EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Oddělení dějin tělesné výchovy a sportu

Sbírka oddělení dějin tělesné výchovy a sportu obsahuje 170 000 předmětů. V CES je evidováno 140 170 čísel, v NAD 240 čísel (jedná se o archivní fondy a sbírky), v knihovní evidenci 20 198 přírůstkových čísel. Rozsah sbírky se neustále zvětšuje především prostřednictvím materiálů od organizací, s nimiž muzeum dlouhodobě spolupracuje.

K úzkým spolupracovníkům patří např. Český olympijský výbor, Fakulta tělesné výchovy a sportu UK, Český svaz ledního hokeje, Český volejbalový svaz, Česká baseballová asociace či některé prvoligové fotbalové a hokejové kluby.

Z historie sbírky připomeňme rok 1953, kdy vzniklo Státní muzeum československé tělesné výchovy a sportu. Základem sbírkového fondu se tehdy stala sokolská muzea – Muzeum Tyrše a Fügnera, založené roku 1885, a Muzeum České obce sokolské, založené 1914. Dále se součástí muzea staly sbírky Muzea Augustina Vondřicha, Československého olympijského výboru, sbírky spolku Muzeum české tělovýchovy a také výsledky sběratelské činnosti jednotlivců a pozůstalosti významných osobností české a československé tělovýchovy (Jiří Stanislav Guth-Jarkovský, Josef Rössler-Ořovský, Josef Gruss ad.).
Více o historii sbírky

 

  1. Trojrozměrná sbírka
  2. Sbírka fotografií
  3. Sbírka filmů, audio a videozáznamů
  4. Archiv (Archiv spadá do samostatného referátu)
  5. Knihovna

Zpřístupnění sbírky veřejnosti

Archiv a Fotoarchiv tv a sportu jsou pro badatele přístupné na základě předchozí domluvy. Nová studovna je otevřena v budově Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1.

Sbírka je rovněž hojně využívána pro televizní dokumentární tvorbu, ať už se jedná o pořady věnované obecně historii sportu a tělovýchovy či o medailony jednotlivých sportovních osobností. Seznam filmových dokumentů prezentující sbírku tělesné výchovy a sportu.

Kontakty

Knihovna:
Mgr. Jitka Schůtová, Ph.D.
jitka_schutova@nm.cz
Tel.: 224 497 187

Archiv (spadá do samostatného referátu):
Bc. Pavlína Fúrová
pavlina_furova@nm.cz
Tel.: 224 497 186

Mgr. Lucie Swierczeková (na mateřské dovolené)
archiv_odtvs@nm.cz

 

Fotoarchiv:
Bc. Kateřina Procházková
katerina_prochazkova@nm.cz
Tel.: 224 497 154

Mgr. Jana Mezerová
(v současné době na mateřské dovolené)

Přehled oddělení Historického muzea
 


 

1. Trojrozměrná sbírka

Trojrozměrnou sbírku tvoří předměty získané od organizací i jednotlivců. Dokumentují činnost tělovýchovných organizací, sportovních svazů, vývoj jednotlivých sportovních odvětví a tělovýchovných aktivit od počátků až po současnost.

K nejstarším patří sbírka České obce sokolské, která zahrnuje i významné sportovní ceny získané sokolskými sportovci, a sbírka zakladatelů Sokola Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera, jež kromě osobních památek obsahuje i cenná umělecká díla od Antonína Machka, Josefa Mánesa, Josefa Václava Myslbeka ad.

Zvláštní zmínku zasluhuje rozsáhlá olympijská sbírka, která obsahuje unikátní pozůstalosti Jiřího Stanislava Gutha-Jarkovského a Josefa Rösslera-Ořovského (řády a vyznamenání, medaile, odznaky). K olympijské sbírce patří rovněž medaile a další předměty dokumentující dráhu našich významných sportovců - olympioniků (Františka Doudy, Dany a Emila Zátopkových, Hany Maškové, Ludvíka Daňka, Jana Železného ad.).

Kontakty:

Mgr. Jan Lomíček, Ph.D. – vedoucí Oddělení dějin tělesné výchovy a sportu
jan_lomicek@nm.cz
Tel: 224 497 149

Mgr. Šárka Rámišová
sarka_ramisova@nm.cz
Tel: 224 497 149

Nahoru

2. Fotoarchiv tělesné výchovy a sportu

Ve fotoarchivu je uložena rozsáhlá sbírka přibližně 150 000 fotografií (80 000 zpracovaných), 9000 negativů, 6000 diapozitivů a 600 fotoalb. Nejstarší část fondu tvoří originální snímky nejproslulejších pražských fotografických ateliérů z přelomu 19. a 20. století, např. Rudolfa Brunnera-Dvořáka, Jana Nepomuka Langhanse ad. Archiv obsahuje rovněž první momentky z meziválečného období, klasiku české sportovní fotografie (Emil Pardubský, Jaroslav Skála ad.) i některé současné autory. Součástí sbírky je i fotografická pozůstalost Josefa Rösslera-Ořovského, Rudolfa Richtera, Marie Provazníkové, Gustava Frištenského, Hany Maškové ad.

Z finančních důvodů je aktualizace fotografické sbírky v posledních letech velkým problémem, dokumentace soudobého tělovýchovného a sportovního dění je založena většinou na darech jednotlivců a institucí.

Nahoru

3. Sbírka filmů a zvukových záznamů

Sbírka filmů, v níž byly i filmy amatérské provenience, se po povodních roku 2002 sice ztenčila, ale i tak poskytuje řadu materiálů nutných nejen ke studiu, ale i k publicistice. Tento fond tvoří část materiálů televizního seriálu o Vltavě i v poslední době prezentovaných medailonů předních českých a československých sportovců.

Fond audio a videozáznamů je v současné době budován a zachycuje nejen významné osobnosti českého sportu, ale i materiály Mezinárodního olympijského výboru a mezinárodních sportovních federací.

Nahoru

4. Archiv tělesné výchovy a sportu

Základy archivu sportu byly položeny na sklonku 19. století. Po roce 1948 byly do archivu včleněny archivy a registratury zaniklých tělovýchovných a sportovních svazů. Archiv se měl stát archivem celé československé tělovýchovy. V r. 1953 vzniklo Muzeum tělesné výchovy a sportu, jehož částí bylo tzv. dokumentární oddělení (nynější archiv). Pro archiv to znamenalo rozmnožení fondů o dokumenty k počátkům tělovýchovného hnutí, které patřily hlavně Sokolu Pražskému, a významné osobní pozůstalosti. V letech 1959–1960 se archiv značně zmenšil, když byla většina archivních fondů centrální povahy odevzdána do Národního archivu.

V současnosti se ve sportovním archivu nachází přes dvě stovky fondů a sbírek. Největší část tvoří úřední fondy (registratury a zlomky registratur sportovních a tělovýchovných organizací), v prvé řadě historický sokolský archiv. Shromážděné osobní fondy se týkají významných postav československé i české tělovýchovy a sportu, a to jak z celostátního, tak i z regionálního hlediska. Další součást archivu představují více či méně rozsáhlé sbírky zaměřené na nejrůznější sportovní odvětví. Jsou do něj včleněny také sbírky plakátů, diplomů a map.

Seznam archivních fondů a sbírek Archivu tělesné výchovy a sportu:
aplikace.mvcr.cz/archivni-fondy-cr/default.aspx

Průvodce po fondech a sbírkách ATVS

Nahoru

5. Knihovna

Knihovna má v současné době 30 000 knihovních jednotek, z toho téměř 600 titulů sportovních a tělovýchovných periodik. Knižní fond obsahuje především odbornou tělovýchovnou a sportovní literaturu od 19. století do současnosti, včetně 40 starých tisků. Součástí knihovny je samostatně dochovaný knihovní soubor 1050 svazků Tyršovy knihovny, který zahrnuje i 41 tisků z bývalé knihovny Jindřicha Fügnera a 13 starých tisků. Knihovna zakladatelů Sokola obsahuje díla z mnoha společenskovědních oborů, převážně z devatenáctého století.

Velmi cenný je dochovaný celek šachové knihovny Josefa Vladimíra Štefanydese, který obsahuje více než 1000 svazků, včetně několika starých šachových tisků z 18. století a několika desítek titulů šachových periodik.

Knihovní fond je vzhledem ke svému historickému významu uživatelům zpřístupněn pouze prezenčně, základní služby jsou poskytovány bezplatně, poplatky za reprografické služby jsou účtovány podle ceníku Národního muzea. V současné době je pro veřejnost z důvodu stěhování uzavřen.

Od 19. září 2011 mohou badatelé Knihovny tělesné výchovy a sportu studovat každé pondělí (10–16.00 hodin) ve studovně Knihovny Národního muzea (nová budova NM, Vinohradská 1, Praha 1) nebo v úterý a ve středu v Ústředním depozitáři Terezín II (ul. Prokopa Holého 78, 411 55 Terezín).
Vždy pouze po předchozí domluvě (jitka_schutova@nm.cz; 224497187, 724412263), studovat lze maximálně 5 (slovy pět) svazků v jednom dni.

V červenci a srpnu je knihovna pro veřejnost uzavřena.

Ke stažení:

Databáze:

Nahoru


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů