba bronzová 2200-800 př. Kr. Charakteristickým znakem doby bronzové je výskyt a postupem doby široké využití bronzu (slitiny mědi a cínu) pro výrobu ozdob, nástrojů, zbraní a dalších artefaktů. Užívání bronzu bylo bezpodmínečně spojeno s rozvojem specializovaných znalostí a dovedností. V poměrně krátké době dochází ke zdokonalení procesu výroby bronzových předmětů zahrnující prospekci a těžbu potřebných surovin a k celkovému rozšíření sortimentu kovových předmětů.

O mistrovství kovolitců starší doby bronzové svědčí např. bronzové dýky z hromadného nálezu na Kozích hřbetech v Praze 6 – Suchdole. V hrobech únětické kultury byly poměrně hojně uloženy předměty ze zlata a jantaru. Z období kultury mohylové nad jiné vyniká dvojice zlatých manžetovitých náramků s plastickou výzdobou z Kralup nad Vltavou – Minic. Vzácný depot kultury knovízské z Jenišovic (okr. Mělník) obsahoval 205 bronzových předmětů, 3 jantarové korálky a železný kroužek. Za pozornost stojí zejména 14 tepáním zdobených knoflíků z bronzového plechu a 2 štítové bronzové spony. Jiného charakteru je depot nalezený u dvora Rymáň u Svárova (okr. Kladno). Sestává z 5 zdobených bronzových kruhů, kování ve tvaru přesýpacích hodin a zejména ze dvou téměř stejných bronzových mečů s rukojetí původně vykládanou kostí. Tyto meče svým štíhlým tvarem a délkou nasvědčují tomu, že byly jezdeckou zbraní, třebaže hlavní vojenskou sílu v té době představovala pěchota. Jeden z nejbohatších hrobů 13. století př. Kr. ve střední Evropě je spjat s mohylou objevenou u Milavčí na Domažlicku. Kromě jiného vydal zcela ojedinělý čtyřkolový bronzový vozík s kotlem, bronzový meč, 2 bronzové nádoby a kožený pancíř s bronzovými ozdobami. K jiným mimořádným předmětům můžeme přiřadit i zlatou sekerku – symbol bohatství a moci – nalezenou na poli u Sokolče (okr. Nymburk), svitky zlatých drátů svinutých do tvaru osmičky (Černilov u Hradce Králové) nebo depot bronzových labutěk nalezený na břehu Jizery u obce Svijany poblíž Turnova. Posledně zmíněný soubor obsahuje 14 labuťkovitých kování s tulejkou, zákolníček s hlavou ve tvaru labuťky, bronzový hřeb s ozdobnou hlavou a 2 kuželovité nástavce s vrcholy zdobenými třemi prstenci. Předměty, jež jsou krásným dokladem kultu vodních ptáků, rozšířeného právě na konci doby bronzové, mohly být původně součástí kultovního vozíku zhotoveného ze dřeva.

Zpět na Archeologická sbírka


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů