EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Medaile z let 1650 - 1959

Medaile Ottavia Piccolominiho

Norimberk, litá bronzová medaile Ottavia Piccolominiho, 37 x 44 mm, Georg Pfrundt, 1650

Datovanou medaili můžeme spojit s jednáním v Norimberku o ratifikaci a vyplnění vestfálského míru, které trvalo od roku 1649. Florentský rodák Piccolomini (1599-1656) zde zastupoval císaře. Náročná jednání vyžadovala mnohé bankety a representační slavnosti, na kterých se obvykle medaile rozdávají. Také u příležitosti podepsání závěrečného protokolu 26. 6. 1650 nechal Piccolomini v místní mincovně razit malé klipy. V opisu medaile dosud není uveden knížecí titul, který získal až po návratu z jednání do Vídně (8. 10. 1650].

   


Školní medaile

Vratislav, ražená stříbrná školní odměna, 41 mm, Jan Buchheim, 1676

Medaile rozdílela vynikajícím žákům na konci roku vratislavská městská rada, která jich objednala u Buchheima větší množství, příslušný letopočet byl vždy dodatečně na avers puncem vyražen. Revers medaile, nabádající k pilnému využívání rychle ubíhajícího času, rozvádí jednoduchý emblem, ve kterém jsou sluneční hodiny symbolem krátkosti života. Postavy měšťana a sedláka vedle hodin ukázují, že hodiny odměřují všem stavům stejně, tedy i studentům, kteří by neměli vzácným časem plýtvat. Slunce nad mraky pak naznačuje světlo poznání, které pronikne i mraky nevědomosti, aby se zazelenaly stromy rozličných znalostí.

   


Medaile poslední Poděbradovny

Slezsko, ražená stříbrná medaile Elišky, vévodkyně würtemberské z Minsterberka, 46 mm, Jan Neidhardt, 1686

Eliška Marie (1625 – 1686), jediná dcera posledního vévody z Minsterberka, přinesla Sylviovi Würtenberskému věnem knížectví Olešnici se sedmdesáti tisíci obyvateli a panství Šternberk na Moravě. Medaili objednal u svého medailéra ve slezském Bierutově její syn Silvius Bedřich, aby připomněl, že matčina smrt ukončila i dějiny královské poděbradské rodiny.

   


Medaile hraběte Berky

Benátky, ražená zlacená medaile hraběte Františka Berky, Joannes Francesco Neidinger, 1699

Medaile si nechal zhotovit na počátku své ambasády v Benátkách (1699-1703) kultivovaný sběratel umění hrabě František Antonín Berka z Dubé (1649-1706). Nepřivezl si je připravené z domova, ale objednal je u místního medailéra a mohl je rozdávat již při svém slavnostním vjezdu do města 28. července 1700, který bylo obvyklé pořádat až po uplynutí určité doby, potřebné k zajištění nákladné slavnosti.

   


Šporkův lovecký jeton

Drážďany, ražený zlatý jeton hraběte Šporka, 27 mm, Jindřich Petr Grosskurt. 1723

Při svém korunovačním pobytu v Čechách přijal Karel VI. členství ve Šporkově řádu sv. Huberta, na paměť čehož nechal hrabě u drážďanského dvorního medailéra razit 500 zlatých a 1000 stříbrných medailí. Nápisy CESARE SUBSCRIBENTE a CHARMANT SOUVENIR zároveň připomínají inciály CS - jak Carolus Sextus, tak Comes Sporck. Medailér Grosskurt si na práci vyžádal dva měsíce a účtoval si i s materiálem 3950 zlatých

   


Medaile Ústavu šlechtičen

Vídeň, ražená cínová medaile Marie Terezie k založení ústavu šlechtičen v Brně, 49 mm, Matthias Donner, 1751

Medaili ústavu šlechtičen sv. Alžběty položil v Brně spolu se základním kamenem do základů stavby jménem zakladatelky císařovny Marie Terezie její komorní president na Moravě Jindřich Kajetán z Blümengen roku 1751. Panovnice ji zaplatila ze své soukromé pokladny, medailér Donner dostal za razidlo nápisového reversu 60 zlatých, standardní avers s podobami Marie Terezie a Františka Lotrinského byl ve vídeňské mincovně k disposici. Nápis složil dvorní básník Jan Karel Newen a využil v něm i královnino heslo Spravedlně a mírně.

   


Řádový odznak Ústavu šlechtičen

Praha, emailový odznak ústavu šlechtičen na pražském Hradě, 37 x 43 mm, 1755

Česká koruna a letopočet na rubu odznaku připomínají, že ústav pro zchudlé šlechtičny založila roku 1755 Marie Terezie jako česká královna. Panna Marie na líci je patronkou ústavu. Nošení odznaku bylo povinné, zaopatřené dámy zároveň podléhaly omezení šperků i nákladnosti šatů.

   


Gluckova medaile

Paříž, ražená bronzová medaile Ch. W. Glucka, 41 mm, Raymond Gayrad, 1818

Christopher Willibal Gluck (1714-1787) narodil se v Horní Falci, jako tříletý přestěhoval se s rodiči do Čech, kde byl jeho otec nadlesním v Zákupech. V letech 1722-1727 žila rodina v Horní Chřibské ve službách hraběte Kinského, pak se přestěhovala na lobkovické panství Jezeří u Mostu. Gluck se dal roku 1731 zapsat na pražskou filosofickou fakultu a patrně v roce 1735 odešel jako chráněnec knížete Lobkovice do Vídně a dále do Milána. V Praze řídil v lednu 1750 premiéru svého Ezia, v záři se ve Vídni oženil a vrátil se do Prahy nastudovat svou Ipermestru. Znovu přijel na konci roku 1751, aby pro nadcházející karnevalovou sezónu připravil premiéru opery Issipile. Od 1752 žil trvale ve Vídni. Na českých partiturách Gluckových skladeb z doby před jeho odchodem do Itálie je často psán jako Kluk. Medaile je součástí Gayradovy serie vynikajících mužů.

   


Železniční medaile

Rakousko, ražená bronzová medaile k otevření Severní dráhy Praha-Vídeň, 44 mm, Jan Martin Eckhart, 1845

V roce 1845 byla prodloužena železniční trať spojující vídeňské Severní nádraží s Olomoucí do Prahy, kde arcivévoda František Karel otevřel 20. srpna nádraží Střed. Medaili zhotovil rytec Jan Martin Eckhart podle návrhu Jana Rotha. V touze po ideální symetrii přehlédli umělci, že jejich lokomotiva sice jede středem tunelu, ale mezi kolejemi.

   


Medaile Marie Kistiny

Barcelona, ražená stříbrná medaile světové výstavy v Barceloně, 100 mm, Arnau a Gelabert, 1888

Španělská královna Marie Kristina (1858 – 1929) narodila se na Židlochovicích u Brna a stala se abatyší tereziánského ústavu šlechtičen na pražském Hradě. V roce 1879 provdala se za Alfonse XII. a po jeho smrti vládla v letech 1885 – 1902 jako regentka za svého nedospělého syna Alfonse XIII.

   


Medaile Akademie věd

Čechy, ražená zlatá medaile České akademie věd a umění, 66 mm, Václav Šantrůček, 1890

Výlučně česká akademie navázala na činnost česko-německé Královské české společnosti nauk. Sešla se v květnu 1891 zásluhou architekta Josefa Hlávky, stavitele Opery ve Vídni. Jeho vídeňské styky a štědrý zakládající dar 200 000 zlatých u příležitosti panovníkova jubilea v roce 1888 napomohly k vydání císařského dekretu z 23. ledna 1890. Panovník schválil založení České akademie pro vědy, slovesnost a umění pojmenované jeho jménem, protektorem jmenoval svého bratra arcivévodu Karla Ludvíka. Medaile Václava Šantrůčka podle kresby Maxe Pirnera připomíná podle Hlávkova návrhu založení akademie, následně byla udělována jako ocenění: Joža Uprka uvedl v poděkování za udělení zlaté medaile za obraz Pouť u sv. Antonína v roce 1895, že dává přednost převzetí vyznamenání před finančním obnosem.

   


Radeckého medaile

Rakousko, ražená bronzová medaile k odhalení Radeckého pomníku ve Vídni, 70 mm, Anton Scharff , 1891

Český šlechtic a rakouský maršál Jan Josef Václav hrabě Radecký z Radče (1766-1858) se už za svého života stal vojenskou legendou. V Praze mu byl pomník postaven ještě v roce jeho smrti, na Malostranském náměstí, odlitý z ukořistěných děl italského tažení. Po roce 1918 byl pomník odstraněn, dnes je v Národním museu. Jezdecký pomník ve Vídni byl sice postaven až třiatřicet let po pražském, na náměstí Am Hof a později přenesen na Stubenring, je zde ale dodnes. Na rozdíl od Prahy má také Vídeň Radeckého ulici, náměstí a most. Na počest velkého vojevůdce složil J. Strauss dodnes oblíbený Radeckého pochod.

   


Kresba rektorského řetězu

kresebný návrh řetězu rektora Karlovy university, 32 x 45 cm, Otakar Španiel, 1946

České vysoké učení technické věnovalo Karlově universitě k oslavě jejích dovršených šesti století zlatý rektorský řetěz s medailí. Navrhl je Otakar Španiel, dar byl odevzdán 6. dubna 1946 ve Vladislavském sále na Pražském hradě.


Řetěz Karlovy university

Praha, zlacený stříbrný řetěz s medailí pro akademické hodnostáře, 120 cm a medaile 5 cm, Jiří Prádler, 1959

   


Nyní se nalézáte v části prezentace sbírek Numismatického oddělení:

Medaile z let 1650 - 1959

Další části prezentace:

Zpět na Sbírkové fondy Numismatického oddělení NM


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů