EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Z historie numismatické sbírky Národního muzea

Numismatická sbírka, jeden z nejstarších fondů Národního muzea, dokumentuje vývoj peněžních prostředků, medailí a příbuzného materiálu v českých zemích a Evropě se zřetelem ke světovému vývoji. O jejím zřízení rozhodli čeští vlastenci již v Programovém Provolání k založení Národního muzea 15. dubna 1818.

František hrabě Šternberk-Manderscheid

František hrabě Šternberk-Manderscheid, zakladatel numismatické sbírky Národního muzea, portrét - olej na plátně, J. Lavos, po r. 1830

Skutečný vznik Numismatického oddělení však spadá až do doku 1881, kdy byl jmenován prvním skutečným kustodem numismatické sbírky, která byla v předchozí době v péči bibliotékářů Národního muzea, Josef Smolík (1832–1915). Ten se zaměřil na zpracování nálezů, na systematický sběr mincí a na jejich začlenění do numismatické sbírky Národního muzea. Za Smolíkova působení došlo k výraznému nárůstu počtu mincí a k přestěhování oddělení do nynější historické budovy Národního muzea na Václavském náměstí, kde byla instalována první numismatická expozice.

Mezi odbornými kustody náleží významné místo Gustavu Skalskému (1891–1956), pověřeného správou numismatické sbírky v roce 1917, který svou vědeckou, muzeologickou a organizační činností vtiskl Numismatickému oddělení Národního muzea charakter ústředního vědeckého pracoviště v oboru numismatiky v Československu. Skalský rozšířil sběrný program oddělení na celé území státu a za jeho působení vznikla v roce 1922 nová numismatická expozice. Zároveň pokračovaly práce na vytvoření odborné knihovny, započaté již v dřívějším období.

Po roce 1945, kdy byla vedením oddělení pověřena Emanuela Nohejlová-Prátová (1900–1995), byla numismatická sbírka doplněna nejen koupěmi a dary, ale především také materiály ze zkonfiskovaného majetku, převáděné do Národního muzea státními orgány. Stěžejním programem numismatického pracoviště se stala v této době bohatá vědecká, výstavní a publikační činnost. Zcela mimořádným počinem bylo v roce 1953 otevření výstavy „Nálezy mincí historickým pramenem“, která zpřístupnila 76 nálezových celků všech časových období v počtu přibližně 30 000 kusů mincí.

Díky Lubomírovi Nemeškalovi (1927–2002), jenž se stal v roce 1960 vedoucím oddělení, doplnila řady pracovníků oddělení mladá generace historiků, která aktivně zasáhla do evidenční agendy numismatického materiálu. Např. v letech 1959–1965 bylo odborně zpracováno 337 881 kusů mincí a medailí. Naléhavý problém představovala v tomto období otázka zřízení trezorového depozitáře, který byl definitivně dobudován za Nemeškalovy nástupkyně Jarmily Háskové (1936–2007) na počátku 80. let 20. století.

Jarmila Hásková, která byla do funkce vedoucí Numismatického oddělení jmenována v roce 1975, zavedla řadu bezpečnostních opatření, celkovou revizi sbírky a fotodokumentaci zlatých a platinových ražeb. V roce 1981 byla představena nová trezorová expozice, tehdy jedna z nejmodernějších v Evropě. Přestože pád totalitního režimu přinesl nemalé restituční požadavky, kvalita sbírky neutrpěla. Došlo k jejímu doplnění o mimořádné nákupy, především části vracených soukromých majetků a dary cenných kolekcí medailérského a faleristického charakteru. Za Tomáše Kleisnera (vedoucím 2004–2010) Numismatické oddělení dále rozvíjelo programové principy uvedené do praxe již vzpomenutými osobnostmi české numismatiky 20. století, Gustavem Skalským počínaje a Jarmilou Háskovou konče.

Zpět na Numismatické oddělení


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů