EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Oddělení evidence sbírek

Oddělení evidence sbírek se vyčlenilo při reorganizační změně v březnu 2016 z Oddělení správy, evidence a péče o sbírky Historického muzea za účelem centralizace veškerých administrativních úkonů spojených se správou a evidencí sbírek muzejní povahy dle zákona č. 122/2000 Sb. Toto pracoviště kontroluje administrativní správu sbírek Historického muzea a metodicky řídí uchování především majetkoprávních dokumentů k nabývání a vyřazování sbírkových předmětů v příslušných podsbírkách. Vykonává dozor nad agendou smluv uzavíraných ve spojitosti s výpůjčkami sbírkových předmětů a vede jejich evidenci, dále koordinuje správu CES a digitálního obsahu za podsbírky HM.

Do kompetence oddělení spadá správa knihovny archivních výtisků a veškerá agenda spojená s poskytováním obrazového materiálu pro publikační činnost vědeckých institucí. Oddělení koordinuje hlavní kurátor Historického muzea, jehož činnost je vymezena zákonem č. 122/2000 Sb. a je zodpovědný za věcnou správnost prováděné administrativy.

Kontakt

Nová budova Národního muzea, Vinohradská 1, 110 00 Praha 1

Vedoucí: Voldřichová Michaela
michaela_voldrichova@nm.cz
Tel.: 224 497 323

Pracovníci oddělení:

Vedoucí: Voldřichová Michaela
michaela_voldrichova@nm.cz
Tel.: 224 497 323

MgA. Alena Marešová
e-mail: alena_maresova@nm.cz

 


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů