EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Archeologická sbírka – historie

K výraznému rozhojnění archeologických sbírek došlo na konci minulého století za působení univ. prof. dr. Josefa Ladislava Píče (1893-1911) a jeho četných spolupracovníků. Tehdy započal systematický terénní archeologický výzkum Čech, který pomohl získat četné ověřené a spolehlivé nálezové celky, na nichž bylo možné budovat systém pravěkých dějin Čech. Byl tak nastolen směr, který pokračoval pod vedením dalších reprezentantů oddělení (Václav Fabian 1912-1913, Albín Stocký 1913-1929, Josef Schránil 1929-1935, Jiří Neustupný 1935-1978, Jiří Břeň 1978-1993, Milan Lička 1993-2004). Počet sbírkových předmětů postupně vzrostl dary, nákupy, převody, a vlastními terénními výzkumy z několika set kusů v době J. E. Vocela (v polovině minulého století) a z asi 50 000 kusů za J. L. Píče na současných přibližně 500 000 předmětů. Od roku 2004 se odborná činnost zaměřuje na uspořádání, konzervaci, evidenční zpracování a v neposlední řadě i publikaci těchto rozsáhlých sbírkových fondů.

Hlavní sběrnou oblastí při vytváření archeologické sbírky jsou a vždy byly Čechy, a to i v dobách existence československého státu, kdy bylo třeba budovat sbírku celostátního rozsahu. Výjimku tvořily sbírky egyptologické a antické, které s osamostatněním příslušných odborných pracovišť přešly pod jejich správu (egyptologické byly vyčleněny v roce 1969 do Náprstkova muzea, antické v roce 1995 do tehdy ustanoveného Oddělení klasické archeologie Národního muzea). Archeologická sbírka a sbírka klasické archeologie jsou v současnosti spravovány pracovníky Oddělení pravěku a antického starověku.

Ruku v ruce se vznikem sbírek se objevila i potřeba jejich evidence. Byl to již Jan Erazim Vocel, kdo počínaje rokem 1850 začal vést inventář pravěkých nálezů, v němž nechyběly základní údaje, které se objevují v pozdějších moderních systémech, tj. inventární číslo, lokalita, metrické údaje, popis předmětu a způsob jeho získání. Inventář sbírky, zavedený A. Stockým, zachycuje sbírkové předměty v jejich nálezovém kontextu (do té doby se třídily nálezy podle materiálu) a je v principu dobře použitelný i dnes, kdy je převáděn do digitální podoby. Uspořádání sbírek na část studijní a expoziční prošlo dlouhým vývojem, od pouhého zpřístupnění sbírek jako celku veřejnosti k dnešním moderním představám o oddělení sbírkových předmětů v depozitářích od expozic či krátkodobých výstav.

V současné době má Oddělení pravěku a antického starověku technické a odborné zázemí zajišťující dokumentaci nálezů. V otázkách konzervace spolupracuje s Oddělením správy, evidence a péče o sbírky. Takto vytvořené zázemí s kurátory-archeology, správcem depozitářů a knihovníkem vytváří základnu pro zajištění činnosti sbírkotvorné, vědecko-výzkumné, výstavní, přednáškové, odborně metodické, publikační a ediční.

Zpět na Archeologická sbírka


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů