EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Oddělení pravěku a antického starověku

Bronzová spona s přívěsky balkánského původu Želenice

Bronzová spona s přívěsky balkánského původu Želenice, okr. Kladno, doba železná (6. stol. př. n. l.)

Za datum formálního vzniku samostatného prehistorického oddělení Národního muzea lze považovat 15. březen 1893, kdy byl jmenován pro sbírku prehistorie kustod (J. L. Píč), konzervátor (B. Jelínek) a na půl úvazku sluha (V. Landa). K faktickému osamostatnění prehistorie v rámci sbírek muzea však došlo již v předchozích letech. Předtím byly pravěké nálezy – v souladu s tehdejším stupněm vědeckého poznání – součástí obecněji chápaných a blíže nediferencovaných sbírek (sbírka starožitností, sbírka etnograficko-archeologická).

Od roku 1919 se datuje samotný název Prehistorické oddělení, od roku 1970 název Oddělení prehistorie a protohistorie, které bylo na základě organizační změny od 1. 7. 2010 sloučeno s Oddělením klasické archeologie do nového Oddělení pravěku a antického starověku.

Adresa

Nová budova Národního muzea
Vinohradská 1, 110 00 Praha 1

Oborová a personální struktura

PhDr. Marika Tisucká, PhD.
- pověřena řízením
tel.: +420 224 497 222
e-mail: marika_tisucka@nm.cz


Archeologická sbírka:
Odborná správa sbírky:

Mgr. Viktoria Čisťakova (starší doba železná)
e-mail: viktoria_cistakova@nm.cz
tel.: +420 224 497 197

Mgr. Jiří Košta (raný středověk)
tel.: +420 224 497 216
e-mail: jiri_kosta@nm.cz

PhDr. Pavel Sankot (doba laténská)
tel.: +420 224 497 322
e-mail: pavel_sankot@nm.cz

Mgr. Jan Eigner (paleolit, mezolit)
tel.: +420 224 497 236
e-mail: jan_eigner@nm.cz

Mgr. Vladimír Slunečko (eneolit, moravika a slovenika)
tel.: +420 224 497 326
e-mail: vladimir_slunecko@nm.cz

PhDr. Marika Tisucká, PhD. (doba bronzová)
tel.: +420 224 497 222
e-mail: marika_tisucka@nm.cz

Bc. Kateřina Lorencová (doba římská a doba stěhování národů)
hlavní kurátorka sbírek
tel.: +420 224 497 146
e-mail: katerina_lorencova@nm.cz

Mgr. Lucie Vélová  (neolit, paleolit)
v současné době na rodičovské dovolené
tel.: +420 224 497 321
e-mail: lucie_velova@nm.cz

 

Sbírka klasické archeologie:
Odborná správa sbírky:

PhDr. Helena Svobodová hlavní kurátorka Sbírky klasické archeologie (památky Středomoří a Černomoří z římského období s nutnými přesahy do předcházejících etap, CES a evidence výpůjček sbírky)
tel.: +420 224 497 218
e-mail: helena_svobodova@nm.cz

PhDr. Pavel Titz. Ph.D. kurátor sbírky klasické archeologie
tel.: +420 224 497 226
e-mail: pavel_titz@nm.cz


Odborná správa sbírky klasické archeologie a její odborné zpracování vyžaduje komplexní přístup ke sbírkovému fondu se zřetelem k odbornému zaměření pracovníků.
Badatelský servis probíhá v součinnosti všech členů pracoviště podle charakteru studovaného materiálu.


 


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů